16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cynnwys

* Trosolwg o'r goreuon yn ôl golygyddion Healthy Food Near Me. Ynglŷn â meini prawf dethol. Mae'r deunydd hwn yn oddrychol, nid yw'n hysbyseb ac nid yw'n ganllaw i'r pryniant. Cyn prynu, mae angen i chi ymgynghori ag arbenigwr.

Mae galw mawr am wasanaethau ffotograffwyr heddiw: mae galw mawr am sesiynau tynnu lluniau priodas, setiau teulu, portreadau busnes, creu lluniau ar gyfer prosiectau masnachol a chatalogau. Mae galw yn arwain at gyflenwad, fel madarch ar ôl glaw, agorir stiwdios lle mae dylunwyr yn darparu amrywiaeth o barthau lluniau thematig, a chynigir offer proffesiynol hefyd y gellir eu rhentu, fel y stiwdio ei hun. Rydym wedi astudio llawer o gynigion yn y brifddinas yn ôl y prif baramedrau: amrywiaeth o feysydd dylunio, argaeledd gwasanaethau a phrisiau ychwanegol. Yn seiliedig ar farn ffotograffwyr a'u cleientiaid, mae ein harbenigwyr wedi llunio sgôr sy'n cynnwys 16 o'r stiwdios lluniau gorau ym Moscow.

Graddio'r stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Enwebu Place Stiwdio lluniau Rating
Graddio'r stiwdios lluniau gorau ym Moscow     1 Stiwdio GRAF     5.0
     2 Llofft 19.0.5     4.9
     3 Stiwdio lluniau Mimika     4.8
     4 Traws+stiwdio     4.7
     5 chwarae lluniau     4.7
     6 A priori     4.7
     7 Stiwdio enwog     4.6
     8 arddull pro     4.5
     9 Stiwdio Ffotograffau Dada     4.4
     10 wonderland     4.4
     11 Stiwdio golau haul     4.3
     12 Marshmallow     4.2
     13 Stiwdios Coed     4.2
     14 Siocled Stiwdio Ffotograffau     4.1
     15 STIWDIO TYWYLL     4.0
     16 StBrow     4.0

Stiwdio GRAF

Rating: 5.0

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, st. 1af Mytishchinskaya, 27 adeilad 2

Safle: graf-studio.ru

Photo studio GRAF Studio yn cael ei ystyried yn un o'r goreuon ym Moscow. Yn ei llofft enfawr mae 8 ystafell thema: ystafell wisgo gyda drychau mawr wedi'u goleuo, lle gallwch chi rentu un bwrdd neu'r ystafell gyfan trwy gydol y sesiwn tynnu lluniau, ardal foethus y Dadeni gyda phiano ar gyfer lluniau mewn ffordd glasurol, ystafell Provence wych gyda choeden lachar a strydoedd clyd , Llwyfan gyda wal frics, sgaffaldiau pren a cyclogram cornel, Atig gyda strwythurau pren a metel, Castell bonheddig a Neuadd Cardinal “gadael”. Ond mae ffotograffwyr yn aml yn dod i GRAF Studio i wneud sesiwn tynnu lluniau yn y parth Aqua - dyma ystafell gyda golygfeydd yn dynwared traeth tywodlyd, byngalo gwyllt. Y peth mwyaf diddorol yw groto carreg gyda phyllau bach y gellir eu llenwi â dŵr a'u haddurno, a gellir defnyddio "glaw" mewn tri dull gwahanol.

Gellir defnyddio gofod y stiwdio ar gyfer dosbarthiadau meistr a phartïon, penblwyddi plant, wedi'u steilio yn unol â'r neuadd a ddewiswyd, mae caffi gyda chegin. Mae'r weinyddiaeth, os oes angen, yn darparu'r holl offer ffotograffau, sain a fideo angenrheidiol ar gyfer tynnu lluniau a digwyddiadau. Yn y stiwdio, gallwch archebu gwyliau un contractwr.

