14 Camera Ffrâm Llawn Gorau

Cynnwys

* Trosolwg o'r goreuon yn ôl golygyddion Healthy Food Near Me. Ynglŷn â meini prawf dethol. Mae'r deunydd hwn yn oddrychol, nid yw'n hysbyseb ac nid yw'n ganllaw i'r pryniant. Cyn prynu, mae angen i chi ymgynghori ag arbenigwr.

Yn ogystal â'r gwahaniaethau amlwg niferus rhwng camerâu digidol (DSLR / lens sefydlog, lens sefydlog yn erbyn cyfnewidiadwy, ac ati), mae nodweddion llai amlwg hefyd. O'r fath, er enghraifft, yw maint a chyfrannau'r synhwyrydd (matrics). Ac ar y sail hon, mae camerâu wedi'u rhannu'n ffrâm lawn (ffrâm lawn) ac yn amodol ar y gweddill, sydd â ffactor cnwd. Mae hanes y gwahaniaeth hwn yn eithaf dwfn ac yn mynd yn ôl i hanes camerâu ffilm analog, ac mae'r rhai sydd â diddordeb o leiaf mewn ffotograffiaeth yn fanwl yn deall yr hyn sydd yn y fantol.

Mae golygyddion cylchgrawn SimpleRule wedi paratoi adolygiad arbennig o'r modelau camera ffrâm llawn gorau, yn ôl ein harbenigwyr ac arbenigwyr pwnc, sydd ar gael ar y farchnad yn ystod hanner cyntaf 2020.

Sgôr o'r camerâu ffrâm lawn gorau

EnwebuPlaceEnw'r cynnyrchPris
Camerâu Ffrâm Llawn Rhad Gorau     1Pecyn ILCE-7 Sony Alpha     ₽63
     2Corff Sony Alpha ILCE-7M2     ₽76
     3Corff Canon EOS RP     ₽76
Y camerâu ffrâm lawn gorau heb ddrych     1Pecyn ILCE-7M3 Sony Alpha     ₽157
     2Corff Nikon Z7     ₽194
     3Corff Sony Alpha ILCE-9     ₽269
     4Corff Leica SL2     ₽440
Y DSLRs ffrâm lawn gorau     1Corff Canon EOS 6D     ₽58
     2Nikon D750 Pwyntiau     ₽83
     3Corff Canon EOS 6D Marc II     ₽89
     4Corff Canon EOS 5D Marc III     ₽94
     5Pentax K-1 Marc II Kit     ₽212
Y camerâu ffrâm llawn cryno gorau     1Sony Cybershot DSC-RX1R II     ₽347
     2Leica Q (Math 116)     ₽385

Camerâu Ffrâm Llawn Rhad Gorau

Yn gyntaf oll, byddwn yn draddodiadol yn ystyried detholiad bach o gamerâu y gellir eu hystyried yn hyderus fel y gorau yn y categori pris mwyaf rhad. Pwysleisiwn y byddwn yn siarad am fodelau datblygedig iawn o hyn ymlaen, gan gynnwys rhai lled-broffesiynol a phroffesiynol. Felly, rhaid deall y term "rhad" gan gymryd i ystyriaeth y ffaith nad yw offer o'r fath yn rhad o gwbl, a gall hyd yn oed y "carcas" ei hun heb lens morfil gostio mwy na 1000 o ddoleri'r UD, ac ar yr un pryd yn cael ei ystyried yn rhad. .

Pecyn ILCE-7 Sony Alpha

Rating: 4.9

14 Camera Ffrâm Llawn Gorau

Bydd yr adolygiad yn agor un o'r camerâu ffrâm lawn mwyaf poblogaidd a gynhyrchwyd gan Sony yn y byd a Rwsia. Dyma'r Alffa enwog, y model ILCE-7 gyda lens cit. Mae hwn yn opsiwn cychwyn da i rywun sy'n bwriadu mynd o ddifrif am ffotograffiaeth. I'r rhai sydd eisoes yn deall mwy am y pwnc, gallwn argymell yr un model yn union, dim ond nid "Kit", ond "Corff", hynny yw, y carcas ei hun, sy'n costio o leiaf 10 mil rubles yn rhatach na'r "morfil", ac mae'r lens eisoes wedi'i chodi'n annibynnol yn unol â'ch dewisiadau a'ch cynlluniau personol.

Felly, camera di-ddrych Sony E-mount yw hwn. CMOS-matrics (o hyn ymlaen bydd yn ffrâm Llawn, hynny yw, y maint ffisegol yw 35.8 × 23.9 mm) gyda nifer y picsel effeithiol 24.3 miliwn (24.7 miliwn i gyd). Y datrysiad saethu uchaf yw 6000 × 4000. Dyfnder canfyddiad ac atgynhyrchu arlliwiau yw 42 did. Sensitifrwydd ISO o 100 i 3200. Mae yna hefyd foddau ISO estynedig - o 6400 i 25600, sydd eisoes yn cael eu gweithredu'n bennaf gan algorithmau meddalwedd. Swyddogaeth glanhau matrics adeiledig.

Yn gyffredinol, am y matrics yn y model penodol hwn, mae'n werth pwysleisio'r adborth arbennig o gadarnhaol gan ddefnyddwyr a oedd yn disgwyl ansawdd ychydig yn llai amlwg am bris o'r fath. Ar y llaw arall, i ddatgloi potensial llawn y matrics, mae angen opteg dda iawn ar y camera.

Mae'r camera wedi'i gyfarparu â gwyliwr electronig (EVF) gyda 2.4 miliwn o bicseli. Sylw EVI - 100%. At yr un diben, gallwch ddefnyddio sgrin LCD troi 3 modfedd. Mae presenoldeb EVI yn ffactor difrifol arall mewn costau ynni, ac yn erbyn cefndir o fatri analluog iawn, nid yw hyn yn rhoi ymreolaeth drawiadol iawn - mwy ar hyn yn nes ymlaen.

Gall y ddyfais ganolbwyntio'n awtomatig, gyda backlight, gan gynnwys yn ôl wyneb neu â llaw. Mae canolbwyntio yn eithaf dygn a chyflym.

