Yr 18 Piano Digidol Gorau

Cynnwys

* Trosolwg o'r goreuon yn ôl golygyddion Healthy Food Near Me. Ynglŷn â meini prawf dethol. Mae'r deunydd hwn yn oddrychol, nid yw'n hysbyseb ac nid yw'n ganllaw i'r pryniant. Cyn prynu, mae angen i chi ymgynghori ag arbenigwr.

Mae pianos digidol yn analogau cyflawn o bianos clasurol a phianos mawreddog, sy'n gweithio oherwydd y cydblethu agos rhwng mecaneg ac electroneg. Wrth gwrs, mae ymarferoldeb offerynnau digidol yn llawer uwch: maent yn rhoi mwy o ryddid i gyfansoddi cyfansoddiadau a gwireddu sgiliau perfformio. Mae hefyd yn gyfleus astudio arnynt, gan fod gan y mwyafrif o ddyfeisiau fodd hyfforddi arbennig.

Cynhaliodd golygyddion ac arbenigwyr y cylchgrawn Expertology ddadansoddiad cynhwysfawr o'r farchnad offerynnau cerdd a dewis 18 o'r pianos digidol gorau mewn tri chategori thematig. Mabwysiadwyd y paramedrau canlynol fel meini prawf ar gyfer dewis nwyddau ar gyfer y sgôr:

  1. adborth gan weithwyr proffesiynol, arbenigwyr a defnyddwyr piano trydan profiadol;

  2. ymarferoldeb;

  3. adeiladu ansawdd (yn enwedig y bysellfwrdd);

  4. dibynadwyedd a gwydnwch;

  5. pris cyfartalog yn y farchnad.

Sgôr o'r pianos digidol gorau

Enwebu Place Enw Pris
Y Pianos Digidol Compact Gorau      1 KORG SV-1 73      ₽116
     2 YAMAHA P-255      ₽124
     3 DIM OND ES7      ₽95
     4 Kurzweil SP4-8      ₽108
     5 CASIO PX-5S      ₽750
     6 YAMAHA DGX-660      ₽86
     7 YAMAHA P-115      ₽50
Y Pianos Cabinet Modern Gorau yn y Dosbarth Canol      1 YAMAHA CSP-150      ₽170
     2 Kurzweil AS-10      ₽112
     3 CABINET CN-37      ₽133
     4 CASIO AP-700      ₽120
     5 Roland HP601      ₽113
     6 YAMAHA CLP-635      ₽120
     7 CASIO AP-460      ₽81
Y pianos digidol gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol      1 YAMAHA AvantGrand N3      ₽1
     2 Roland GP609      ₽834
     3 CASIO GP-500      ₽320
     4 DIM OND CA-78      ₽199

Y Pianos Digidol Compact Gorau

KORG SV-1 73

Rating: 4.9

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Piano digidol vintage o'r ansawdd uchaf, gan ddefnyddio arferion gorau cwmni gweithgynhyrchu KORG. Mae edrychiad ychydig yn anhrefnus ei banel blaen yn ychwanegu swyn unigryw nad yw'n wir gyda chynrychiolwyr eraill y sgôr. Mae bysellfwrdd Korg RH3 yn dod â theimlad piano crand go iawn allan trwy newid pwysau'r allweddi'n esmwyth wrth i chi symud o gofrestrau is i uchaf. Dylid nodi mai'r model hwn yw'r unig un sy'n defnyddio dim ond 73 allwedd.