Cost rhentu neuaddau ar gyfer tynnu lluniau yw 900 rubles yr awr yn ystod yr wythnos a 1200 rubles yr awr ar benwythnosau.

manteision

Anfanteision

Llofft 19.0.5

Rating: 4.9

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, st. Rochdelskaya, 15, adeilad 26

Safle: whitestudios.ru

Cymerir yr ail le yn y sgôr gan stiwdio ffotograffau Loft 19.0.5 o'r teulu Whitestudios. Mae'r gofod enfawr hwn gyda 9 ystafell wedi'u haddurno mewn arddulliau modern gan ddefnyddio gweadau naturiol ac artiffisial, dodrefn, gwydr. Mae ffenestri mawr yn yr ystafelloedd, sy'n golygu llawer o olau naturiol ynghyd â golau artiffisial, mae'r trefnwyr hefyd yn rhoi'r offer angenrheidiol i'r parthau lluniau - adlewyrchyddion, monoblociau, dalwyr cefndir ac eitemau angenrheidiol eraill, a gosodiadau ac offer nad ydyn nhw. Gall gynnwys yn y set sylfaenol yn cael ei rentu.

Yn y stiwdio gallwch dynnu lluniau a fideos, yn ogystal â rhentu llofft ar gyfer digwyddiadau. Yn ffodus, nid oes unrhyw broblemau gyda chofnodi.

Cost awr o rentu neuadd ar gyfer ffotograffiaeth yw 2000 rubles. Wrth archebu ar-lein, rhaid i chi dalu 30% o'r swm, gallwch rentu neuadd am o leiaf 3 awr, ac ar gyfer digwyddiad - o leiaf 13 awr, nad yw bob amser yn gyfleus ac yn fuddiol i gwsmeriaid.

manteision

Anfanteision

Stiwdio lluniau Mimika

Rating: 4.8

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, Tankovy proezd, 4, adeilad 47

Safle: mimika.moscow

Mimika Photo Studio yw dewis y rhai sydd am greu lluniau mewn tu mewn bonheddig llachar: mae “Ubud” yn ystafell fyw goeth, mae “Lux” a “Sophie” yn ystafelloedd gwely, mae “Aviator” yn llofft 2 lawr gyda chegin- ystafell fwyta, ystafell fyw ac ystafell wely, “ Chalet mewn arddull gwladaidd. Mae'r weinyddiaeth yn diweddaru'r parthau lluniau yn rheolaidd, gan ddod ag awyrgylch y gwyliau sydd i ddod i mewn: y Flwyddyn Newydd a'r Nadolig, Chwefror 23 a Mawrth 8 - gosodir prop ar wahân ar gyfer pob achlysur.

Mae'r pris rhent yn cynnwys offer sylfaenol ar gyfer saethu lluniau a fideo, er gwaethaf y ffaith bod gan y neuaddau lawer o olau naturiol yn treiddio trwy ffenestri mawr. Y pris rhentu yw 2000-2500 rubles yr awr, nid oes isafswm amser archebu, ond mae angen taliad ymlaen llaw - os nad yw ar gael, bydd yr apwyntiad yn cael ei ganslo. Y rhan orau yw y gallwch gadw ystafell 4 mis ymlaen llaw, sy'n arbennig o gyfleus wrth gynllunio dathliadau.

manteision

Anfanteision

Traws+stiwdio

Rating: 4.7

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, st. Pravdy d.24 adeilad 3; 1af Krasnogvardeisky proezd, 21 adeilad 2, cyfadeilad preswyl “Oko”; st. Elektrozavodskaya, 21, pwynt gwirio Rhif 3 “Marmor”; st. Butyrskaya d.8, 4ydd llawr; st. Gwehyddu d. 5 adeilad 10, llawr 1af

Safle: cross-studio.ru

Gellir galw'r rhwydwaith o stiwdios lluniau stiwdio Cross + yn gyffredinol - mae gan y lleoliad ar Pravda 31 o neuaddau gydag amrywiaeth o addurniadau o waliau concrit noeth i dai gwydr gwyllt a dodrefn cartref clyd. Ar Butyrskaya mae 13 llofft, ar Yauza ac Elektrozavodskaya - 8 yr un, a dim ond yn Ninas Moscow dim ond 1 neuadd sydd. Ac o gyfanswm nifer y lleoliadau, nid yw un yn cael ei ailadrodd! Ar gyfer ffotograffiaeth, mae'r stiwdio yn darparu offer sylfaenol - monoblocks, synchronizer a nozzles, gallwch hefyd rentu'r offer angenrheidiol ar gyfer gwaith. Gyda llaw, i gleientiaid sydd am dynnu lluniau yn Cross, mae eu ffotograffwyr stiwdio eu hunain yn gweithio, ond nid yw eu gwasanaethau'n rhad - o 7500 rubles.

