13 oriawr clyfar gorau i blant

Cynnwys

* Trosolwg o'r goreuon yn ôl golygyddion Healthy Food Near Me. Ynglŷn â meini prawf dethol. Mae'r deunydd hwn yn oddrychol, nid yw'n hysbyseb ac nid yw'n ganllaw i'r pryniant. Cyn prynu, mae angen i chi ymgynghori ag arbenigwr.

Gyda dyfodiad y smartwatches cyntaf, mae'r ffenomen newydd hon ar gyfer y farchnad electroneg gwisgadwy graddio'n gyflym i amrywiaeth eang o gategorïau o ddefnyddwyr. Mae'r penderfyniad hwn wedi dod yn ddarganfyddiad gwirioneddol i rieni plant o wahanol oedrannau. Mae gwylio smart modern i blant yn caniatáu i rieni fod yn ymwybodol bob amser o ble mae'r plentyn ac, os oes angen, cysylltwch ag ef trwy sianel gyfathrebu symudol syml trwy ffonio'n uniongyrchol i'r oriawr.

Mae golygyddion y cylchgrawn ar-lein Simplerule yn cynnig trosolwg i chi o'r modelau smartwatch gorau, yn ôl ein harbenigwyr, ar y farchnad yn gynnar yn 2020. Fe wnaethom ddosbarthu'r modelau yn bedwar categori oedran amodol - o'r lleiaf i'r rhai yn eu harddegau.

Sgôr o'r oriorau smart gorau i blant

EnwebuPlaceEnw'r cynnyrchPris
Y smartwatches gorau ar gyfer plant 5 i 7 oed     1Gwylio Babanod Clyfar C50     999 XNUMX ₽
     2Gwylio Babanod Clyfar G72     ₽1
     3Jet Kid Fy Merlen Bach     ₽3
Y smartwatches gorau ar gyfer plant 8 i 10 oed     1Ginzu GZ-502     ₽2
     2Gweledigaeth Jet Kid 4G     ₽4
     3VTech Kidizoom Smartwatch DX     ₽4
     4ELARI KidPhone 3G     ₽4
Y smartwatches gorau ar gyfer plant 11 i 13 oed     1Gwylio GPS Smart T58     ₽2
     2Ginzu GZ-521     ₽3
     3Wonlex KT03     ₽3
     4Gwylio Babanod Smart GW700S / FA23     ₽2
Y smartwatches gorau ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau     1Gwylio Babanod Smart GW1000S     ₽4
     2Gwylio Babanod Clyfar SBW LTE     ₽7

Y smartwatches gorau ar gyfer plant 5 i 7 oed

Yn y detholiad cyntaf, byddwn yn edrych ar smartwatches sydd fwyaf addas ar gyfer plant ifanc sydd prin wedi dysgu neu sy'n dysgu i lywio'n annibynnol. Hyd yn oed os nad yw rhieni eto'n gadael i blentyn 5-7 oed fynd i unrhyw le ar ei ben ei hun, bydd gwylio o'r fath yn dod yn yswiriant dibynadwy rhag ofn i'r babi fynd ar goll mewn archfarchnad neu unrhyw le gorlawn arall. Ar fodelau mor syml, mae hefyd yn hawdd dechrau addysgu plant sut i ddefnyddio teclynnau o'r fath a'u cyfarwyddo â'r angen i'w gwisgo.

Gwylio Babanod Clyfar C50

Rating: 4.9

13 oriawr clyfar gorau i blant

Gadewch i ni ddechrau gyda'r opsiwn symlaf a mwyaf rhad, ac ar yr un pryd swyddogaethol ar gyfer plant ifanc. Mae Smart Baby Watch Q50 yn canolbwyntio'n fwy ar rieni sydd angen yr ymwybyddiaeth fwyaf, ac ni fydd plant yn tynnu sylw gormod oherwydd y sgrin elfennol.

Mae'r oriawr yn fach - 33x52x12mm gyda'r un sgrin OLED monocrom fach yn mesur 0.96 ″ yn groeslinol. Mae'r dimensiynau optimaidd ar gyfer llaw plentyn bach, mae'r strap yn addasadwy mewn cwmpas o 125 i 170mm. Gallwch ddewis lliw'r cas a'r strap o gymaint â 9 opsiwn. Mae'r corff wedi'i wneud o blastig ABS gwydn, mae'r strap yn silicon, mae'r clasp yn fetel.