Mae gan y camera batri o'i ffactor ffurf ei hun gyda chynhwysedd o 1080 mAh. A dweud y gwir, nid yw hyn yn ddigon ar gyfer dyfais o'r fath, yn enwedig gyda chwiliwr electronig. Yn ôl y pasbort, dylai tâl llawn fod yn ddigon ar gyfer 340 ergyd, ond mewn gwirionedd, mae saethu hyd yn oed 300 ar un tâl yn llwyddiant mawr, ond mewn gwirionedd - tua 200, a hyd yn oed yn llai yn y gaeaf. Mae rhan arall o ddefnyddwyr yn anfodlon â chamera JPEG, er bod hwn eisoes yn bwynt dadleuol. Serch hynny, mae adborth o'r fath yn bresennol, ac ymhellach byddwn hefyd yn nodi adwaith o'r fath yn diffygion modelau eraill.

manteision

Anfanteision

Corff Sony Alpha ILCE-7M2

Rating: 4.8

14 Camera Ffrâm Llawn Gorau

Mae model Sony arall yn parhau i ddewis camerâu ffrâm lawn cymharol rad, hyd yn oed o'r un llinell Alffa â'r un flaenorol, ond yn llawer drutach a chyda rhai gwahaniaethau sylfaenol. Rydym yn ystyried yr opsiwn “Corff” heb lens morfil. Mae hwn hefyd yn ddyfais heb ddrych.

Dimensiynau'r “carcas” - 127x96x60mm, pwysau - 599g gan gynnwys batri. Dyluniad clasurol gyda'r un ergonomeg meddylgar a mireinio â'r model blaenorol, corff metel. Amddiffyniad rhag lleithder ar lefel gyfartalog ar waith - nid yw'r ddyfais yn ofni tasgu, ond ni ddylech ei ollwng i bwll. Mownt safonol - Sony E.

Mae gan y model hwn bron yn union yr un synhwyrydd CMOS o ansawdd uchel gyda swyddogaeth lanhau â'r camera blaenorol. Mae nifer y picsel effeithiol yn 24 miliwn, am gyfanswm o 25 miliwn. Mae'r ystod o sensitifrwydd corfforol ISO, gan ystyried dulliau uwch, yn drawiadol - o 50 i 25600.

Yn wahanol i'r model blaenorol, yma mae gan gorff y camera eisoes set o ddyfeisiadau ar gyfer sefydlogi delweddau optegol, yn ogystal â dull o sefydlogi trwy symud y matrics.

Gyda'r ffenestr, gweithredodd y gwneuthurwr yma yn union yr un ffordd ag yn achos y fersiwn flaenorol: EVI ynghyd â sgrin LCD groeslinol tair modfedd. Mae hyn i gyd yn yr un ffordd yn union yn ychwanegu'n ddifrifol at “voracity” y camera o ran defnydd pŵer, nad yw'r batri arferol yn ei orchuddio o fewn terfynau cyfforddus. Mae hwn yn “afiechyd” cyffredin o lawer o gamerâu Sony, ac mae defnyddwyr yn y llu yn dioddef hyn, gan ddatrys y mater yn rhagweithiol - mae'n banal prynu batri ychwanegol ar unwaith gyda'r ddyfais ei hun.

Mae'r ddyfais yn cefnogi amlygiad awtomatig, gan gynnwys blaenoriaeth caead neu agorfa. Mae Autofocus yr un mor ddygn a “chlyfar” ag yn y model blaenorol. Ond mae yna foment lletchwith gyda ffocws - mae'n amhosib dewis y pwynt ffocws gydag un clic. Ac os nad yw llawer o gamerâu eraill sydd â'r un dull yn cwrdd â chwynion gan ddefnyddwyr, yna maen nhw'n cwyno am yr Alpha ILCE-7M2 yn hyn o beth.

Mae gan y model hwn un nodwedd arall - opteg “frodorol” ddrud iawn, a gynrychiolir yn amrywiaeth Sony mewn detholiad cyfyngedig iawn. Ar y llaw arall, os ydych chi'n defnyddio addaswyr, yna bydd y dewis o lensys llaw addas yn enfawr. Felly bydd angen meddwl yn arbennig o ofalus am y foment hon wrth wneud penderfyniad.

manteision

Anfanteision

Corff Canon EOS RP

Rating: 4.7

14 Camera Ffrâm Llawn Gorau

Y trydydd pwynt, a'r pwynt olaf, yng nghategori cyntaf ein hadolygiad fydd camera ffrâm lawn arall heb ddrych gyda lensys ymgyfnewidiol, ond gan Canon y tro hwn. Yn y fersiwn hon, rydym yn ystyried y camera ei hun yn unig heb lens. Bayonet - Canon RF. Mae'r model yn newydd sbon, dechreuodd gwerthiant ym mis Mehefin diwethaf 2019.

Dimensiynau corff y ddyfais yw 133x85x70mm, pwysau yw 440g heb y batri a 485g gyda'r batri o'i ffactor ffurf wreiddiol ei hun. Gyda'r batri, mae problem debyg ag yn y ddau fodel blaenorol. Mae'n amlwg nad yw ei allu ar gyfer gwaith llawn yn ddigon, ac mae'n gwneud synnwyr i brynu un ychwanegol ar unwaith. Mae'r gwneuthurwr, o leiaf, fwy neu lai yn onest yn dweud bod tâl llawn yn ddigon am ddim mwy na 250 o ergydion.

Nawr am y nodweddion allweddol. Mae gan y model hwn synhwyrydd CMOS gyda 26.2 miliwn o bicseli effeithiol (cyfanswm 27.1 miliwn) gyda'r posibilrwydd o lanhau. Mae'r cydraniad uchaf ychydig yn uwch na'r ddau fodel a ddisgrifir uchod, ond nid yn sylfaenol - 6240 × 4160. Mae sensitifrwydd ISO yn amrywio o 100 i 40000, a chyda moddau uwch hyd at ISO25600.

Yma, hefyd, defnyddir peiriant edrych electronig, ynghyd â sgrin LCD 3 modfedd ar gyfer y rhai sy'n hoff o'r dull hwn o anelu at wrthrych. Mae Autofocus yn haeddu canmoliaeth arbennig. Yma mae'r datblygwyr yn meddwl yn arbennig o ofalus, mae'r system DualPixel perchnogol gyda firmware 1.4.0 yn cael ei ddefnyddio. Ar waith, mae'n dangos cyflymder a chywirdeb bron heb ei ail o ganolbwyntio trwy gydol y ffrâm, gydag eithriadau prin. Yn yr un modd, mae olrhain, cydnabyddiaeth wyneb a llygad o bellteroedd mawr yn cael ei weithredu gydag ansawdd uchel ac yn ofalus.

Mae'r rhan fwyaf o swyddogaethau a galluoedd gwasanaeth y camera hwn yr un fath i raddau helaeth â modelau blaenorol. Mae hefyd yn cefnogi saethu fideos yn 4K, mae ganddo amddiffyniad llwch a lleithder, mae'n cefnogi Wi-Fi a Bluetooth diwifr, mae ganddo ryngwynebau HDMI, USB gyda chefnogaeth ar gyfer ailwefru.