Ar gyfer pob lleoliad, gwneir archebion am o leiaf 2 awr, mae'r pris yn dechrau o 1000 rubles yr awr, ond ar gyfer y posibilrwydd o rentu trwy'r gwasanaeth Rhyngrwyd, bydd yn rhaid i chi dalu 55 rubles ychwanegol. Yn y neuaddau, yn ogystal â ffilmio, gallwch drefnu digwyddiad, rhentu amrywiaeth o bropiau at unrhyw ddiben. Yn stiwdio Cross+, mae ffotograffwyr enwog yn tynnu lluniau proffesiynol, ac mae hysbysebion yn cael eu saethu ar gyfer pobl y cyfryngau a chwmnïau mawr.

manteision

Anfanteision

chwarae lluniau

Rating: 4.7

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, st. Kalanchevskaya, 17, adeilad 1

Safle: photoplay.ru

Mae'r stiwdio Photoplay yn ysgol i ffotograffwyr, mae gofod enfawr ar gyfer creadigrwydd ar agor i ddechreuwyr a gweithwyr proffesiynol: 12 neuadd a tho awyrendy, lle mae golygfeydd o skyscrapers Stalin ac adeiladau modern newydd yn agor. Fodd bynnag, i'r rhai sy'n dymuno tynnu lluniau ar y to, bydd y pris rhentu yn cynnwys addurno cydamserol unrhyw ystafell ar y 6ed llawr, lle gallwch chi adael eich eiddo a'ch offer, newid dillad.

Mae dangosiadau ffotoplay yn amrywio o ran dyluniad, ond maent i gyd wedi'u goleuo'n dda o ffenestri mawr a ffynonellau golau ychwanegol. Mae'r weinyddiaeth yn darparu 3 monoblocks a standiau ym mhob stiwdio, mae offer ychwanegol ar gyfer hyd y ffilmio, gan gynnwys ar leoliad, yn cael ei rentu hefyd.

Yn y stiwdio Photoplay, gallwch gynnal sesiynau tynnu lluniau ar gyfer cleientiaid neu rentu ystafelloedd ar gyfer dosbarthiadau meistr a sesiynau hyfforddi. Mae cost awr yn dechrau o 890 rubles, sy'n rhad iawn i ganol Moscow. Telir am barcio yn y stiwdio, ond ynghyd ag archebu neuadd, gallwch ofyn i'r gweinyddwr rentu lle car er mwyn peidio â cholli lle i chwilio am “boced” rhad ac am ddim.

manteision

Anfanteision

A priori

Rating: 4.7

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, lôn Spartakovsky, 2/1

Safle: apriori.photo

Un o'r stiwdios lluniau mwyaf poblogaidd ym Moscow yw Apriori: mewn gofod o 1000 metr sgwâr. mae 9 neuadd ar gyfer ffilmio, cynnal digwyddiadau, dosbarthiadau meistr a chydweithio. Mae'r teras a'r llofftydd cysylltiedig hefyd ar agor ar gyfer gwaith. Mae'n cynnal sesiynau tynnu lluniau o ffotograffwyr proffesiynol a'u hyfforddiant. Mae'r caffi ar agor i'r holl westeion, yma gallwch chi yfed coffi neu de aromatig, cael byrbryd, cynnal dathliad, archebu bwyd ar gyfer digwyddiad neu unrhyw barth lluniau, gallwch ei rentu ar gyfer saethu lluniau a fideo am 2000 rubles yr awr. Mae Neuadd Los Angeles yn ddelfrydol ar gyfer creu ffotograffau mewn arddull fodern; yn aml mae'n cynnal castiau amrywiol, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau grŵp eraill. Mae gofod wedi'i greu yn Amsterdam ar gyfer cyflwyniadau a chyfarfodydd torfol. Gellir trawsnewid pob neuadd i anghenion y cleient o ran addurno a chynllun, lle bo modd.

