Aeron

Rhestr o Aeron

Erthyglau Aeron

Am Aeron

Aeron

Mae aeron yn ffrwythau bach, cigog neu sudd sy'n cael eu cynaeafu o lwyni a pherlysiau. Mae angen i chi ddeall, mewn botaneg, bod ffrwythau yn cael eu dosbarthu yn eu ffordd eu hunain (mae tomato yn cael ei ystyried yn aeron, ac mae mafon a mefus yn cael eu hystyried yn ffrwythau). Er mwyn osgoi dryswch, mae ffrwythau yn cael eu gwahaniaethu oddi wrth aeron yn bennaf yn ôl eu maint.

Mae'r ddynoliaeth wedi bod yn bwyta aeron ers bron ei ganrif gyfan: hyd yn oed o dan y system gymunedol gyntefig, roedd ymgynnull wedi helpu i oroesi. Gwerthfawrogir y ffrwythau hyn hyd yn oed nawr: am eu blas, eu cynnwys calorïau isel, a'u cyfansoddiad fitamin a mwynau cyfoethog.

Mae aeron yn hoff fwyd ar unrhyw fwrdd ar y bwrdd. Mae arogl dymunol melys aeron yn galw iddo'i hun. Dyma enwau aeron a fydd yn gwneud drool, ond dim ond am y tro cyntaf y bydd rhai o'r enwau aeron y byddwch chi'n eu clywed.

Byddwch yn dod ar draws rhai enwau aeron anhygoel ar y rhestr sydd mewn gwirionedd yn aeron. Efallai eich bod wedi drysu, ond nid aeron yw rhai o'r enwau ffrwythau. Y llinell fain sy'n gwahanu'r ffrwythau hyn yw'r dosbarthiad a ddiffinnir mewn botaneg.

Sut mae'r term aeron yn cael ei ddeall mewn botaneg? Mae aeron yn ffrwythau sydd â chnawd mewnol, croen bwytadwy, pericarp, a gynhyrchir o ofari sengl. Mewn geiriau eraill, mae'n un ofari mwydion sy'n tyfu mewn ffrwythau sudd, ac nid oes unrhyw rwystr rhwng yr hadau a'r mwydion y mae'r hadau hyn yn bwydo arnynt.

Dealltwriaeth amhroffesiynol o aeron: Mae'r holl ffrwythau bach sudd, lliw gyda mwydion yn aeron.

Byddwn yn dweud wrthych pa fathau o aeron yw'r rhai mwyaf defnyddiol a blasus, a pha rai fydd yn niweidio'r corff. Byddwn hefyd yn rhoi disgrifiad byr a disgrifiad o bob diwylliant er mwyn deall ei briodweddau unigryw.

Gall aeron gardd, y gellir eu tyfu ar eich gwefan heb unrhyw broblemau ac ymdrechion, arallgyfeirio ein diet, yn yr haf ac yn y gaeaf. Heb sôn am sut maen nhw'n fuddiol i'n corff.

Mae dewis mor enfawr o aeron yn caniatáu ichi eu mwynhau ddigon. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus pan fyddwch yn natur ac eisiau dewis aeron nad ydych yn ei wybod am hongian ar lwyni a phlanhigion, gall fod yn aeron gwenwynig iawn. Felly mae'r rhestr o aeron drosodd, ychwanegwch enwau aeron na chrybwyllir yn y sylwadau!

sut 1

  1. Nuk permenden XINAT OSE MERSINET apo THANAT ..

Gadael ymateb