I grynhoi, gallwn ddweud, o ran y cyfuniad o fanteision ac anfanteision, bod y Canon EOS RP, ym mis Mawrth 2020, yn dal i fod yn un o'r “fframiau llawn” mwyaf cryno ac ysgafn a ddatblygwyd dros y tair blynedd gonfensiynol ddiwethaf. Mae hyn er gwaethaf y ffaith bod ei nodweddion allweddol, ynghyd â'r pris, hefyd yn achosi'r asesiadau mwyaf cadarnhaol o arbenigwyr a defnyddwyr cyffredin.

manteision

Anfanteision

Y camerâu ffrâm lawn gorau heb ddrych

Yn ail rownd cylchgrawn SimpleRule o'r camerâu ffrâm lawn gorau, byddwn yn edrych ar bedwar model heb ddrychau, nad ydynt bellach wedi'u rhwymo gan dagiau pris.

Pecyn ILCE-7M3 Sony Alpha

Rating: 4.9

14 Camera Ffrâm Llawn Gorau

Gadewch i ni ddechrau gyda pherthynas agosaf camera di-ddrych ffrâm lawn Sony Alpha ILCE-7M2 a ddisgrifir uchod. Yn yr enw rhyngddynt, dim ond un digid yw'r gwahaniaeth, ond mae'n golygu cenhedlaeth gyfan, ac mae Alpha ILCE-7M3 ddwywaith mor ddrud â'r “dau”.

Dimensiynau'r ddyfais heb y lens yw 127x96x74mm, y pwysau gan gynnwys y batri yw 650g. Mae'r mownt yn dal i fod yr un peth - Sony E. O ran y batri, yma, yn wahanol i'r tri model blaenorol, mae'r sefyllfa'n llawer gwell. Mae'n eithaf capacious ei hun - yn ôl y gwneuthurwr, mae tâl llawn yn ddigon ar gyfer 710 ergyd, ac mewn gwirionedd mae'n dod allan ychydig yn llai. Yn ogystal, mae'r ddyfais yn cefnogi gweithrediad o gyflenwad pŵer allanol neu fanc pŵer. Fodd bynnag, mae penderfyniad y gwneuthurwr i beidio â chwblhau'r ddyfais gyda'i charger ei hun o'r rhwydwaith yn edrych yn rhyfedd.

Mae'r model hwn yn defnyddio synhwyrydd CMOS EXR gwell gyda 24.2 megapixel effeithiol. Y datrysiad saethu uchaf yw 6000 × 4000. Mae dyfnder y lliw mewn termau digidol yn arbennig o amlwg - 42 did. Mae sensitifrwydd ISO y synhwyrydd rhwng 100 a 3200, a gall dulliau algorithmig uwch roi dangosydd hyd at ISO25600. Mae gan y camera sefydlogi delwedd optegol a matrics (sifft matrics) wrth dynnu lluniau.

Mae teclyn gweld electronig gyda sylw 100 y cant yn cynnwys 2359296 picsel. Sgrin LCD cefn 3 modfedd - dotiau 921600, cyffwrdd, troi. Gall y ddyfais saethu hyd at 10 ffrâm yr eiliad. Y capasiti byrstio ar gyfer fformat JPEG yw 163 ergyd, ar gyfer RAW – 89. Mae cwmpas opsiynau datguddiad rhwng 30 ac 1/8000 eiliad.

Mae'r ffocws awtomatig yn y model hwn yn cael rhai o'r ymatebion gorau gan ddefnyddwyr a phrofwyr go iawn. Mae o fath hybrid yma, gyda backlight, gallwch chi hefyd ganolbwyntio â llaw. Gyda ffocws awtomatig, defnyddir holl bŵer algorithmau firmware y ddyfais yn effeithiol - mae'r ffocws yn canolbwyntio'n berffaith ar yr wyneb, hyd yn oed ar lygaid cathod a chŵn. Ond mae naws yma - nid yw'r holl bosibiliadau canolbwyntio rhyfeddol yn cael eu datgelu gyda lens morfil.

Mae gan Alpha ILCE-7M3 yr holl ryngwynebau a dulliau cyfathrebu angenrheidiol, gan gynnwys diwifr. Mae'r rhyngwyneb USB yma hyd yn oed yn 3.0 gyda chefnogaeth ar gyfer y swyddogaeth ailwefru. Mae rhan sylweddol o ddefnyddwyr yn gwerthfawrogi'n fawr hyblygrwydd y ddewislen camera a'r posibilrwydd o'i addasu.

manteision

  1. ystod amlygiad eang;

Anfanteision

Corff Nikon Z7

Rating: 4.8

14 Camera Ffrâm Llawn Gorau

Yr ail rif yn y rhan hon o'r adolygiad yw model cynhyrchu arweinydd marchnad diamheuol arall - brand Nikon. Hwn fydd yr enwog Z7 - camera ffrâm lawn system heb ddrych gyda lensys cyfnewidiol. Yn y cynllun targed, mae eisoes wedi'i gyfeirio'n fwy at weithwyr proffesiynol ffotograffiaeth, sy'n cael ei nodi'n glir gan ei gost sylweddol iawn, hyd yn oed yn y fersiwn o'r “carcas” a ystyrir yma heb lens. Cyhoeddwyd ym mis Awst 2018.

Dimensiynau corff camera - 134x101x68mm, pwysau - 585g heb fatri. Mount - Nikon Z. Mae cynhwysedd y batri mewn perthynas â'r defnydd pŵer eisoes yn sylweddol is na'r model blaenorol - yn ôl data swyddogol y gwneuthurwr, mae tâl llawn yn ddigon ar gyfer 330 ergyd. Codi tâl trwy USB 3.0. Mae'r swyddogaeth prosesu delweddau wedi'i hymddiried i'r prosesydd Expeed chweched cenhedlaeth pwerus sydd wedi'i ddiweddaru.

Mae data ar y matrics CMOS yn esbonio defnydd pŵer o'r fath yn y ddyfais i raddau helaeth - datrysiad o 46.89 miliwn picsel, 45.7 miliwn yn effeithiol. Mae cydraniad uchaf y “delwedd” hefyd yn llawer uwch - 8256 × 5504 picsel. Dyfnder y cysgod yw 42 did. Ystod eang o sensitifrwydd ISO - o 64 i 3200 a hyd at ISO25600 pan fydd modd estynedig wedi'i alluogi. Mae yna swyddogaeth i lanhau'r matrics, yn ogystal â sefydlogi delwedd yn ystod ffotograffiaeth - optegol a thrwy symud y matrics ei hun.

Mae anelu at wrthrych yn y model hwn yn digwydd yn ôl yr un egwyddor ag yn yr holl gamerâu a ddisgrifir uchod - trwy ffeindiwr electronig neu sgrin LCD. Mae EVI yn cynnwys 3690000 picsel, mae gan sgrin groeslin 3.2-modfedd 2100000 picsel.