Mae stiwdio priori wedi creu awyrgylch creadigol proffesiynol, mae hysbysebion yn cael eu ffilmio yma, mae cyfweliadau gyda phobl enwog yn cael eu recordio, ac mae cynnwys o ansawdd uchel yn cael ei greu. Mae bonysau ychwanegol yn cynnwys mynediad ar wahân a pharcio am ddim. Darperir offer o'r radd flaenaf i helpu ffotograffwyr.

Mae cost rhentu'r neuadd yn dechrau o 1000 rubles yr awr.

manteision

Anfanteision

Stiwdio enwog

Rating: 4.6

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, str. Bolshaya Tatarskaya, d. 35 t. 7-9, 2il lawr

Gwefan: famousstudios.ru

Mae 8 ystafell wedi'u trefnu'n gytûn yn y stiwdio Famous yn ateb perffaith i'r rhai sydd am dynnu lluniau mewn lleoliad hardd. Ystafell wely gyda blodau, cyclorama dwy stori gyda chefndir niwtral, ystafell fwyta cegin lachar, llofft dwy stori enfawr gydag ystafell fyw, bwrdd gwisgo, ardal gyda blodau - mae'r stiwdio wedi creu parthau ffotograffau unigryw ar gyfer pob blas. Mae goleuo'r arddangosiadau yn gymhleth - ffenestri enfawr a lampau ychwanegol. Mae'r pris rhentu yn cynnwys set sylfaenol o ffotograffydd - 3 monoblocks a synchronizer. Gellir rhentu propiau ychwanegol yn y stiwdio.

Defnyddir llofftydd stiwdio enwog hefyd ar gyfer digwyddiadau trwy drefniant ymlaen llaw gyda'r weinyddiaeth. Telir parcio ger yr adeilad, wrth archebu gyda gweinyddwr man parcio, y pris fydd 350 rubles yr awr. Mae saethu gyda'r nos yn bosibl.

Mae cost rhentu'r neuadd o 2300 rubles yr awr, bydd archebu o 2 awr yn costio llai am bob 60 munud, telir blaendal o 50% ymlaen llaw. Ar gyfer colur, gallwch hefyd archebu lle mewn ystafell wisgo gyffredin neu VIP.

manteision

Anfanteision

arddull pro

Rating: 4.5

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, m. Medvedkovo, st. Polyarnaya, 41, adeilad 1, swyddfa 200

Safle: prostylephoto.ru

Mae stiwdio ffotograffau Prostyle yn cynnig ystod eang o wasanaethau ffotograffiaeth: ffotograffiaeth fasnachol o eitemau unigol, dillad, bwyd, creu delweddau catalog; cynnal sesiynau tynnu lluniau thematig preifat (priodasau, plant, adroddiadau delwedd busnes, ac ati) mewn pedair neuadd, cynhyrchu fideos. Mae'r stiwdio yn cyflogi ei ffotograffwyr ei hun, gellir eu gwahodd i ddigwyddiadau awyr agored, mae'r neuaddau ar gael i'w rhentu bob awr.

Mae gan Prostyle wasanaethau colur, mae hefyd yn bosibl rhentu ystafell wisgo am ddim ond 300 rubles yr awr. Rheswm arall pam mae Muscovites yn dewis y stiwdio yw'r cyfle i dynnu lluniau gydag anifeiliaid. Mae Prostyle Studio yn cydweithredu â pherchnogion cŵn, cathod, adar, lyncs, draenogod ac anifeiliaid eraill - trafodir cost rhentu anifeiliaid anwes gyda nhw, ond gallwch chi, mewn cytundeb â'r weinyddiaeth, ddod gyda'ch anifail. Gall hyfforddwyr anifeiliaid hefyd gael eu gwahodd i'r saethu i helpu i roi sedd i'r anifail, cymryd y safle cywir ar gyfer y ffotograffydd a mynd gyda'r cleient trwy gydol y saethu. O'r gwasanaethau ychwanegol, nodwn gyrsiau diddorol i rieni ar greu lluniau plant da.