Mae polyffoni hefyd yn gallu dychryn prynwyr “arwynebol”: dim ond 80 o leisiau sy'n swnio ar yr un pryd sydd ar gael yma. Nid yw nifer y timbres ychwaith yn rhy fawr - dim ond 36. Fodd bynnag, mae hyn yn fwy na'r cystadleuydd agosaf o YAMAHA, ac maent yn swnio'n fwy dymunol rhywsut. Ond gall nifer yr effeithiau a'r opsiynau greu argraff ar hyd yn oed y defnyddwyr mwyaf heriol. Does ond angen i chi edrych ar y panel rheoli i ddeall mai dyma'r maes posibiliadau lle gallwch chi arbrofi. I gloi, hoffwn nodi bod ansawdd y sain yma efallai yn un o'r puraf ymhlith y cynrychiolwyr a ddisgrifir yn y categori. Mae'r pris yn gwbl gyson â'r cynnwys, ac felly rydym yn argymell y KORG SV-1 73 yn fawr i'w brynu.

manteision

Anfanteision

YAMAHA P-255

Rating: 4.8

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Piano electronig o Yamaha mewn cas gwyn gydag ymddangosiad trawiadol iawn. Mae'n defnyddio 88 allwedd gyda mecanwaith Morthwyl Graddedig - yn ôl defnyddwyr profiadol, dyma un o'r bysellfyrddau gorau yn y segment. Nesaf daw'r disgrifiad safonol o gynrychiolydd cyfartalog y categori: 256 o nodiadau polyffonig, 24 timbre (ond beth!), Dilyniant gyda dau drac a dwsin o ganeuon, yn ogystal â set gyfoethog o effeithiau sain. Ymhlith yr olaf, roedd lle ar gyfer phaser, tremolo, siaradwr cylchdro, technoleg SoundBoost a cyfartalwr 3-band.

O ran offer, nid yw'r YAMAHA P-255 yn colli i unrhyw un o'r cystadleuwyr gorau. O dan ei gorff mae dau siaradwr o 10 a 2,5 centimetr gyda mwyhaduron o 15 wat yr un. Mae hyn yn cael effaith ardderchog ar gyfaint ac ansawdd y sain allbwn. Yn ddiofyn, daw'r piano trydan gyda stondin ac uned pedal L-255WH, ond os dymunwch, gallwch archebu stondin math L-85. Bydd pryniant o'r fath yn costio cryn dipyn i chi, ond ar gyfer connoisseur go iawn, credwn nad yw hyn yn broblem.

manteision

Anfanteision

DIM OND ES7

Rating: 4.7

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Piano trydan gyda bysellfwrdd maint llawn gyda gorffeniad Ivory Touch a gweithred Responsive Hammer 2 gydag adlach pigyn a synhwyrydd triphlyg. Mae ei set o nodweddion yn llawer cyfoethocach nag yn achos Kurzweil, ond ... gadewch i ni ddechrau mewn trefn. Dim ond 32 darn yw nifer y timbres rhagosodedig, ond mae pob un ohonynt yn cael eu gweithredu mewn rhyw ffordd neu'i gilydd yn ôl y lefel uchaf. Yn enwedig pan ddaw i samplau piano. Mae technoleg Delweddu Harmonig Flaengar (PHI) yn gyfrifol am eu hatgynhyrchu gyda samplu pob allwedd piano.

Mae KAWAI ES7 yn caniatáu ichi arbed gosodiadau defnyddwyr mewn 28 o leoliadau cof. Yn wir, gallwch newid o un lleoliad i'r llall yn ôl yr angen. Mae'r arddangosfa LCD adeiledig wedi'i hymestyn ac mae'n cynnwys 2 linell o 16 nod yr un. O ran y system sain, mae dau siaradwr 15 W gyda system Bass Reflex wedi'u gosod o dan yr achos. Mae hwn yn acwsteg dda iawn, sy'n eich galluogi i roi sain glir ar gyfeintiau uchel. I gloi, gadewch i ni siarad am y pecyn. Am ffi ychwanegol, gallwch gael stondin dylunydd HM4 gyda gweddill cerddoriaeth acrylig, yn ogystal â set pedal F-301 gyda thri pedal, fel yn y pianos canol a phroffesiynol.

manteision

Anfanteision

Kurzweil SP4-8

Rating: 4.7

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Mae syntheseisydd Kurzweil SP4-8 yn enghraifft ddiddorol iawn o sut y gall defnyddwyr wthio cynnyrch cyfartalog i frig y rhestr. Mewn gwirionedd, ym mhob ffordd, mae'n israddol i bron pob cynrychiolydd o'r segment. Polyffoni ar gyfer 64 llais, 128 timbre yn y rhagosodiad a 64 yn fwy o effeithiau defnyddiwr, yn ogystal â llawer o bethau bach eraill. Ond beth felly sy'n ei gwneud yn opsiwn gwych i'w brynu?