Mae gan y model draciwr GPS a slot cerdyn SIM micro. O hyn ymlaen, bydd offer o'r fath yn orfodol ar gyfer yr holl fodelau a adolygir. Cefnogaeth ar gyfer Rhyngrwyd symudol - 2G. Mae yna seinyddion bach a meicroffon. Trwy wasgu a dal botwm arbennig, gall y babi recordio neges llais, a fydd yn cael ei anfon yn awtomatig dros y Rhyngrwyd i ffôn cyn-gofrestredig y rhiant.

Mae ymarferoldeb yr oriawr smart yn caniatáu nid yn unig i wybod lleoliad y plentyn ar unrhyw adeg, ond hefyd i storio hanes symudiadau, gosod y parth a ganiateir gyda gwybodaeth am fynd y tu hwnt i'w ffiniau, gwrando o bell ar yr hyn sy'n digwydd o gwmpas. Yn achos unrhyw anawsterau, bydd botwm SOS arbennig yn helpu.

Nodwedd ddefnyddiol nad yw pob oriawr smart ar gyfer plant wedi'i chyfarparu â hi yw synhwyrydd ar gyfer tynnu'r ddyfais o'r llaw. Mae yna hefyd synwyryddion ychwanegol: pedomedr, cyflymromedr, synhwyrydd cysgu a chalorïau. Mae'r disgrifiad swyddogol yn dweud sy'n gallu gwrthsefyll dŵr, ond yn ymarferol mae'n rhy wan, felly dylid osgoi cysylltiad â dŵr os yn bosibl, ac yn sicr ni ddylai plentyn olchi ei ddwylo gyda oriawr ymlaen.

Mae'r oriawr yn cael ei phweru gan fatri na ellir ei symud 400mAh. Yn y modd gweithredol (siarad, negeseuon), bydd y tâl yn para am sawl awr. Mewn standby arferol, nodir hyd at 100 awr, ond mewn gwirionedd, yn ystod y dydd, yn ôl ystadegau defnydd, mae'r batri yn dal i eistedd i lawr. Taliadau trwy soced microUSB.

Er mwyn rheoli holl swyddogaethau gwylio craff, mae'r gwneuthurwr yn cynnig cymhwysiad SeTracker am ddim. Anfantais arall y model hwn yw'r cyfarwyddiadau bron yn ddiwerth. Dim ond ar y Rhyngrwyd y gellir cael digon o wybodaeth.

Er ei holl anfanteision, y Smart Baby Watch Q50 yw un o'r opsiynau gorau fel oriawr smart gyntaf i blentyn bach. Mae'r isafbris ynghyd ag ymarferoldeb da yn gwneud iawn am y diffygion.

manteision

  1. cais am ddim ar gyfer rheoli swyddogaethau;

Anfanteision

Gwylio Babanod Clyfar G72

Rating: 4.8

13 oriawr clyfar gorau i blant

Oriawr smart arall i blant y brand Smart Baby Watch eang yw'r model G72. Maent yn hanner pris y rhai blaenorol oherwydd y sgrin lliw graffeg a rhai gwelliannau.

Dimensiynau gwylio - 39x47x14mm. Mae'r achos wedi'i wneud o'r un plastig gwydn â'r model blaenorol, sef strap silicon addasadwy tebyg. Gallwch ddewis o saith lliw gwahanol. Nid yw'r gwneuthurwr yn adrodd ar briodweddau ymwrthedd dŵr, felly mae'n well osgoi cysylltiad â dŵr yn ddiofyn.

Mae'r oriawr smart hon eisoes wedi'i chyfarparu â sgrin lliw graffig llawn gan ddefnyddio technoleg OLED. Sgrin gyffwrdd. Delwedd y deial mewn fformat electronig gyda dyluniad “cartŵn”. Maint y sgrin yw 1.22 ″ yn groeslin, y cydraniad yw 240 × 240 gyda dwysedd o 278 dpi.