Mae cost rhentu'r neuadd o 1600 rubles yr awr, yr amser archebu lleiaf yw 2 awr.

manteision

Anfanteision

Stiwdio Ffotograffau Dada

Rating: 4.4

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, Novodmitrovskaya str., 5a, t.2, swyddfeydd 424, 402, 430,315, 224, XNUMX.

Safle: dadastudio.ru

Ers mis Chwefror 2020, mae stiwdio ffotograffau Dada wedi'i huno â SAVEMOTIONS a FOTFABRIKA, nawr mae'n ofod sengl - 16 ystafell wahanol: llofftydd mewnol, ystafelloedd gyda chefndir heb olygfeydd ar gyfer saethu hysbysebu, cycloramas, arwynebedd ystafell u30bu105beach yw o 4,5 i 3 metr sgwâr, ac mae uchder y nenfwd hyd at 4 m. Mae'r neuaddau wedi'u goleuo'n dda - mae gan bob un ffenestr fawr, a gosodir goleuadau ychwanegol, ond os oes angen, gellir defnyddio llenni blacowt trwchus i foddi'r pelydrau. Gall y stiwdio gynnal saethu lluniau a fideo, hyfforddiant, dosbarthiadau meistr, clyweliadau a digwyddiadau. Mae gan bob ystafell set sylfaenol o ffotograffwyr - XNUMX-XNUMX Profoto Air, nozzles hidlo ysgafn, offer ychwanegol ar gael ar gais am ffi ychwanegol.

Mewn rhai neuaddau, mae arddangosiadau'n cael eu diweddaru o bryd i'w gilydd yn unol â'r tymor neu'r gwyliau sydd i ddod - yn y gwanwyn mae'r adeilad wedi'i addurno â blodau ffres, yn yr haf - offer heulog a phlanhigion. Os oes angen, gallwch ddefnyddio un o'r cefnlenni treigl - mae yna fwy na 40 arlliw o wyn a llwyd i ddewis ohonynt. Darperir ystafelloedd gwisgo am ddim 2 awr cyn y saethu, sy'n fantais. Gyda llaw, mae artistiaid colur, trinwyr gwallt a steilwyr yn gweithio yn y stiwdio i helpu i greu delwedd y model a hyd yn oed cynnal cyrsiau priodol.

Mae gan y stiwdio ar y cyd system ddisgownt gronnus, yma gallwch brynu hidlwyr ysgafn, colur proffesiynol, darperir parcio am ddim i westeion, coffi, te a danteithion, mae Wi-Fi ar gael. Nodwedd nodedig arall o Dada yw nad oes angen talu am yr archeb ymlaen llaw, a gallwch ddod i'r sesiwn tynnu lluniau ar unrhyw adeg, hyd yn oed heb archebu, ond os oes ystafelloedd am ddim.

Gallwch rentu neuadd o 700 rubles yr awr yn ystod yr wythnos, mae prisiau'n uwch ar benwythnosau. Yr amser lleiaf yw 2 awr.

manteision

  1. Dewis o gefndiroedd treigl;

Anfanteision

wonderland

Rating: 4.4

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, priffordd agored, 22

Gwefan: www.wonderstudio.ru

Yn y stiwdio ffotograffau Wonderland nesaf yn ein hadolygiad, mae un o'r rhenti mwyaf rhad o 600 rubles. am un o'r gloch. Mae gan gleientiaid fynediad i 8 neuadd (oren, mintys, coch, gwyn, du, gwyrdd, llwyd indigo), ac mae gan bob un ohonynt nifer o barthau lluniau o wahanol themâu ar gyfer gosod un model neu sawl person, lle ar gyfer ffilmio cyfweliadau. Amgylchedd busnes, dodrefn clustogog, cycloramamau heb eu dylunio, waliau pren - mae'r stiwdio wedi creu cefndiroedd sylfaenol ar gyfer saethu ar gyfer pob achlysur, gellir eu haddurno hefyd gyda'ch propiau eich hun neu'r stiwdio. Mae'r tîm hefyd yn creu setiau unigryw ar eu pen eu hunain, gan gynnwys lleoliadau arferol ar gyfer y cleient. Mae'r goleuadau yn y neuaddau wedi'u cynllunio'n ofalus, os oes angen, bydd y weinyddiaeth yn darparu offer ychwanegol. Mae'r pris rhentu yn cynnwys offer sylfaenol - monoblocks, nozzles siâp golau, llenni, ymbarelau a mwy, gellir gofyn am rai hefyd am ffi.

