Sut y creodd Ctrl2GO offeryn busnes fforddiadwy ar gyfer gweithio gyda Data Mawr

Cynnwys

Mae grŵp Ctrl2GO o gwmnïau yn arbenigo mewn datblygu a gweithredu cynhyrchion digidol yn y diwydiant. Mae'n un o'r darparwyr atebion dadansoddi data mwyaf yn ein gwlad.

Gorchwyl

Creu teclyn ar gyfer gweithio gyda Data Mawr, y gellir ei ddefnyddio gan weithwyr cwmnïau heb gymwyseddau arbennig ym maes rhaglennu a Gwyddor Data.

Cefndir a chymhelliant

Yn 2016, creodd Clover Group (rhan o Ctrl2GO) ateb ar gyfer LocoTech sy'n caniatáu rhagfynegi dadansoddiadau locomotif. Derbyniodd y system ddata o'r offer a gweithiodd ar sail technolegau Data Mawr a deallusrwydd artiffisial, gan ragweld pa nodau y mae angen eu cryfhau a'u hatgyweirio ymlaen llaw. O ganlyniad, gostyngwyd amser segur locomotif 22%, a gostyngwyd cost atgyweiriadau brys deirgwaith. Yn ddiweddarach, dechreuodd y system gael ei defnyddio nid yn unig mewn peirianneg trafnidiaeth, ond hefyd mewn diwydiannau eraill - er enghraifft, yn y sectorau ynni ac olew.

“Ond roedd pob un o’r achosion yn llafurus iawn yn y rhan sy’n ymwneud â gweithio gyda data. Gyda phob tasg newydd, roedd yn rhaid gwneud popeth o'r newydd - i ddocio gyda synwyryddion, adeiladu prosesau, glanhau data, ei roi mewn trefn,” eglura Alexey Belinsky, Prif Swyddog Gweithredol Ctrl2GO. Felly, penderfynodd y cwmni algorithmize ac awtomeiddio'r holl brosesau ategol. Cyfunwyd rhai o'r algorithmau yn fodiwlau safonol. Roedd hyn yn ei gwneud hi'n bosibl lleihau dwyster llafur y prosesau 28%.

Alexey Belinsky (Llun: archif personol)

Ateb

Safoni ac awtomeiddio'r tasgau o gasglu, glanhau, storio a phrosesu data, ac yna eu cyfuno ar lwyfan cyffredin.

gweithredu

“Ar ôl i ni ddysgu sut i awtomeiddio prosesau i ni ein hunain, fe ddechreuon ni arbed arian ar achosion, fe wnaethon ni sylweddoli y gallai hwn fod yn gynnyrch marchnad,” meddai Prif Swyddog Gweithredol Gtrl2GO am gamau cyntaf creu’r platfform. Dechreuwyd cyfuno modiwlau parod a ddyluniwyd ar gyfer prosesau unigol ar gyfer gweithio gyda data yn system gyffredin, ynghyd â llyfrgelloedd a galluoedd newydd.

Yn ôl Belinsky, yn gyntaf oll, mae'r platfform newydd wedi'i fwriadu ar gyfer integreiddwyr system ac ymgynghorwyr busnes sy'n datrys problemau optimeiddio. A hefyd ar gyfer cwmnïau mawr sydd am adeiladu arbenigedd mewnol mewn Gwyddor Data. Yn yr achos hwn, nid yw'r diwydiant cymhwyso penodol o bwysigrwydd sylfaenol.

“Os oes gennych chi fynediad at set ddata fawr ac yn gweithio gyda modelau, er enghraifft, ar gyfer 10 mil o baramedrau, lle nad yw Excel rheolaidd bellach yn ddigon, yna mae angen i chi naill ai allanoli tasgau i weithwyr proffesiynol, neu ddefnyddio offer sy'n symleiddio'r gwaith hwn, ” eglura Belinsky .

Mae hefyd yn pwysleisio bod yr ateb Ctrl2GO yn gwbl ddomestig, ac mae'r tîm datblygu cyfan wedi'i leoli yn ein gwlad.

Canlyniad

Yn ôl Ctrl2GO, mae defnyddio'r platfform yn caniatáu ichi arbed o 20% i 40% ar bob achos trwy leihau cymhlethdod prosesau.

Mae'r ateb yn costio cwsmeriaid 1,5-2 gwaith yn rhatach na analogau tramor.

Nawr mae pum cwmni'n defnyddio'r platfform, ond mae Ctrl2GO yn pwysleisio bod y cynnyrch yn cael ei gwblhau ac nad yw wedi'i hyrwyddo'n weithredol ar y farchnad eto.

Roedd refeniw o brosiectau dadansoddi data yn 2019 yn fwy na ₽4 biliwn.

Cynlluniau a rhagolygon

Mae Gtrl2GO yn bwriadu ehangu'r ymarferoldeb a symleiddio'r rhyngwyneb ar gyfer defnyddio'r platfform gan arbenigwyr heb eu hyfforddi.

Yn y dyfodol, rhagwelir twf deinamig mewn refeniw o brosiectau dadansoddi data.


Tanysgrifiwch i sianel Trends Telegram a chael y wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau a rhagolygon cyfredol am ddyfodol technoleg, economeg, addysg ac arloesi.

Gadael ymateb