Prif nodweddion amlygiad: cyflymder caead o 30 i 1/8000 eiliad, cefnogir gosodiad â llaw. Mesuryddion datguddiad - matrics lliw sbot, wedi'i bwysoli yn y canol, a lliw 3D. Ffocws awtomatig hybrid 493-pwynt gyda golau ôl, olrhain wynebau a darganfyddwr ystod electronig.

Mae'r set o ryngwynebau yn y Nikon Z7, gan gynnwys rhai diwifr, yn gyffredin iawn - y USB3.0 a grybwyllwyd eisoes gyda chefnogaeth ar gyfer ailwefru, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi. Y math o gerdyn cof a gefnogir yw XQD. Mae lluniau'n cael eu cadw mewn fformat JPEG ac RAW. Fformatau recordio fideo yw MOV a MP4 gyda codec MPEG4. Gyda datrysiad saethu fideo cymedrol (1920 × 1080), gall y gyfradd ffrâm fod hyd at 120 fps, ar 4K 3840 × 2160 - dim mwy na 30 fps.

manteision

  1. recordiad fideo mewn 4K;

Anfanteision

Corff Sony Alpha ILCE-9

Rating: 4.7

14 Camera Ffrâm Llawn Gorau

Bydd model arall Sony Alpha yn parhau i ddewis y camerâu ffrâm lawn di-ddrych gorau yn yr adolygiad o gylchgrawn SimpleRule, a hyd yn oed yr un gyfres ILCE a grybwyllwyd dro ar ôl tro, ond sydd eisoes yn y 9fed genhedlaeth. Nid oes unrhyw werthoedd eithafol o'r cydraniad matrics yma, ond mae pwrpas amodol y ddyfais yn wahanol - mae'n fwy o gamera adrodd, lle mae'r cyfuniad o gyflymder ac ansawdd saethu parhaus yn cael ei werthfawrogi fwyaf.

Mae dimensiynau'r “carcas” yn 127x96x63mm, sy'n gymharol fawr ar gyfer model adrodd, ond ni ellir ei gymharu â DSLRs. Pwysau - 673g. Dylai gallu gwefr lawn y batri o'i fformat ei hun, "yn ôl y pasbort" fod yn ddigon ar gyfer 480 o ergydion amodol.

Efallai na fydd y matrics CMOS gyda phenderfyniad o 28.3 miliwn o ddotiau (24.2 miliwn yn effeithiol) a ddefnyddir yn y model hwn, os edrychwch ar niferoedd sych yn unig, yn wahanol iawn i'r matricsau yn y camerâu cyfres Sony Alpha ffrâm lawn a ddisgrifir uchod. Ond mewn gwirionedd, mae'n un o'r modiwlau mwyaf datblygedig yn yr Alpha ILCE-9 ac mewn sawl ffordd mae'n gwneud y camera yn chwyldroadol ar yr adeg y rhyddhawyd y model yn 2017.

Mae gan y synhwyrydd amlhaenog hwn gof adeiledig ac mae'n fath o fonolith sy'n cyfuno'r haen ffotosensitif ei hun yn swyddogaethol, cylchedau prosesu cyflym ar gyfer y signal a dderbynnir, ac, mewn gwirionedd, y cof. Roedd strwythur sengl o'r fath yn caniatáu i'r gwneuthurwr gynyddu cyflymder darllen data o'r matrics yn sylweddol o'i gymharu â gwerthoedd cyfartalog amodol modelau tebyg yn y dosbarth cymaint â dwy orchymyn maint (20 gwaith). Daeth hyn yn brif fantais a mwyaf trawiadol y model a ddisgrifiwyd, a hefyd yn ffurfio sail dechnolegol ar gyfer nodweddion rhagorol eraill yr ILCE-9.

Ond yn ôl at weddill nodweddion technegol y camera. Dyfnder yr astudiaeth o arlliwiau yma yw 42 did. Amrediad sensitifrwydd ISO - o 100 i 3200 (mewn modd uwch - hyd at ISO25600). Mae sefydlogi - optegol a thrwy'r sifft matrics. Mae delwedd y darganfyddwr electronig yn cael ei ffurfio o 3686400 dotiau, yr LCD 3-modfedd (cyffwrdd, cylchdro) - 1.44 miliwn o ddotiau.

Mantais ar wahân i'r camera hwn yw'r gefnogaeth eang ar gyfer gwahanol fathau o gardiau cof: Memory Stick Duo, SDHC, Secure Digital, Memory Stick, Memory Stick PRO-HG Duo, SDXC, Memory Stick Pro Duo. Yn hyn o beth, dyma'r gwrthwyneb llwyr i'r ddyfais a ddisgrifir uchod gan Nikon.

I gloi, dylid dweud nad yw'r gwneuthurwr ei hun yn gosod y model hwn fel un uchaf, a hyd yn oed yn fwy felly fel un blaenllaw. Daw fel ychwanegiad gwych i gyfres o “saith” enwog, ac yn arbennig, fe'i crëwyd yn wreiddiol ar gyfer adroddiadau a saethu chwaraeon.

manteision

Anfanteision

Corff Leica SL2

Rating: 4.7

14 Camera Ffrâm Llawn Gorau

Wrth gwblhau’r rhan hon o’n hadolygiad mae brand chwedlonol iawn sy’n gysylltiedig yn gyfan gwbl â ffotograffiaeth broffesiynol – Leica a’i fodel camera ffrâm lawn heb ddrych SL2. Mae'r caffaeliad hwn eisoes yn gyfan gwbl o'r categori ar gyfer y rhai sy'n “gallu fforddio” - mae pris y camera ar loriau masnachu Rwsia yn cyrraedd hanner miliwn o rubles. Nid yw'r gost hon yn lleiaf oherwydd newydd-deb y model - fe'i cyflwynwyd yn eithaf diweddar - ar ddiwedd 2019.

Mae lefel premiwm uchaf y camera yn amlwg i unrhyw weithiwr proffesiynol cyn gynted ag y bydd y ddyfais yn syrthio i'w ddwylo. Mae'r achos, sy'n mesur 146x107x42mm ac yn pwyso 835g heb batri, wedi'i wneud yn bennaf o aloi magnesiwm, ac eithrio'r clawr gwaelod a uchaf, sef alwminiwm. Mae ergonomeg ar ei ben, mae'r gafael yn ddwfn ac yn ddiogel, mae lledr gweadog a mannau arwyneb rwber yn darparu cysur cyffyrddol ychwanegol a rhwyddineb dal.

Mae'r camera wedi'i gyfarparu â matrics CMOS o 47.3 miliwn picsel (47 miliwn yn effeithiol). Terfyn cydraniad y "llun" yw 8368 × 5584. Dyfnder canfyddiad ac atgynhyrchu arlliwiau yw 42 did. Sefydlogi optegol ynghyd â shifft matrics. Darganfyddwr electronig 5.76 miliwn picsel, sgrin gyffwrdd LCD 2.1 miliwn picsel (lletraws 3.2-modfedd).