Mae gan yr oriawr feicroffon a siaradwr adeiledig. Ni ddarperir allbwn clustffon, fel yn y model blaenorol. Trefnir cyfathrebiadau symudol mewn ffordd debyg - lle ar gyfer cerdyn SIM microSIM, cefnogaeth ar gyfer Rhyngrwyd symudol 2G. Mae modiwl GPS a hyd yn oed Wi-Fi. Nid yw'r olaf yn bwerus iawn, ond gall fod yn ddefnyddiol iawn rhag ofn y bydd problemau gyda mathau eraill o gyfathrebu.

Prif swyddogaethau ac ychwanegol y Smart Baby Watch G72: lleoli, storio data ar symudiadau, signal ar gyfer gadael y parth a ganiateir, galwad gudd gyda gwrando ar yr hyn sy'n digwydd, botwm SOS, synhwyrydd tynnu, anfon neges llais , cloc larwm. Mae yna hefyd synwyryddion cwsg a chalorïau, cyflymromedr.

Mae'r oriawr yn cael ei bweru gan fatri polymer lithiwm 400 mAh. Mae data ar ymreolaeth yn gwrth-ddweud ei gilydd, ond mae ystadegau defnyddwyr yn dangos y bydd angen codi tâl ar y model hwn bob dau ddiwrnod. Mae pwynt gwan yr oriawr yn gorwedd yn union yma - mae'r lle ar gyfer codi tâl wedi'i gyfuno â'r slot cerdyn SIM, nad yw'n cael yr effaith orau ar wydnwch y ddyfais.

Gall y model hwn eisoes wasanaethu fel “eiliad” amodol ar gyfer plentyn sy'n dechrau dysgu deffro ar ei ben ei hun gyda chloc larwm (cyn belled ag y bo modd yn yr oedran hwnnw) ac yn raddol ddod i arfer â chanfod teclynnau electronig nid yn unig fel adloniant, ond hefyd fel cynnorthwywr i bob achlysur.

manteision

Anfanteision

Jet Kid Fy Merlen Bach

Rating: 4.7

13 oriawr clyfar gorau i blant

Mae'r detholiad cyntaf o'r adolygiad o'r smartwatches gorau i blant yn ôl cylchgrawn Simplerule yn cael ei gwblhau gan y model mwyaf lliwgar, diddorol ac, ar y cyd, y model drutaf Jet Kid My Little Pony. Daw'r oriorau hyn yn aml mewn setiau anrhegion o'r un enw gyda theganau a phethau cofiadwy o fydysawd cartŵn annwyl My Little Pony.

Dimensiynau gwylio - 38x45x14mm. Mae'r achos yn blastig, mae'r strap yn silicon, mae'r siâp yn debyg i'r model blaenorol. Mae yna dri opsiwn lliw yn yr amrywiaeth - glas, pinc, porffor, felly gallwch chi ddewis lliwiau ar gyfer merched a bechgyn, neu niwtral.

Mae sgrin y model hwn ychydig yn fwy - 1.44 ″, ond mae'r cydraniad yr un peth - 240 × 240, ac mae'r dwysedd, yn y drefn honno, ychydig yn llai - 236 dpi. Sgrin gyffwrdd. Yn ogystal â'r siaradwr a'r meicroffon, mae gan y model hwn gamera eisoes, sy'n ychwanegu at y model sbectol.

Galluoedd cyfathrebu wedi'u hehangu'n sylweddol. Felly, yn ogystal â lle ar gyfer cerdyn SIM (fformat nanoSIM) a modiwl GPS, cefnogir lleoli GLONASS a modiwl Wi-Fi gwell hefyd. Ydy, ac mae'r cysylltiad symudol ei hun yn llawer mwy helaeth - wedi'i gefnogi gan Rhyngrwyd 3G cyflym.

Maent yn aml yn gweithio o fatri na ellir ei symud gyda chynhwysedd o 400 mAh, yn union fel y model blaenorol. Dim ond yma mae'r gwneuthurwr yn datgan yn onest y bydd y tâl yn para am 7.5 awr ar gyfartaledd yn y modd gweithredol. Yn y modd rheolaidd, mae'r oriawr, ar gyfartaledd, yn gallu gweithio'n barhaus ar gryfder diwrnod a hanner.