Mae'r holl bwynt yn gorwedd yn ansawdd y gweithredu. Mae'r allweddi ar y mecanwaith morthwyl yn ymateb i gyflymder y gwasgu ac yn gyffredinol maent yn gyfforddus iawn i chwarae, peidiwch â chwarae hyd yn oed ar ôl defnydd dwys hirfaith. Mae'r prosesydd 2 effaith yn defnyddio dros ddwsin o gadwyni effaith cymhleth a fenthycwyd o'r syntheseisydd PC3, yn ogystal ag ystod eang o addasiadau defnyddwyr. Mae'r arddangosfa 16-cymeriad yn dangos y brif wybodaeth yn glir ac yn gyfleus - nid oes rhaid i'r defnyddiwr edrych ar y sgrin am amser hir. Yn gyffredinol, ein cyngor yw hyn: ni ddylech bob amser roi sylw i aml-bosiblrwydd. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae hyn yn dangos bod y dechneg yn wan i gyfeiriadau eraill.

manteision

Anfanteision

CASIO PX-5S

Rating: 4.6

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Gall piano digidol CASIO PX-5S ymddangos braidd yn anymarferol oherwydd presenoldeb plastig gwyn yn nyluniad yr achos. Peidiwch â rhoi sylw i hyn: os ydych chi'n ei weithredu'n gywir, yna ni ddylech ofni llygredd. Gadewch i ni symud oddi wrth gwestiynau ymarferoldeb tuag at offer. Mae'r bysellfwrdd yma yn defnyddio gweithred morthwyl pwysol II gyda synhwyrydd triphlyg ac mae'n cynnwys 88 allwedd. Mae 340 o timbres yn cael eu rhaglwytho i'r cof, ond cewch gyfle i ailgyflenwi eu rhif gan 220 arall. Mae'r polyffoni yn caniatáu ichi chwarae hyd at 256 o nodiadau ar yr un pryd, sy'n ganlyniad eithaf da i'r categori hwn.

Ymhlith yr effeithiau sydd wedi'u gosod yn y model, gellir gwahaniaethu rhwng 4 tôn o atseiniant, cyseiniant, 4 tôn o gorws a DSP. Gallwch archebu stondin CS-44 fel eitem pecyn ychwanegol, ond byddwch yn barod am gynnydd sylweddol yng nghost y syntheseisydd. Mae'n werth nodi hefyd y posibilrwydd o'i weithrediad batri, nad yw ar gael i holl gynrychiolwyr y segment.

manteision

Anfanteision

YAMAHA DGX-660

Rating: 4.5

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Os yw'n well gennych edrychiad modern syntheseisyddion na “modern”, yna'r YAMAHA DGX-660 fydd y pryniant perffaith i chi. Mae'n defnyddio mecaneg Safon Morthwyl Graddedig, sy'n darparu cydbwysedd llwyth perffaith ar gyfer pob un o'r 88 allwedd. Mae yna hefyd reolydd newid traw, wedi'i wneud ar ffurf olwyn. Mae'r arddangosfa yn sgrin fach gyda chydraniad o 320 × 240 picsel, braidd yn asgetig, ond yn rhyfeddol o gyfforddus.