Yn Wonderland Studio, gallwch archebu gwasanaethau ffotograffydd, saethu hysbysebu pwnc, ffilmio fideo ac ôl-gynhyrchu (prosesu'r deunydd wedi'i ffilmio, golygu fideo, ail-gyffwrdd). Mae brandiau adnabyddus o ddillad, persawr a cholur yn cydweithredu â'r cwmni.

manteision

Anfanteision

Stiwdio golau haul

Rating: 4.3

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, st. Electrozavodskaya, 21

Gwefan: sunlightstudio.ru

Mae gan gangen Moscow o stiwdio ffotograffau SunlightStudio 8 ystafell ffilmio lluniau a fideo. Mae'r adeilad yn cynnwys sawl lleoliad gwahanol gyda dodrefn ac addurniadau, un o'r rhai mwyaf poblogaidd ymhlith cefnogwyr sesiynau tynnu lluniau ansafonol yw ystafell Rhif 6 gyda phropiau “artaith”. Ym mron pob ystafell mae cycloramamau gyda chefndiroedd safonol a rholiau o wyn, gwyrdd, llwyd.

Yn SunlightStudio, rhoddir sylw arbennig i offer technegol y lleoliadau - gosodir ffynonellau golau pwls ym mhob neuadd, ac mae modd defnyddio'r rhestr o offer rhad ac am ddim. Cynigir offer ychwanegol proffesiynol am brisiau isel iawn ar gyfer y brifddinas, er enghraifft, dim ond 250 rubles yr awr yw ffynhonnell golau cyson iau tungste Film Gear, ac mae Golau Lantern Chimera Birdcage yn 100 rubles yr awr.

Mae gan SunlightStudio ei hysgol ei hun ar gyfer ffotograffwyr o wahanol lefelau, cynhelir dosbarthiadau meistr, darperir gwasanaethau ffotograffiaeth, ffilmio masnachol, cynhyrchu fideos a gwaith gyda deunyddiau wedi'u ffilmio.

Mae cost rhentu neuadd yn dechrau o 700 rubles yr awr, yr amser lleiaf yw 2 awr ar gyfer pob neuadd. Mae'r stiwdio ar agor XNUMX / XNUMX, ond codir tâl ychwanegol am oriau cynnar a hwyr.

manteision

Anfanteision

Marshmallow

Rating: 4.2

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, stryd Yuzhnoportovaya, 15 adeilad 1, 3ydd llawr, swyddfa 312

Safle: zefir-studios.ru

Er gwaethaf y ffaith nad yw stiwdio ffotograffau Zefir ym Moscow mor hawdd i'w ddarganfod, mae pob ffotograffydd a chariadon saethu "fanila" yn gwybod hynny. Mae 2 neuadd fawr ar gyfer cleientiaid: Sweet and Family, ac mae gan bob un ohonynt sawl lleoliad ar gyfer ffotograffiaeth a ffilmio fideo. Mae dyluniad y safle yn cael ei ddiweddaru bob tymor: yn y gaeaf mae'n addurniadau Blwyddyn Newydd a digonedd o olau, yn y gwanwyn - trefniadau blodau, yn yr haf a'r hydref, defnyddir gosodiadau sy'n cyfateb i'r amser. Ar yr un pryd, mae'r parthau lluniau yn wahanol i'w gilydd yn yr un neuadd.

Gellir rhentu eiddo yn Zephyr am o leiaf 2 awr neu gallwch ddefnyddio gwasanaethau stiwdio ffotograffwyr. Darperir sawl pecyn parod o sesiynau tynnu lluniau i gleientiaid: uwch-ysgafn, ysgafn, cysur a premiwm. Mae'r rhain yn saethu o wahanol hyd, sy'n cynnwys ymgynghori ag arbenigwyr wrth baratoi a chynnal sesiwn tynnu lluniau, dewis addurniadau a delwedd, nifer gwahanol o gyfranogwyr, lluniau wrth yr allanfa, steilio a cholur proffesiynol, newid delwedd. Mae'n bosibl cymryd rhan mewn ffotograffiaeth anifeiliaid. Mae'r weinyddiaeth hefyd yn cynnig rhentu gwisg, ond mae eu dewis yn gyfyngedig. Mae ffotograffwyr yn cynnal teulu thematig, sesiynau tynnu lluniau plant, yn ogystal â setiau ar gyfer menywod beichiog.