Swyddogaethau sylfaenol ac ychwanegol: pennu lleoliad anghysbell a gwrando ar y sefyllfa; synhwyrydd tynnu; botwm larwm; gosod ffiniau geofence gyda SMS-hysbysu ynghylch mynediad ac allan; rhybudd dirgrynol; larwm; swyddogaeth gwrth-goll; synwyryddion calorïau a gweithgaredd corfforol, cyflymromedr.

Anfantais amlwg y model hwn yw batri gwan. Os yw gallu o'r fath yn y model blaenorol yn dal yn briodol, yna yn y gwyliad Jet Kid My Little Pony gyda'u cefnogaeth 3G, mae'r tâl yn rhedeg allan yn gyflym, ac mae angen ailwefru'r oriawr bob dydd. A dyma'r un broblem gyda socedi gwefru a cherdyn SIM a phlwg simsan ag yn y model blaenorol.

manteision

Anfanteision

Y smartwatches gorau ar gyfer plant 8 i 10 oed

Yr ail grŵp oedran amodol o oriorau clyfar i blant yn ein hadolygiad yw rhwng 8 a 10 oed. Mae plant yn tyfu i fyny'n gyflym iawn ac mae'r gwahaniaeth mewn canfyddiad rhwng myfyrwyr ail radd a disgyblion ysgol uwchradd yn eithaf arwyddocaol. Mae'r modelau a gyflwynir yn cwmpasu anghenion posibl y categorïau oedran hyn, ond, wrth gwrs, nid ydynt wedi'u cyfyngu'n sylfaenol iddynt.

Ginzu GZ-502

Rating: 4.9

13 oriawr clyfar gorau i blant

Mae'r detholiad yn cael ei agor gan yr oriorau mwyaf rhad sy'n fwyaf addas ar gyfer plant hŷn, ond sy'n dal yn fach. Mae yna lawer yn gyffredin â modelau blaenorol, ac mewn rhai eiliadau mae Ginzzu GZ-502 hyd yn oed yn colli i'r oriawr Jet Kid My Little Pony a ddisgrifir uchod. Ond yn y cyd-destun hwn, nid yw hyn yn anfantais.

Dimensiynau gwylio - 42x50x14.5mm, pwysau - 44g. Mae'r dyluniad yn gymedrol, ond mae eisoes yn awgrymu'r Apple Watch wych o bell, dim ond yr oriawr hon sydd 10 gwaith yn rhatach ac, wrth gwrs, ymhell o fod yn ymarferol. Cynigir lliwiau gwahanol - dim ond pedwar math. Mae'r deunyddiau yma yr un peth ag mewn modelau blaenorol - cas plastig cryf a strap silicon meddal. Mae amddiffyniad dŵr wedi'i ddatgan, ac mae hyd yn oed yn gweithredu, ond nid yw'n werth “ymdrochi” yr oriawr o hyd heb angen diangen.

Mae'r sgrin yma yn graffigol, sgrin gyffwrdd, 1.44″ yn groeslinol. Nid yw'r gwneuthurwr yn nodi'r penderfyniad, ond nid yw hyn yn bwysig yn yr achos hwn, gan nad yw'r matrics yn arbennig yn waeth ac nid yn well na'r ddau fodel blaenorol. Siaradwr a meicroffon adeiledig. Mae'r prosesydd MTK2503 yn rheoli'r electroneg.

Mae'r model hwn yn defnyddio lleoli tri-ffactor - gan dyrau celloedd gweithredwyr cellog (LBS), trwy loeren (GPS) a chan y pwyntiau mynediad Wi-Fi agosaf. Ar gyfer cyfathrebu symudol, mae slot ar gyfer cerdyn SIM microSIM rheolaidd. Rhyngrwyd Symudol - 2G, hynny yw, GPRS.

Mae ymarferoldeb y ddyfais yn caniatáu i rieni ffonio'r plentyn yn uniongyrchol ar yr oriawr ar unrhyw adeg, gosod y geofence a ganiateir a derbyn hysbysiadau rhag ofn y bydd yn cael ei dorri, gosod rhestr o gysylltiadau a ganiateir, cofnodi a gweld hanes symudiadau, olrhain gweithgaredd fel y cyfryw. Gall y plentyn ei hun hefyd ar unrhyw adeg gysylltu â'r rhieni neu unrhyw un o'r cysylltiadau a ganiateir a restrir yn y llyfr cyfeiriadau. Mewn achos o anawsterau neu berygl, mae botwm SOS.