O ran y tonau, mae yna 151 syfrdanol ar gael ichi, heb gyfrif y 388 o arlliwiau XGlite ychwanegol. Mae polyffoni yn caniatáu i 192 o leisiau swnio ar yr un pryd, ac mae'r Pure CF Sound Engine, sy'n gyffredin â'r cwmni Japaneaidd, yn cael ei ddefnyddio fel generadur tôn. Mae'r dyluniad yn cynnwys dau fwyhadur 6W a phâr o siaradwyr. Mae gan y bwndel hefyd stondin (dewisol, am ffi) a switsh troed ar gyfer cynnal.

manteision

Anfanteision

YAMAHA P-115

Rating: 4.5

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Syntheseisydd cryno ar gyfer y rhai sy'n hoffi chwarae i gynulleidfa fach neu ymestyn eu bysedd gartref. Mae ei fysellfwrdd yn dal set lawn o 88 allwedd math GHS. Nifer yr timbres rhagosodedig yw 14, ac mae'r polyffoni yn caniatáu seinio 192 nodyn ar yr un pryd. Ymhlith y nodweddion mae metronom gyda newid tempo o 5 i 280, trawsosod a SoundBoost.

Mae pecyn YAMAHA P-115 yn cynnwys seibiant cerddoriaeth a switsh troed. Mae gan y system acwstig yn y piano y cyfluniad canlynol: dau siaradwr 12 cm ar gyfer atgynhyrchu amleddau canolig ac uchel; dau yrrwr bas 4 cm. Mae acwsteg hefyd yn awgrymu presenoldeb pâr o fwyhaduron o 7 wat yr un. Nid yw'r fersiwn hon o'r piano digidol yn ddrud iawn, sy'n cyd-fynd yn dda ag ymarferoldeb ac ansawdd y perfformiad.

manteision

Anfanteision

Y Pianos Cabinet Modern Gorau yn y Dosbarth Canol

YAMAHA CSP-150

Rating: 4.9

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Mae llinell gyntaf y sgôr yn perthyn i'r piano digidol gan y cwmni Japaneaidd Yamaha. Yn 2019, derbyniodd Wobr Red Dot: Dylunio Cynnyrch am ei gyfuniad rhagorol o batrymau ymddangosiad clasurol gyda cheinder modern. Mae bysellfwrdd NWX yn cynnwys eboni synthetig a gorffeniad ifori gyda mecanwaith dychwelyd gyda sensitifrwydd cyffwrdd addasadwy (cyfanswm o chwe modd). Ymhlith y swyddogaethau, cynnal, sostenuto, meddalu, glissando, rheoli arddull, ac ati sefyll allan.

Nodwedd o'r model hwn yw presenoldeb 692 timbre a 29 set o offerynnau taro. Mae'r ddyfais yn caniatáu ichi redeg hyd at 256 o leisiau sy'n swnio ar yr un pryd. Rydym hefyd yn nodi set enfawr o “declynnau” technolegol, megis 58 math o reverb, rheolaeth acwstig ddeallus, optimizer stereoffonig, ac ati. Dau fwyhadur gyda phŵer o 30 W yr un, yn ogystal â phresenoldeb optimizer acwstig, cyflawn y ddelwedd o biano delfrydol.

manteision

Anfanteision

Kurzweil AS-10

Rating: 4.8

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Cam i ffwrdd oddi wrth yr arweinydd, stopiodd piano digidol Kurzweil MP-10 am gyfuniad o ansawdd sain da iawn gyda phris isel a dibynadwyedd. Gadewch i ni adael y sgwrs am y bysellfwrdd o'r neilltu, gan fod ei gynllun a'i ddyluniad yn union yr un fath â modelau blaenorol. Gadewch i ni symud ymlaen at y mwyaf diddorol.

