Sut i lanhau corff tocsinau a thocsinau? Fideo

Cynnwys

Sut i lanhau corff tocsinau a thocsinau? Fideo

Mae diet amhriodol, ysmygu, ecoleg wael a llawer mwy yn arwain at gronni tocsinau a thocsinau yn y corff, a all achosi malais cyffredinol a datblygu afiechydon difrifol. Mae yna lawer o ffyrdd i lanhau'r corff o sylweddau niweidiol, felly mae'n hawdd dewis yr opsiwn gorau.

Sut i lanhau corff tocsinau a thocsinau?

Sut i lanhau corff tocsinau a thocsinau

Mae gwastraff a thocsinau yn cronni'n bennaf yn y coluddion, a dyna pam mae hydrotherapi'r colon yn ffordd wych o ymdopi â'r broblem. Hanfod y driniaeth yw chwistrellu llawer iawn o ddŵr i'r coluddyn mawr, sy'n golchi dyddodion masau fecal i ffwrdd. Mae gwaredu cynhyrchion gwastraff yn cael ei wneud trwy'r ffroenell ollwng i'r garthffos. Yn ystod y driniaeth, mae arbenigwr yn rheoli'r broses gyfan gan ddefnyddio offer arbennig.

Mae hydrotherapi colon yn hyrwyddo dileu radioniwclidau, ffenolau, metelau trwm a sylweddau niweidiol eraill o'r corff. Gellir cyflawni'r weithdrefn ddwywaith y flwyddyn. Ar ôl hydrocolonotherapi mae gostyngiad mewn pwysau i 7–8 kg, mae'r tôn yn gwella, ac mae gwefr o egni yn ymddangos.

Yn aml, mae pobl sy'n dueddol o gael adweithiau alergaidd yn nodi, ar ôl y driniaeth, bod brechau croen yn stopio ymddangos ar amledd rhagorol.

Er mwyn glanhau coluddion tocsinau a thocsinau, bydd enemas cyffredin gyda mwg o Esmarch hefyd yn helpu. Ond ni ddylech gael eich cario i ffwrdd gyda'r dull hwn, oherwydd ynghyd â'r feces byddwch yn golchi allan o'r coluddion lawer o facteria buddiol sy'n angenrheidiol ar gyfer y corff dynol. Er mwyn cynyddu effeithiolrwydd enemas, defnyddiwch doddiant magnesiwm yn lle dŵr rheolaidd.

Os nad ydych chi'n gwybod sut i ddefnyddio mwg Esmarch neu os ydych chi'n hynod o wichlyd, defnyddiwch yr un powdr magnesia. Toddwch 10 i 25 mg mewn hanner gwydraid o ddŵr cynnes, trowch yn dda. Sicrhewch fod yr holl grisialau wedi toddi, ac yna yfwch yr hydoddiant cyfan mewn un llowc. Bydd magnesia yn helpu i gael gwared ar docsinau a thocsinau.

Arhoswch gartref ar y diwrnod hwn, oherwydd mae magnesia yn cael effaith garthydd hynod o gryf. O ganlyniad i gynnydd mewn pwysau osmotig yn y coluddyn, mae hyd yn oed cerrig fecal yn cael eu hysgarthu.

Ymprydio therapiwtig: cael gwared ar docsinau a thocsinau

Gyda chymorth cyflym 36 awr, gallwch chi lanhau'ch corff o docsinau a thocsinau yn eithaf da. Ar yr adeg hon, gallwch chi yfed dŵr yn unig, mae hyd yn oed bwyta ffrwythau a llysiau yn annymunol. Ar ôl 1,5 diwrnod, dechreuwch fwyta bwydydd calorïau isel iawn, er enghraifft, llysiau wedi'u berwi, cawliau ysgafn, ac ati. Dim ond unwaith yr wythnos y gellir ymprydio.

Os gwnaethoch benderfynu glanhau eich corff yn gyntaf trwy ymprydio, gwyliwch eich lles. Gall dechreuwyr yfed kefir braster isel, bwyta afalau gwyrdd. Os oes pendro difrifol gennych, rhowch y gorau i'r syniad, fel arall efallai y byddwch mewn gwely ysbyty.

Pa bynnag ddull o lanhau'r corff rydych chi'n ei ddewis, peidiwch ag anghofio, yn ogystal â gweithdrefnau, bod angen i chi gadw at ffordd iach o fyw a maeth cywir bob amser. Ac mae'n werth rhoi'r gorau i alcohol ac ysmygu yn gyfan gwbl.

Darllenwch ymlaen: Mae cwsg hir yn ddrwg i'ch iechyd.

Gadael ymateb