Dylid rhoi sylw arbennig i ganolbwyntio. Ar gyfer y model hwn, dim ond cynllun autofocus cyferbyniad y mae'r gwneuthurwr wedi'i neilltuo, ynghyd â set o swyddogaethau bron safonol fel canfod llygaid ac wynebau. Cefnogir ffocws awtomatig parhaus ar y cyflymder saethu uchaf - hyd at 20 fps. Ar gyflymder o'r fath, nid yw gwyrthiau'n digwydd, ac nid oes gan y system canfod cyferbyniad amser i fwydo'r hyn y mae'n ei “weld” ei hun i'r EVI, felly gall y ddelwedd yn y peiriant edrych yn llai craff na'r canlyniad yn y llun. Yma mae'n rhaid i'r ffotograffydd ymddiried yn ei dechneg yn llythrennol.

Cysylltodd y datblygwyr hefyd yn gyfrifol â chadw data, gan greu'r holl yswiriant posibl rhag ofn y byddai argyfwng. Felly, mae gan Leica SL2 ddau slot cyfochrog ar gyfer cardiau cof UHS-II, sy'n ei gwneud hi'n bosibl creu copïau wrth gefn yn awtomatig ar y hedfan a lleihau'r siawns o golli ffrâm amhrisiadwy.

manteision

  1. ergonomeg;

Anfanteision

Y DSLRs ffrâm lawn gorau

Mae trydydd detholiad yr adolygiad o'r camerâu ffrâm lawn gorau ar y farchnad yng ngwanwyn 2020 yn ôl SimpleRule ychydig yn fwy helaeth na'r un blaenorol, oherwydd yma bydd modelau o ffactor ffurf o'r fath yn cael eu cyflwyno y bydd gweithwyr proffesiynol ac amaturiaid yn eu gwneud. peidio â gwrthod am amser hir, neu hyd yn oed byth, er gwaethaf yr holl fanteision system heb ddrych. Rydym yn sôn am gamerâu ffrâm lawn SLR.

Corff Canon EOS 6D

Rating: 4.9

14 Camera Ffrâm Llawn Gorau

Yn draddodiadol, gadewch i ni ddechrau gyda'r model mwyaf rhad yn y casgliad a thrwy hynny gymryd seibiant o gost afresymol y Leica SL2 a'i chymdogion yn yr enwebiad. Mae hwn yn “hen ddyn” amlwg ar y farchnad, ond o ystyried, ers y datganiad cyntaf yn y gyfres yn ôl yn 2012, nad yw wedi colli perthnasedd, dylid yn hytrach ei alw'n iau hir. Ac yn sicr mae'n un o'r DSLRs ffrâm lawn proffesiynol mwyaf fforddiadwy ar y farchnad yn hanner cyntaf 2020.

Dimensiynau “carcas” y camera - 145x111x71mm, pwysau gan gynnwys batri - 755g. Bayonet - Canon EF. Yma rydym eisoes yn gweld gallu batri llawer mwy, sy'n nodweddiadol ar gyfer camerâu SLR yn gyffredinol. Ar gyfer y model hwn, mae'n gymesur â'r ergydion “pasbort” 1090 ar dâl llawn.

A dweud y gwir, i fod yn fanwl gywir, o hyn ymlaen nid yw cyfrinach batris “chwarae hir” mewn camerâu SLR yn gymaint yng nghynhwysedd y batri fel y cyfryw, ond yn y ffaith bod y darganfyddwr ynddynt yn optegol yn bennaf, a chan nad oes EVI ynni-ddwys, yna mae'n eistedd llawer llai batri wrth saethu. Mae maes golygfa'r canfyddwr yma eisoes ychydig yn llai nag unrhyw un o'r DSLR a ddisgrifir uchod - 97%. Yr arddangosfa LCD yw, mae'r maint yn 3 modfedd yn groeslinol, y ddelwedd o 1.044 miliwn o ddotiau.

Mae gan y camera synhwyrydd CMOS gyda 20.2 miliwn o bicseli effeithiol (cyfanswm o 20.6 miliwn). Y terfyn cydraniad ffrâm yw 5472 × 3648. Mae ystod sensitifrwydd ISO o 50 i 3200 (hyd at ISO25600 mewn modd estynedig). Cyflymder saethu parhaus - 4.5 ffrâm yr eiliad. Ffocws canfod cam gyda 11 pwynt ffocws, mae ffocws â llaw, addasiad ac anelu at yr wyneb.

Mae'r model hwn yn cefnogi cardiau cof SDHC, Secure Digital, SDXC. Fformatau arbed data - JPEG, RAW. Recordio fideo ar ffurf MOV gyda codec MPEG4. Y terfyn cydraniad fideo yw 1920 × 1080. Rhyngwynebau ar gyfer cyfathrebu a chysylltiad - USB2.0, HDMI, isgoch, Wi-Fi, allbwn sain, mewnbwn meicroffon. Yn gyffredinol, y model hwn oedd y cyntaf yn yr ystod o Canon DSLRs i dderbyn Wi-Fi a modiwl lleoli lloeren GPS.

O ran lleoli, syrthiodd y Canon EOS 6D i'r “bwlch” rhwng 7D a 5D, a gellir ei argymell yn gyfartal i amaturiaid uwch a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd. Bydd y cyntaf yn gallu dod yn gyfarwydd ag offer ffotograffig proffesiynol yn rhad ym mhob ystyr, a bydd yr olaf yn gallu prynu fersiwn weithio dda ar gyfer tasgau cyffredin. Mae'r camera yn aml wedi'i leoli ar loriau masnachu fel camera proffesiynol, ond confensiwn marchnata yw hwn.

manteision

Anfanteision

Nikon D750 Pwyntiau

Rating: 4.8

14 Camera Ffrâm Llawn Gorau

Bydd yr adolygiad yn parhau gyda chamera SLR ffrâm lawn arall, a gynhyrchwyd eisoes gan Nikon, a oedd, fel y model blaenorol, yn ddelfrydol yn llenwi'r “bwlch marchnata” rhwng y modelau adrodd D610 a D810, a oedd yn eithaf da, ond am wahanol resymau na wnaethant siwtio pawb. Mae'r D750 hefyd yn “hen amserydd” – fe'i cynhyrchwyd gyntaf yn 2014. Gyda lleoli, mae peth crefft marchnata yma hefyd, fel yn achos y model blaenorol. Mae Nikon D750 yn sicr yn gamera gweddus, ond mae un gwirioneddol pro-lefel yn hanner trefn maint yn ddrytach.