Cynhyrchwyd yr offeryn hwn yn ôl yn 2011, ond nid yw wedi colli ei berthnasedd o hyd ac mae mewn sefyllfa dda gyda llawer o bianyddion proffesiynol. Bydd gennych fynediad i bolyffoni 64-llais ac 88 timbres adeiledig, yn ogystal â 50 o ganeuon rhagosodedig a 10 demo. Mae gan y dyluniad bedwar siaradwr 30W wedi'u rhannu'n dair lôn chwarae. Hynny yw, mae pob siaradwr yn gyfrifol am chwarae ystod amledd penodol. Ar y gwaelod mae set safonol o reolwyr - pedalau cynnal, sostenuto a mud yw'r rhain. Mae gwychder o'r fath yn costio hyd at 90 mil rubles ac mae mewn sefyllfa dda gyda defnyddwyr.

manteision

Anfanteision

CABINET CN-37

Rating: 4.7

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth mwy na phiano electronig clasurol, edrychwch ar y KAWAI CN-37. Mae’n gyfuniad o ddwy elfen: offer proffesiynol ar gyfer perfformiad academaidd ac offeryn ar gyfer byrfyfyr a rhinwedd. Er cof amdano roedd lle i 352 timbre, polyffoni 256 nodyn a 100 arddull o gyfeiliant ceir. Bydd y prynwr hefyd yn derbyn 31 o effeithiau ac ystod lawn o opsiynau arbennig (reverb, pylu, ac ati).

Un o brif fanteision y model oedd system siaradwr 4-ffordd sy'n gallu ail-greu sbectrwm harmonig piano acwstig yn gywir. Mae pob un o'r siaradwyr sydd ar gael yn gwbl gyfrifol am ei amlder ei hun, sy'n ychwanegu “bonedd” at y sain ac nid yw'n ei ystumio. Ychwanegwch fwyhadur 20 wat at hwnnw ac mae gennych chi offeryn siarad cyhoeddus gwych.

manteision

Anfanteision

CASIO AP-700

Rating: 4.6

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Cynrychiolydd arall o CASIO, ond categori pris ychydig yn uwch. Roedd holl “ddoluriau” nodweddiadol y fersiynau iau yn ei osgoi. Ni welir ysgwyd allweddol hyd yn oed ar ôl llawer o flynyddoedd o ddefnydd dwys, ac mae lefel yr acwsteg yn caniatáu ichi chwarae cyfansoddiadau cymhleth heb ofni eu hafluniad.

Y tu mewn i'r AP-700 mae mwyhadur 30-wat ar gyfer y gallu i “greu” ar gyfer cynulleidfa eang heb gysylltu set ychwanegol o siaradwyr. Mae microbrosesydd AiR Grand gyda modiwlau cof yn cynnwys 250 timbre a 256 o nodiadau polyffonig. Mae llaw C. Bechstein yn cael ei olrhain yn syth yn y sain: mae gan bob ystod amledd unigol ei hunaniaeth ei hun. Rydym hefyd yn nodi bod y gwneuthurwyr wedi symud dau jack clustffon i'r panel blaen: mae hyn yn symleiddio'r broses gysylltu yn fawr, gan nad oes angen i chi gropian o dan y piano.

manteision

Anfanteision

Roland HP601

Rating: 4.5

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Mae piano digidol canolig Roland yn gyfnod o sain dymunol a chyfoeth o ragosodiadau ar gyfer chwarae cerddoriaeth broffesiynol. Mae'r sylfaen yn dal i fod yr un set o allweddi ar fysellfwrdd mecanyddol pwysol sy'n addurno cas clasurol sydd eisoes yn ddymunol. Mae arddangosfa, mae pedalau rheolydd. Yn gyffredinol, gallai’r adolygiad hwn ddod i ben…

… mae hynny'n werth sôn am 319 timbre a polyffoni 288 nodyn. Bydd y set hon yn anrheg go iawn i unrhyw feistri piano. Er gwaethaf y sain meddal ac ysgafn, anfantais y model yw mwyhadur 14 W gwan. Mae'n dda yn ei ffordd ei hun, ond pan ddaw i chwarae i gynulleidfa fawr, mae angen i chi gysylltu set allanol o acwsteg i gyfleu'r holl fynegiant ac awyrgylch.

