Dofednod

Rhestr o Ddofednod

Erthyglau Dofednod

Am Ddofednod

Dofednod

Mae cig dofednod yn cael ei ystyried yn iach a dietegol (nid pob math ac nid pob rhan o ddofednod). Yn ogystal â phrotein, mae'n cynnwys brasterau, colagen. Mae fitaminau A, B, C, D, E, PP, yn ogystal â haearn a sinc hefyd yn bresennol yn y cynnyrch. Yn dibynnu ar fan preswyl yr adar, mae cig o'r fath wedi'i rannu'n 2 gategori: domestig a helgig. Anaml y mae'r olaf yn bresennol yn y diet dyddiol, gan ei fod yn cyfeirio at ddanteithion.

Ar hyn o bryd, mae cig dofednod yn fwy cyffredin ym fasged y defnyddiwr o gymharu â chig eidion, cig ceffyl a chig oen, oherwydd ei bris, ei werth a'i flas a'i briodweddau defnyddiol. Mae'n arferol cyfeirio at gynhyrchion dofednod fel cynhyrchion o gig dofednod neu'n bennaf ohono a chynhyrchion cig, y mae eu rysáit yn cynnwys cig dofednod, hyd yn oed os nad dyma'r prif gynhwysyn. Ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion o'r fath, defnyddir cig ieir, hwyaid, gwyddau, tyrcwn, soflieir, yn ogystal â deunyddiau crai bwyd eraill a geir wrth brosesu dofednod ac anifeiliaid fferm ac sy'n cael eu gwahaniaethu gan eu cyfansoddiad cemegol.

Y peth mwyaf gwerthfawr mewn cig cyw iâr yw protein. Mewn cig cyw iâr a thwrci, mae tua 20%, mewn gwydd a hwyaden - ychydig yn llai. Yn ogystal, mae'n cynnwys asidau brasterog aml-annirlawn i raddau mwy na mathau eraill o gig, oherwydd nid yn unig y mae'r corff yn ei amsugno'n dda, ond hefyd yn helpu i atal isgemia, cnawdnychiant myocardaidd, strôc, gorbwysedd, a hefyd yn cynnal normal. cyfradd metabolig a chynyddu imiwnedd.

Mae cig cyw iâr yn cynnwys mwy o brotein nag unrhyw fath arall o gig, tra nad yw ei gynnwys braster yn fwy na 10%. Er cymhariaeth: mae cig cyw iâr yn cynnwys 22.5% o brotein, tra bod cig twrci - 21.2%, hwyaid - 17%, gwyddau - 15%. Mae llai fyth o brotein yn y cig “coch” fel y'i gelwir: cig eidion -18.4%, porc -13.8%, cig oen -14.5%. Ond dylid pwysleisio bod protein cig cyw iâr yn cynnwys 92% o'r asidau amino sy'n angenrheidiol ar gyfer bodau dynol (ym mhrotein porc, cig oen, cig eidion - 88.73% a 72%, yn y drefn honno).

O ran y cynnwys colesterol lleiaf, mae cig y fron cyw iâr, yr “cig gwyn” fel y'i gelwir, yn ail yn unig i bysgota. Yng nghig adar adar dŵr (gwyddau - 28-30%, hwyaid - 24-27%), fel rheol, mae mwy o fraster, tra mewn ieir ifanc dim ond 10-15% sydd yno. Mae cig dofednod yn cynnwys llawer iawn o fitamin B2, B6, B9, B12, o fwynau - ffosfforws, sylffwr, seleniwm, calsiwm, magnesiwm a chopr.

Mae cig cyw iâr bron yn gyffredinol: bydd yn helpu gyda chlefydau stumog ag asidedd uchel ac os yw'n isel. Mae ffibrau cig meddal, tyner yn gweithredu fel byffer sy'n denu gormod o asid mewn gastritis, syndrom stumog llidus, ac wlser dwodenol.

Ni ellir newid priodweddau arbennig cig cyw iâr ar ffurf cawl sy'n cynnwys echdynion - gyda llai o secretiad, maent yn gwneud i'r stumog “ddiog” weithio. Cig cyw iâr yw un o'r rhai hawsaf i'w dreulio. Mae'n haws ei dreulio: mae gan gig cyw iâr lai o feinwe gyswllt - colagen nag, er enghraifft, cig eidion. Cig cyw iâr sy'n rhan bwysig o faeth dietegol ar gyfer afiechydon y llwybr gastroberfeddol, diabetes mellitus, gordewdra, yn ogystal ag ar gyfer atal a thrin anhwylderau cardiofasgwlaidd. Yn ogystal, cig cyw iâr, er gwaethaf y cynnwys protein uchaf, yw'r isaf mewn calorïau.

Gwneir cig dofednod wedi'i ferwi, ei stiwio, ei ffrio, ei bobi, cwtshys a llawer o seigiau blasus ac iach eraill. Fodd bynnag, dylid cofio bod tua hanner y fitaminau yn cael eu colli yn ystod triniaeth wres, felly mae pob math o saladau, llysiau gwyrdd a llysiau ffres yn ychwanegiad rhagorol at seigiau dofednod. Mae Sauerkraut gyda gwydd neu hwyaden hefyd yn dda.

2 Sylwadau

  1. гемарой эки тиууру барбы женски мурickбжж өөөөөөө impe болунобу мен өзөз ге d

Gadael ymateb