Mae'r matrics CMOS a osodir yma gyda 24.3 miliwn o bicseli effeithiol yn rhoi'r datrysiad delwedd uchaf o 6016 × 4016. Dyfnder y cysgod yw 42 did. O ran sensitifrwydd, mae'r matrics yn union yn union rhwng y D610 a D810 a grybwyllwyd: y terfyn ISO isaf yw 100 uned yn erbyn 64 ar gyfer y D810, mae'r un uchaf yn cael ei ymestyn i 12800 gyda'r posibilrwydd o ehangu ymhellach mewn moddau arbennig.

Bywyd caead gwarantedig y Nikon D750 yw 150 mil o weithrediadau, mae ei alluoedd wedi'u cyfyngu gan gyflymder caead lleiaf o 1/4000 eiliad, ac felly mae ddwywaith yn wannach na'r D810 gyda'i 1/8000, ond peidiwch ag anghofio am y pris llawer mwy fforddiadwy y camera, sydd hefyd yn berthnasol ar gyfer pwyntiau cymharol wan eraill. Lle mae'r D750 yn perfformio'n well na'r ddau fodel cyfagos, mae cyflymder saethu byrstio. Yma mae'n hafal i 6.5 ffrâm yr eiliad. Mae'r D750 hefyd yn cynnwys y synhwyrydd mesuryddion RGB 91000-dot diweddaraf ar adeg ei sefydlu.

Mae ffocws awtomatig gyda'r synhwyrydd Aml-CAM 3500 II newydd gyda mwy o sensitifrwydd hyd at 3EV hefyd yn haeddu canmoliaeth hyderus. Mae'r system autofocus yn cynnwys 51 o bwyntiau allweddol, ac mae 15 ohonynt yn groes-fath. Trwy gyfuniad o ffactorau o ran ansawdd autofocus, mae'r Nikon D750 yn perfformio'n well na'r model D810 drutach hyd yn oed, sydd â synhwyrydd Aml-CAM 3500 cenhedlaeth gyntaf yn unig.

Mae gan y fersiwn hon fodiwl Wi-Fi, ac ar adeg ei ryddhau roedd yn un o'r modelau cyntaf yn y dosbarth hwn gyda'r math hwn o gysylltiad diwifr. Rhyngwynebau eraill - HDMI, allbwn sain, mewnbwn meicroffon, USB2.0.

Mae arbenigwyr hefyd yn gwerthfawrogi'r defnydd o arddangosfa ar oleddf yn y D750. Oherwydd y cymhlethdod a'r cynildeb, ychydig o bobl a lwyddodd i ddatrys y dull hwn yn llwyddiannus, ac fe wnaeth y gwneuthurwyr gorau osgoi ei ddefnyddio am amser hir, ond yn y camera hwn nid yw'r arddangosfa gogwyddo yn achosi cwynion.

Mae ymreolaeth y ddyfais hyd yn oed yn uwch na'r un blaenorol. Mae pecyn batri MB-D16 yn darparu mwy na 1200 o ergydion ar dâl llawn, yn ôl y gwneuthurwr.

manteision

Anfanteision

Corff Canon EOS 6D Marc II

Rating: 4.8

14 Camera Ffrâm Llawn Gorau

Nawr, gadewch i ni ddychwelyd i'r gyfres Canon EOS 6D ac ystyried ei fersiwn wedi'i diweddaru - Mark II. Mae'r model hyd yn oed yn ddrytach na'r un blaenorol ac fe'i hystyrir yn ffurfiol yn broffesiynol. Ond eto, mae gan hyd yn oed llinellau DSLR ffrâm lawn broffesiynol fodelau lefel mynediad, a gellir ystyried y Marc II yn union hynny. Mae newydd-deb 2017 yn parhau i fod yn berthnasol yn y farchnad ac mae galw mawr amdano.

Dimensiynau corff y camera (rydym yn ystyried fersiwn y Corff heb lens) yw 144x111x75mm. Pwysau gyda batri - 765g. Mae cynhwysedd y batri y gellir ei ailwefru yn cyfateb yn fras i 1200 o fframiau wedi'u dal. Y math o becyn batri dewisol (handlen) yw BG-E21.

Y matrics CMOS yn y ddyfais hon oedd prif chwilfrydedd y model ar adeg ei ryddhau. Nid yw ei fformat wedi newid o'i gymharu â'r EOS 6D a ddisgrifir uchod, ond mae'r penderfyniad wedi cynyddu i 26.2 miliwn o bicseli. Ond nid cynyddu'r datrysiad yw'r hanfod, ond yn y defnydd cronnol o dechnolegau effeithiol. Felly, mae'r matrics yn y Marc II yn cefnogi Deuol Pixel CMOS AF a nifer o ddatblygiadau arloesol eraill, gan gynnwys addasu'r autofocus canfod cam cyflymaf wrth saethu fideo ac yn y modd Live View.

Mae'r olaf yn bwysig iawn, mae'n caniatáu saethu parhaus heb edrych i mewn i'r ffenestr, ond gan ganolbwyntio ar y sgrin yn unig. Mae hyn hyd yn oed yn bwysicach, gan fod yr arddangosfa gyffwrdd yn ei gwneud hi'n llawer cyflymach ac yn fwy cyfleus i ddewis y pwynt ffocws. O ran y darganfyddwr, mae'r pwyntiau ffocws yma wedi cynyddu hanner trefn maint o'i gymharu â chamera cenhedlaeth flaenorol o'r un gyfres - 45 yn lle dim ond 9. Ategir y darlun ffafriol gan bresenoldeb sefydlogi electronig 5-echel, sy'n ei ddefnyddio gyntaf yn y model EOS M5. Mae'n cyfrannu'n sylweddol nid yn unig i ffotograffwyr, ond hefyd i fideograffwyr.

Rydym hefyd yn gweld yma yr ystod sensitifrwydd ISO ymestyn i 40 mil o unedau, ac ar yr un pryd rydym yn sôn am unedau go iawn, ac nid am y rhai a gynhyrchir gan algorithmau meddalwedd fel rhan o'r swyddogaeth ehangu. Mae prosesu data yn dibynnu ar un o'r proseswyr DIGIC 7 mwyaf blaengar ar yr adeg y rhyddhawyd y camera. Gyda llaw, oherwydd pŵer a chyflymder prosesu data, mae'n darparu cyflymder saethu byrstio uchel (cymharol). Yma mae'n 6.5 ffrâm yr eiliad.

Mae'r byffer hefyd wedi'i chwyddo yma, sydd hefyd yn bwynt cadarnhaol - gall ddal hyd at 21 ergyd mewn fformat RAW. Dwyn i gof bod galluoedd y genhedlaeth flaenorol EOS 6D dair gwaith yn fwy cymedrol. Yr unig bwynt yw y gall y ddyfais saethu fideo yn y cydraniad uchaf o HD Llawn, ond ar gyfradd ffrâm o 50/60 ffrâm yr eiliad.

manteision

Anfanteision

Corff Canon EOS 5D Marc III

Rating: 4.7

14 Camera Ffrâm Llawn Gorau

Yn olaf, ni allai SimpleRule fynd heibio'r Marc III, trydedd genhedlaeth yr EOS 5D. Y model hwn yw'r drutaf ymhlith y tri chamera Canon a gyflwynir, er gwaethaf y ffaith ei fod yn hen iawn - fe'i rhyddhawyd yn 2012, ond mae galw mawr amdano o hyd. Dros amser, enillodd “Trydydd Marc” statws math o safon hyd yn oed mewn cylchoedd proffesiynol.