manteision

Anfanteision

YAMAHA CLP-635

Rating: 4.4

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Mae piano trydan Yamaha CLP-635 wedi derbyn nifer o welliannau dros fodelau eraill yn ei linell. Mae hyn yn effeithio ar ansawdd sain a dibynadwyedd y bysellfwrdd, sy'n cynnwys 88 allweddi mecanyddol. Mae gan yr acwsteg wedi'i diweddaru bŵer o 60 W, a thrwy hynny'n darparu atgynhyrchiad cyfaint uchel ac acennog o amleddau uchel a chanolig.

Mae system y piano yn cynnwys 36 timbre a polyffoni ar gyfer 256 o nodau. Dylid rhoi sylw arbennig i optimeiddio stereo, oherwydd mae'r sain yn y clustffonau yn dod yn fwy naturiol, nid synthetig. Derbyniodd y model arddangosfa LCD, sy'n symleiddio'r rhyngweithio â'r holl opsiynau a gosodiadau yn fawr.

manteision

Anfanteision

CASIO AP-460

Rating: 4.4

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Mae piano cludadwy electronig CASIO AP-460 yn gyfuniad ardderchog o dechnoleg fodern a dylunio clasurol. Mae ganddo fysellfwrdd o 88 allwedd maint llawn, gyda gweithred morthwyl. Mae'n gyfleus, ond ar ôl blwyddyn o weithredu mae'n dechrau tapio, sy'n arbennig o amlwg gyda pherfformiad tawel.

Mae gan yr offeryn 18 timbre a polyffoni 256 llais. Mae'r sain yn dipyn o ymestyn, ond gallwch chi ei basio i ffwrdd fel piano crand cyngerdd proffesiynol. Ymhlith swyddogaethau'r model, gellir gwahaniaethu rhwng y canlynol: 4 opsiwn reverb, sensitifrwydd allweddol a rheolydd cyffwrdd sy'n helpu i sicrhau dirywiad llyfn y sain. Mae acwsteg 20-wat adeiledig yn ceisio amlygu pob manylyn o'r cyfansoddiad, ac mae hyn hefyd yn haeddu canmoliaeth. I gloi, rydym yn nodi presenoldeb dau allbwn clustffon, porthladd USB Math B ac allbwn llinell.

manteision

Anfanteision

Y pianos digidol gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol

YAMAHA AvantGrand N3

Rating: 4.9

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Mae Yamaha yn enwog am ansawdd ei gynnyrch, ac nid yw piano digidol AvantGtand N3 yn eithriad. Mae'n ddrud iawn, ond mae'n cynnig gwelliannau cymesur. Fel, er enghraifft, mwyhadur 250-wat wedi'i bacio i mewn i gas clasurol. Ond mae nifer y timbres wedi'i gyfyngu i bump, nad yw'n gyson iawn â'r pris gofyn.

O ran y ddyfais bysellfwrdd, mae'n cynnwys 88 allwedd gyda system echdynnu sain math morthwyl. Os byddwn yn gwerthuso'r YAMAHA AvantGrand N3 o ran detholusrwydd, cryfder a phurdeb sain, yna bydd yn sicr yn mynd i mewn i frig pianos proffesiynol. Fodd bynnag, mae'r dewis dadleuol o blaid y model hwn yn gorwedd yn y swyddogaeth gyfyngedig. Ar y llaw arall, mae'n caniatáu i bianyddion ddangos eu holl sgiliau, heb droi at gyfanswm prosesu traciau ar ôl recordio. Byddwch yn barod i wario mwy na miliwn o rubles.

manteision

Anfanteision

Roland GP609

Rating: 4.9

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Mae ail linell y sgôr yn mynd i'r piano trydan creadigol a hardd iawn gan Roland. Mae hefyd yn defnyddio bysellfwrdd pwysol o 88 allwedd gweithredu morthwyl. Mae pedalau adeiledig yn gweithredu fel rheolyddion sain.

