Pam mae Cewri Technoleg yn Gwybod Cymaint Amdanon Ni: Podlediad Tueddiadau

Unwaith ar y We, mae gwybodaeth yn aros yno am byth - hyd yn oed pan gaiff ei dileu. Nid yw'r cysyniad o "breifatrwydd" yn fwy: mae cewri'r Rhyngrwyd yn gwybod popeth amdanom ni. Sut i fyw os ydym yn cael ein gwylio drwy'r amser, sut i ddiogelu ein data, ac a yw'n bosibl ymddiried hunaniaeth technoleg gyfrifiadurol? Rydym yn trafod ag arbenigwyr yn y podlediad Tueddiadau “Beth sydd wedi newid?”

Ail bennod y podlediad “Beth sydd wedi newid?” ymroddedig i seiberddiogelwch. Ers Mai 20, mae'r bennod wedi bod ar gael ar lwyfannau ffrydio poblogaidd. Gwrandewch a thanysgrifiwch i'r podlediad lle bynnag y dymunwch.Arbenigwyr:

 • Mae Nikita Stupin yn ymchwilydd annibynnol mewn diogelwch gwybodaeth ac yn ddeon Cyfadran Diogelwch Gwybodaeth y porth addysgol GeekBrains.
 • Yulia Bogacheva, cyfarwyddwr rheoli a dadansoddi data yn Qiwi.

Gwesteiwr: Max Efimtsev.

Dyma rai awgrymiadau diogelwch gwybodaeth allweddol:

 • Peidiwch â rhannu eich gwybodaeth bersonol, cerdyn credyd neu ddebyd gyda'r cyhoedd. Ni ellir anfon y data hwn at ffrindiau mewn rhwydweithiau cymdeithasol;
 • Peidiwch â chael eich twyllo gan gysylltiadau gwe-rwydo a dulliau peirianneg gymdeithasol a ddefnyddir gan sgamwyr;
 • Diffoddwch yr ID hysbysebu yng ngosodiadau eich ap os nad ydych am i'ch hanes chwilio gael ei ddefnyddio ar gyfer argymhellion pellach;
 • Trowch ddilysiad dau ffactor ymlaen (yn aml mae hwn yn god o SMS) os ydych chi'n ofni y bydd eich arian yn cael ei ddwyn neu y bydd eich fideos a'ch lluniau preifat yn gollwng;
 • Astudiwch y safleoedd yn ofalus. Ni ddylai cyfuniad rhyfedd o ffontiau, lliwiau, digonedd o liwiau, enw parth annealladwy, nifer fawr o faneri, fflachiadau sgrin ysbrydoli hyder;
 • Cyn prynu teclyn (yn enwedig dyfais “glyfar”) astudiwch sut mae'r gwneuthurwr yn ymateb i wendidau yn ei feddalwedd - sut mae'n rhoi sylwadau ar ollyngiadau gwybodaeth a pha fesurau y mae'n eu cymryd i osgoi gwendidau yn y dyfodol.

Beth arall a drafodwyd gyda'r arbenigwyr:

 • Pam mae cewri technoleg yn casglu data personol?
 • A yw Face ID a Touch ID yn fesur diogelwch ffonau clyfar neu’n ffynhonnell ddata ychwanegol i gwmnïau technoleg?
 • Sut mae'r wladwriaeth yn casglu data am ei thrigolion?
 • Pa mor foesegol yw monitro'ch dinasyddion yn ystod pandemig?
 • Rhannu data ai peidio? Ac os na fyddwn yn rhannu, sut bydd ein bywydau yn newid?
 • Os caiff data ei ollwng, beth ddylid ei wneud?

Er mwyn peidio â cholli datganiadau newydd, tanysgrifiwch i'r podlediad yn Apple Podcasts, CastBox, Yandex Music, Google Podcasts, Spotify a VK Podcasts.

Beth arall i'w ddarllen ar y pwnc:

 • A fyddwn ni'n teimlo'n ddiogel ar-lein yn 2020
 • Beth yw amgryptio o'r dechrau i'r diwedd?
 • Pam mae cyfrineiriau wedi dod yn ansicr a sut i amddiffyn eich data nawr
 • Beth yw totalitariaeth ddigidol ac a yw'n bosibl yn ein gwlad
 • Sut mae rhwydweithiau niwral yn ein holrhain?
 • Sut i beidio â gadael olion ar y we

Tanysgrifiwch a dilynwch ni ar Yandex.Zen - technoleg, arloesi, economeg, addysg a rhannu mewn un sianel.

Gadael ymateb