Dimensiynau corff camera - 152x116x76mm, pwysau - 950g heb fatri. Dylai tâl llawn, yn ôl y gwneuthurwr, fod yn ddigon ar gyfer 950 o ergydion. Bayonet - Canon EF. Mae'r corff wedi'i wneud o'r un aloi magnesiwm â chamerâu Canon eraill yn y gyfres hon ac eraill. Mae digon o amddiffyniad rhag llwch a lleithder i ddefnyddio'r camera o dan yr amodau mwyaf ffafriol.

Mae Mark III yn DSLR clasurol gyda synhwyrydd CMOS ffrâm lawn mawr (matrics) gyda chydraniad o 23.4 miliwn picsel (22.3 yn effeithiol). Fe'i nodweddir gan sensitifrwydd ISO hyd at 25600 o unedau go iawn gydag estyniad meddalwedd hyd at 102400. Y datrysiad delwedd uchaf yw 5760 × 3840 picsel. Dyfnder y cysgod yw 42 did.

Mae saethu byrstio yn y Trydydd Marc wedi'i weithredu'n dda iawn - y terfyn cyflymder yw 6 ffrâm yr eiliad, ac mewn cyfuniad â synhwyrydd autofocus drud ac o ansawdd uchel (yr un peth â'r model EOS-1D X pro), mae hyn yn rhoi canlyniad trawiadol. Gellir defnyddio'r camera yn hawdd ar gyfer amrywiaeth eang o waith: ffotograffiaeth celf, adrodd, digwyddiadau, chwaraeon, a mwy. Mae modelau adrodd arbenigol, wrth gwrs, yn rhoi cyflymder llawer uwch o'r gyfres, ond yma nid oedd gan y datblygwyr dasg o'r fath.

Yn gyffredinol, fel y soniwyd uchod, Mark III yw un o'r modelau gorau yn y dosbarth hwn o ran y cyfuniad o fanteision, ond nid yw heb rai anfanteision. Felly, er enghraifft, os gellir dal i wneud iawn am y diffyg sefydlogi gan bresenoldeb un yn y lens, yna gall sgrin LCD sefydlog nad yw'n cylchdroi eisoes leihau'n sylweddol hyblygrwydd gweithio wrth saethu fideo neu yn y modd Live View. Gellir gwneud iawn am y meicroffon mono adeiledig hefyd gydag un stereo allanol.

manteision

  1. delweddau manylder uchel;

Anfanteision

Pentax K-1 Marc II Kit

Rating: 4.7

14 Camera Ffrâm Llawn Gorau

Mae talgrynnu'r dewis o'r camerâu SLR ffrâm lawn gorau yn frand Pentax amlwg arall, sef y gyfres K-1 ail genhedlaeth. Fel un o'r camerâu Canon a ddisgrifir uchod, Mark II oedd enw'r ddyfais, ac yma mae angen i chi ddeall bod y rhain yn “Marciau” hollol wahanol. Nid yw'r model hwn yn arbennig o ddrud na'r K-1 cyntaf, o leiaf nid ar adegau. Ac nid oes unrhyw beth rhyfedd yn hyn - mae'r datblygwyr yn syml wedi cau rhai o anghysondebau'r model gwreiddiol a gwneud rhai gwelliannau, yn ddifrifol, ond heb arloesiadau cardinal. Cyhoeddwyd y ddyfais ym mis Chwefror 2018.

Dimensiynau rhan weithredol y camera, ac eithrio lens y cit, yw 110x137x86mm. Pwysau heb opteg safonol - 925g heb fatri a 1010g gyda batri. Dylai ymreolaeth yn ôl y pasbort fod yn ddigon ar gyfer 760 o ergydion, ond mae hyn, fel y dylech ddeall, yw'r uchafswm. Y math o becyn batri yw D-BG6. Bayonet – Pentax KA / KAF / KAF2.

Mae'r ddyfais wedi'i chyfarparu â synhwyrydd CMOS cydraniad uchel - 36.4 miliwn o bicseli effeithiol, sy'n rhoi'r manylion mwyaf o'r "llun" 7360 × 4912. Dyfnder lliw technegol yw 42 did. Gwirioneddol ansawdd uchel sefydlogi pum-echel Mae Shake Reduction yn plesio. Mae saethu parhaus, i'r gwrthwyneb, ychydig yn rhwystredig, gan nad yw wedi newid o'r K-1 cyntaf - dim mwy na 4.4 ffrâm yr eiliad a byffer cymedrol iawn a all gynnwys dim ond 17 ergyd byrstio ar ffurf RAW. Mewn fformat JPEG, bydd 70 o luniau cyfres yn ffitio yn y byffer, ond ychydig o gysur yw hyn.

Mae arbenigwyr a defnyddwyr cyffredin bron yn unfrydol yn eu gwerthfawrogiad o ansawdd a dycnwch y system autofocus. Yn y model hwn, mae ffocws awtomatig yn seiliedig ar 33 o bwyntiau, ac mae 25 ohonynt yn groesbwyntiau. Derbyniodd Mark II hefyd algorithmau auto ffocws datblygedig. Tynnu sylw at ffocws, addasu â llaw, anelu at yr wyneb - mae hyn i gyd yno hefyd.

Mae gan Pentax K-1 Mark II set ddigonol o ryngwynebau - USB2.0, HDMI, jack rheoli o bell, mewnbwn meicroffon, allbwn clustffonau, modiwl Wi-Fi. Mae'r model hefyd yn cynnwys pecyn cyfoethog: batri, charger, cebl prif gyflenwad, eyecup, strap, gorchudd ar wahân ar gyfer y ffenestr optegol, capiau ar gyfer y cyswllt cysoni, mownt, mownt esgidiau poeth a phecyn batri, disg gyda meddalwedd arbenigol.

manteision

Anfanteision

Y camerâu ffrâm llawn cryno gorau

A bydd yr adolygiad o'r camerâu ffrâm lawn gorau yn ôl cylchgrawn SimpleRule yn dod i ben gyda'r dewis byrraf, ond efallai y mwyaf diddorol. Ynddo, byddwn yn ystyried dau fodel o gamerâu ffrâm lawn cryno. A dyma ni ddim yn sôn am “bocsys sebon”. Mae'r rhain yn gamerâu difrifol, rhai drud iawn, yn enwedig y Leica Q (Math 116), dim ond eu maes cais penodol eu hunain sydd ganddyn nhw.