Cost rhentu'r neuadd yw 1800 rubles yr awr, wrth archebu mwy na 2 awr - 1600 rubles. Mae system basio ar y diriogaeth, telir mynediad.

manteision

Anfanteision

Stiwdios Coed

Rating: 4.2

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, st. Elektrozavodskaya, 21

Gwefan: wood-studios.ru

Dyma un o'r stiwdios lluniau mwyaf ym Moscow, wedi'i lleoli ar 3 llawr yn adeilad Electrozavod. Mae detholiad mawr o leoliadau yn darparu cwmpas eang ar gyfer creadigrwydd ffotograffwyr: mae gofod wedi'i greu y tu mewn ar gyfer tynnu lluniau rhamantus, saethu busnes, creu fideos hysbysebu a hyrwyddo, gweithio gyda delweddau chwaraeon, rhamantus a chlasurol. Mae yna ardaloedd ar gyfer arbrofion gyda golau, neuadd wydr lliw, ystafell gyda cherfluniau plastr, mowldinau stwco, lle mae cysgodion yn chwarae'n berffaith. Mae cwsmeriaid yn cael cynnig nifer fawr o bropiau ac addurniadau, offer proffesiynol sydd ar gael i'w rhentu.

Mae ffotograffwyr enwog yn cynnal sesiynau tynnu lluniau yn Wood Studios, ac mae gweithwyr proffesiynol lens stiwdio hefyd yn gweithio i gleientiaid. Gall cleientiaid ddefnyddio unrhyw amser o'r dydd neu'r nos - mae ffilmio'n digwydd bob awr o'r dydd, ond trwy apwyntiad. Gellir talu'n rhannol ar-lein neu'n llawn mewn arian parod yn y stiwdio ei hun.

Mae cost rhentu neuadd o 1200 rubles yr awr, yr amser lleiaf yw 2 awr.

manteision

Anfanteision

Siocled Stiwdio Ffotograffau

Rating: 4.1

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, str. Krasnobogatyrskaya str. 2, str. 2, mynedfa 22, swyddfa 5A

Gwefan: choco-studios.ru

Mae dwy neuadd yn y stiwdio ffotograffau Siocled: “White Chocolate” mewn arlliwiau ysgafn a “Milk Chocolate”. Yn yr un cyntaf, mae'r ffocws ar ffotograffiaeth deuluol: mae ganddi ardal gyda crud babanod, cegin a chwrt, wal weadog ar gyfer creu lleoliad unigol o ran dyluniad. Mae dwy ffenestr enfawr yn yr ystafell - ffynhonnell golau naturiol, arnyn nhw - llenni dwy haen. Mae 2 lleoliad yn y Neuadd Siocled Llaeth: lle tân, gwely, concrit gweadog a wal estyll i greu amrywiaeth o gyfansoddiadau.

Mae gan y ddwy neuadd offer goleuo, blychau meddal wedi'u cynnwys yn y pris rhentu. Mae ystafell wisgo yn y stiwdio, ond mae angen rhybuddio'r gweinyddwr am yr angen amdani, ac yna talu amdani - 300 rubles yr awr. Mae'n bosibl defnyddio anifeiliaid mewn ffotograffiaeth, ond hefyd trwy gytundeb ymlaen llaw â gweinyddu a chydymffurfio â nifer fawr o amodau.

Nid oes gwasanaeth ffotograffiaeth yn y Stiwdio Ffotograffau Siocled. Hefyd, rhowch sylw i'r rheolau rhagdalu llym - rhaid talu 50% o'r pris rhentu ar y diwrnod cyntaf ar ôl archebu, ac yna ei gadarnhau, fel arall nid yw'r taliad yn cael ei gyfrif, ac ni ellir ei ad-dalu. Gyda hyn, mae angen i chi fod yn ofalus a gwirio'r cylch llawn o archebu a chredydu arian ar unwaith.

