Hunan-tylino a'i briodweddau buddiol

Un o'r mynegiant gorau o gariad at eich corff yw tylino olew cynnes, a elwir yn Ayurveda. Credir bod y tylino hwn yn rhoi ymdeimlad dwfn o sefydlogrwydd a chynhesrwydd, gan adfer cydbwysedd y tri dosha a gwella lles. Mae hunan-dylino rheolaidd wedi'i nodi'n arbennig ar gyfer anghydbwysedd Vata dosha, gan roi effaith ymlaciol a sylfaen.   Manteision Abyanga:

 • Mae'n maethu'r corff cyfan o'r tu allan
 • Yn rhoi tôn cyhyrau ac egni i holl feinweoedd y corff 
 • Iro'r cymalau
 • Yn gwella cylchrediad
 • Yn ysgogi organau mewnol y corff
 • Yn helpu i gael gwared ar docsinau o'r corff
 • Symud lymff i hyrwyddo dadwenwyno
 • cynyddu dygnwch
 • Yn tawelu'r nerfau
 • Yn hyrwyddo cwsg dwfn
 • Yn gwella golwg
 • Yn meddalu ac yn llyfnhau'r croen
 • Yn tawelu Vata a Pitta doshas, ​​yn ysgogi Kapha

Olewau a argymhellir Rhwbiwch yr olew gyda chariad a gofal ar eich corff am 15-20 munud. Mae'r canlynol yn argymhellion ar gyfer amlder a math o olew yn ôl y doshas: 4-5 gwaith yr wythnos, defnyddiwch olew sesame neu almon. 3-4 gwaith yr wythnos, defnyddiwch olew cnau coco, olew blodyn yr haul. 1-2 gwaith yr wythnos olew safflwr : olew jojoba

Gadael ymateb