Sony Cybershot DSC-RX1R II

Rating: 4.9

14 Camera Ffrâm Llawn Gorau

Gadewch i ni edrych ar gamera cryno Sony gyda lens yn gyntaf. Dyma'r ail genhedlaeth o'r un gyfres Cyber-shot DSC-RX1R, a ryddhawyd gyntaf yn ôl yn 2012. Mae'r fersiwn gyntaf yn dal i fod yn berthnasol, ar gael i'w gwerthu ac yn mwynhau galw haeddiannol, nid lleiaf oherwydd y gost is yn sylweddol ers ei ryddhau. Felly, os yw pris y “dau” yn gwbl anghyfforddus, mae'n gwneud synnwyr edrych yn agosach ar y model gwreiddiol, o ystyried bod y “dau” ymhell o fod yn newydd-deb - fe'i rhyddhawyd yn 2016.

Yn gyntaf, am y “sglodyn” amlwg - dimensiynau. Yma gwelwn ddimensiynau bach iawn o 113x65x70mm, pwysau - 480g heb fatri a 507g gyda batri. Mae'r lens, wrth gwrs, yn ennyn parch - ZEISS Sonnar T yw hwn gyda nozzles ymgyfnewidiol, 8 elfen optegol mewn 7 grŵp a lensys asfferig.

Mae'r gwahaniaeth rhwng y genhedlaeth gyntaf a'r ail RX1R i'w weld yn glir eisoes yn y matrics a ddefnyddir. Yma mae'n BSI CMOS gyda phenderfyniad o 42MP yn erbyn 24MP ar gyfer y genhedlaeth gyntaf. Y cydraniad delwedd uchaf yw 7952 × 5304. Dyfnder lliw - 42 did. Mae'r sensitifrwydd mewn ystod eang iawn o 100 i 25600 o unedau go iawn. Os byddwn hefyd yn ychwanegu ISO “rhithwir” yma, rydyn ni'n cael ystod o 50 i 102400 o unedau.

Yma, wrth gwrs, nid oes peiriant gweld drych optegol bellach, ond mae yna un electronig. Nid oedd gan y fersiwn gyntaf hyd yn oed. Mae sgrin LCD troi allan hefyd. Mae'r EVI yn cynnwys 2359296 picsel, a'r sgrin LCD - 1228800. Maint y sgrin yw'r mwyaf cyffredin ar gyfer camerâu 3 modfedd.

Mae'n werth pwysleisio hefyd nad yw'r model hwn yn barhad o'r RX1 cyntaf “iawn”, ond yn fersiwn wedi'i addasu o'r RX1R, lle penderfynodd y datblygwyr gael gwared ar yr hidlydd optegol amledd isel. Pan oedd hidlydd o'r fath yn dal i fod yn arloesi, ei brif dasg oedd cael gwared ar moiré. Mewn gwirionedd, roedd ei effaith yn amwys, oherwydd ynghyd â'r moiré, cafodd rhan o fanylion y ddelwedd a hyd yn oed ychydig o eglurder eu “dileu”. Felly, roedd defnyddwyr yn croesawu diddymu'r hidlydd yn gymeradwy - gellir delio â moire wrth ôl-brosesu ffotograffau, tra na ellir gwneud iawn am golledion mewn eglurder mewn unrhyw ffordd.

Mae'r set o ryngwynebau yn angenrheidiol, yn ddigonol, a hyd yn oed yn fwy: USB2.0 gyda chefnogaeth ar gyfer ailwefru, allbwn sain clustffon, mewnbwn meicroffon, HDMI a modiwlau diwifr Wi-Fi a NFC. Mae'r batri wedi'i ymgorffori ac mae ganddo gapasiti cymedrol iawn - yn ôl y pasbort, dylai tâl llawn fod yn ddigon ar gyfer 220 ergyd.

manteision

Anfanteision

Leica Q (Math 116)

Rating: 4.8

14 Camera Ffrâm Llawn Gorau

Ac mae'r adolygiad o'r camerâu ffrâm lawn gorau yn ôl SimpleRule yn cael ei gwblhau gan y brand chwedlonol Leica a'i gamera ffrâm lawn cryno gydag enwebaeth wreiddiol yr enw - Q (Math 116). Mae’r model wedi’i brofi gan amser – fe’i rhyddhawyd yn 2015, a’i hastudio gan arbenigwyr yn ymarferol o dan ficrosgop, gan mai dyma’r unig ddewis amgen gwirioneddol i’r RX1R (un a dau) a ddisgrifir uchod gan Sony.

O ran crynoder, ni allai'r Leica Q ragori ar y model blaenorol, ond nid dyna oedd y dasg ychwaith. Y dimensiynau sydd gennym yma yw 130x93x80mm, y pwysau heb gymryd i ystyriaeth y batri yw 590g a 640g gyda'r batri. Ni ellir ailosod y lens gyda hyd ffocal o 28mm ac agorfa o F1.7. 11 elfen optegol mewn 9 grŵp. Mae lensys asfferig.

Mae datrysiad y matrics CMOS yma yn cyfateb i 24.2 miliwn o bicseli effeithiol, cyfanswm y nifer yw 26.3 miliwn. Y terfyn cydraniad delwedd yw 6000 × 4000. Dyfnder lliw wrth liw yw 42 did. Mae'r ystod sensitifrwydd rhwng 100 a 50000 o unedau ISO. Fel y gwelwch, nid yw'r ffigurau sych mor drawiadol â rhai'r model a ddisgrifir uchod, tra bod y pris yn gymharol, a hyd yn oed yn uwch ar y rhan fwyaf o loriau masnachu Rwsia, sy'n achosi teimlad parhaus o ordalu am y brand. Fodd bynnag, mae Leica yn frand o'r fath y gallai hyd yn oed fod yn werth ychydig o arian ychwanegol.

Mae gan y camera wyliwr electronig 3.68 megapixel a sgrin gyffwrdd LCD 3-modfedd 1.04 miliwn picsel. Cefnogir cardiau cof SDHC, Secure Digital, SDXC. Rhyngwynebau cysylltu - Wi-Fi, USB2.0, HDMI.

O fanteision amlwg y model hwn, gellir tynnu sylw at ffocws â llaw a phwysleisio arno, sydd yn draddodiadol i Leica yn parhau i fod y gorau a weithredir yn y farchnad camerâu digidol gyfan.

manteision

  1. cyflymder a chywirdeb y gwaith.

Anfanteision

Sylw! Mae'r deunydd hwn yn oddrychol, nid yw'n hysbyseb ac nid yw'n ganllaw i'r pryniant. Cyn prynu, mae angen i chi ymgynghori ag arbenigwr.

Gadael ymateb