Cost rhentu'r neuadd yw 1600 rubles yr awr yn ystod yr wythnos wrth archebu o 2 awr, ar benwythnosau - 1800 rubles yr awr. Dim ond ym mhresenoldeb “ffenestri” am ddim y gellir talu fesul awr a dim ond yn ystod y dydd. Mae'r stiwdio ar agor XNUMX / XNUMX, mae oriau nos yn ddrytach.

manteision

Anfanteision

STIWDIO TYWYLL

Rating: 4.0

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, st. Elektrozavodskaya, 21, 3ydd pwynt gwirio (“Marmor”), 5ed llawr.

Gwefan: obscur.pro

Mae stiwdio ffotograffau proffesiynol arall OBSCUR Studio ar diriogaeth Electrozavod. Mae hwn yn ofod ar gyfer creadigrwydd ffotograffwyr a modelau: mae gan y stiwdio 7 ystafell gyda chyfanswm arwynebedd o 800 metr sgwâr. gyda chynllun unigryw ar ffurf llofft a ffenestri mawr. Mae waliau pob lleoliad yn weadog, mae'r lloriau'n bren, mae yna ddetholiad mawr o bropiau, dodrefn modern a hynafol. Ger y ffenestri mae cycloramamau mawr - 5 × 5 m onglog a syth. Bu'r weinyddiaeth yn gofalu am y cleientiaid trwy ddarparu offer ProFoto proffesiynol ym mhob ystafell, ac mae bar gyda the a choffi ar gael i westeion, mae Wi-Fi am ddim ar gael.

Nid rhentu neuadd yw'r rhataf - o 1300 rubles yr awr yn ystod yr wythnos, yn ddrytach ar benwythnosau. Yr amser archebu lleiaf yw 2 awr. Mae'n bosibl cynnal digwyddiadau yn y stiwdio, ond, fel y mae cleientiaid yn nodi, nid ydynt bob amser yn cael eu paratoi'n iawn.

manteision

Anfanteision

StBrow

Rating: 4.0

16 o stiwdios lluniau gorau ym Moscow

Cyfeiriad: Moscow, str. Godovikova, 9, str. 1, tiriogaeth CC “Caliber”

Gwefan: stbrown.ru

Mae gan stiwdio ffotograffau StBrow 3 neuadd: Llofft gyda waliau cerrig gweadog, ardal fwyta a dodrefn clustogog, Gwyrdd gyda digonedd o weadau pren, planhigion ac ardal greadigol, Indi gyda thu mewn a lleoliadau llachar. Mae gan y stiwdio ystafell wisgo, sy'n rhentu lle a fydd yn 300 rubles yr awr.

Yn StBrow, gallwch chi saethu gyda'ch un chi neu gyda ffotograffydd stiwdio, defnyddio gwasanaethau artist colur, tynnu lluniau ar gyfer y catalog, a gallwch chi rentu ffrog mewn unrhyw arddull. Mae gan y stiwdio atebion ar gyfer saethu sesiynau teulu, plant a beichiogrwydd, creu portread busnes, dylunio Stori Gariad. Ym mhob categori, gallwch ddefnyddio pecyn parod o wasanaethau, sy'n cynnwys cyfnod gwahanol o amser ar gyfer y ffotograffydd, colur a gwallt, lluniau gyda phrosesu, newid delweddau.

Mae'r prif offer proffesiynol wedi'i osod ym mhob neuadd: ffynonellau golau pwls, addaswyr, synchronizers, cefndiroedd lliw. Os oes angen, gallwch ofyn am ddyfeisiau ychwanegol gan y gweinyddwr am ffi ychwanegol.

Y pris rhentu yw 1300 rubles yr awr, bydd ffilmio fideo yn costio 1700 rubles yr awr.

manteision

Anfanteision

Sylw! Mae'r deunydd hwn yn oddrychol, nid yw'n hysbyseb ac nid yw'n ganllaw i'r pryniant. Cyn prynu, mae angen i chi ymgynghori ag arbenigwr.

Gadael ymateb