Mae corff y Roland GP609 wedi'i arddullio'n glasurol, ond nid yw'n amddifad o soffistigedigrwydd modern. Mae clawr y bysellfwrdd yn ei le, a gydag ef y sgrin gyffwrdd. Mae acwsteg adeiledig, ond nid mor bwerus ag yn achos cystadleuwyr blaenorol - dim ond 33 wat. Ond mae'r sain yn wych. Y peth pwysicaf yn y model yw nifer enfawr o timbres: 319! Cynyddodd nifer y polyffoni hefyd i 384. Ar wahân, mae'n werth nodi presenoldeb derbynnydd Bluetooth, allbwn llinell ddyblyg a phâr o allbynnau clustffon. Cofiwch hefyd mai cyfanswm pwysau'r strwythur yw 148 kg - meddyliwch sawl gwaith am fuddioldeb prynu os ydych chi'n byw, er enghraifft, mewn fflat.

manteision

Anfanteision

CASIO GP-500

Rating: 4.8

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Piano digidol gyda chadernid 88-allwedd wedi'i bwysoli a gweithredu morthwyl. Mae ganddo dri rheolydd sain adeiledig ar ffurf pedalau. Mae'r cabinet clasurol yn cynnwys arddangosfa a gorchudd bysellfwrdd safonol, yn ogystal â system siaradwr chwyddedig 50W. Cyfanswm pwysau'r model yw 77,5 kg.

Ymhlith swyddogaethau CASIO GP-500, mae'n werth nodi presenoldeb metronom a chyfeiliant, swyddogaeth trawsosod a recordio sain, yn ogystal â sensitifrwydd yr allweddi i hyd yn oed y cyffyrddiad lleiaf. Mae gan gof y ddyfais ragosodiad ar gyfer 35 timbre, 256 o draciau polyffoni a 15 arddull o gyfeiliant awtomatig. Mae'r panel cysylltydd yn cynnwys mewnbwn / allbwn MIDI, dau ryngwyneb USB (Math A a B), a dau allbwn clustffon. Mae'r piano yn ddrud, ond mae ganddo'r sgôr uchaf gan ddefnyddwyr.

manteision

Anfanteision

DIM OND CA-78

Rating: 4.8

Yr 18 Piano Digidol Gorau

Piano sy'n sensitif i gyffyrddiad, arddull proffesiynol gyda bysellfwrdd caledwch 88-allwedd, pwysau. Mae'n wahanol i lawer o gynrychiolwyr y segment yn ei achos clasurol, a dyna pam mae cyfanswm y pwysau yn cyrraedd tua 75 kg. Nodwedd dylunio yw sgrin gyffwrdd a phresenoldeb clawr bysellfwrdd, yn ogystal â system siaradwr 50 W adeiledig. Mae yna dri phedal adeiledig ar waelod y piano sy'n gweithredu fel rheolyddion sain.

Mae gan y KAWAI CA-78 66 tôn a 41 o effeithiau adeiledig, yn ogystal â 256 o samplau polyffonig. Ymhlith y swyddogaethau nodweddiadol mae reverb, trawsosod, recordio caneuon, metronom a sensitifrwydd allweddol i gyffyrddiad syml. Ar y panel cysylltydd, roedd lle ar gyfer dau allbwn clustffon, porthladdoedd math USB A- a B, yn ogystal â mewnbynnau llinell a MIDI. Rydym hefyd yn nodi presenoldeb derbynnydd Bluetooth, diolch i hynny gallwch ddarlledu traciau MP3 yn uniongyrchol i system sain y piano.

manteision

Anfanteision

Sylw! Mae'r deunydd hwn yn oddrychol, nid yw'n hysbyseb ac nid yw'n ganllaw i'r pryniant. Cyn prynu, mae angen i chi ymgynghori ag arbenigwr.

Gadael ymateb