Swyddogaethau ychwanegol Ginzzu GZ-502: pedomedr, cyflymromedr, diffodd o bell, synhwyrydd llaw, tapio gwifrau o bell.

Mae'r oriawr yn cael ei bweru gan yr un batri 400 mAh yn union â'r ddau fodel blaenorol, a dyma ei brif anfantais. Mae'r tâl yn para 12 awr mewn gwirionedd. Mae hwn yn “glefyd” o sawl math o declynnau gwisgadwy, ond mae’n dal i fod yn blino.

manteision

  1. gwrando o bell;

Anfanteision

Gweledigaeth Jet Kid 4G

Rating: 4.8

13 oriawr clyfar gorau i blant

Mae'r ail safle yn y rhan hon o'r adolygiad yn llawer drutach, ond hefyd yn llawer mwy diddorol. Dyma Jet Vision - oriawr glyfar i blant ag ymarferoldeb cyfathrebu uwch. Ac mae'r model hwn ychydig yn "fwy aeddfed" na'r My Little Pony o'r un brand a ddisgrifir uchod.

Yn allanol, mae'r oriawr hon hyd yn oed yn agosach at yr Apple Watch, ond nid oes unrhyw deyrnged llwyr o hyd. Mae'r dyluniad yn syml ond yn ddeniadol. Mae'r deunyddiau o ansawdd, mae'r cynulliad yn gadarn. Dimensiynau gwylio - 47x42x15.5mm. Maint y sgrin gyffwrdd lliw yw 1.44″ yn groeslinol. Y cydraniad yw 240 × 240 gyda dwysedd picsel o 236 y fodfedd. Siaradwr, meicroffon a chamera adeiledig gyda chydraniad o 0.3 megapixel. Nid oes jack clustffon.

Mae lefel yr amddiffyniad mecanyddol IP67 yn gyffredinol wir - nid yw'r oriawr yn ofni llwch, tasgu, glaw a hyd yn oed syrthio i bwll. Ond nid yw nofio yn y pwll gyda nhw bellach yn cael ei argymell. Nid yw'n ffaith y byddant yn methu, ond os byddant yn torri, ni fydd hwn yn achos gwarant.

Mae cysylltedd yn y model hwn genhedlaeth gyfan yn uwch na model trawiadol iawn My Little Pony - 4G yn erbyn 3G ar gyfer “merlod”. Fformat cerdyn SIM addas yw nanoSIM. Lleoliad - GPS, GLONASS. Lleoliad ychwanegol - trwy bwyntiau mynediad Wi-Fi a thyrau cell.

Yn achosi parch at electroneg y ddyfais. Mae'r prosesydd SC8521 yn rheoli popeth, mae 512MB o RAM a 4GB o gof mewnol yn cael eu gosod. Mae angen cyfluniad o'r fath, gan fod gan y model hwn yn anuniongyrchol botensial mwy difrifol i'w ddefnyddio. Mae'r un trosglwyddiad data dros Rhyngrwyd cyflym yn gofyn, yn ôl diffiniad, prosesydd mwy pwerus a chof digonol.

Swyddogaethau sylfaenol ac ychwanegol Jet Kid Vision 4G: canfod lleoliad, recordio hanes symud, botwm panig, gwrando o bell, geofencing a hysbysu rhieni am adael y lleoliad a ganiateir, synhwyrydd llaw, diffodd o bell, cloc larwm, galwad fideo, llun o bell, gwrth-colli, pedomedr, monitro calorïau.

Yn olaf, rhaid inni gyfaddef nad yw'r gwneuthurwr yn y model hwn wedi rhoi hwb i gapasiti'r batri. Nid yw'n record o bell ffordd - 700 mAh, ond mae hyn eisoes yn rhywbeth. Yr amser wrth gefn a ddatganwyd yw 72 awr, sy'n cyfateb yn fras i'r adnodd go iawn.

manteision

Anfanteision

VTech Kidizoom Smartwatch DX

Rating: 4.7

13 oriawr clyfar gorau i blant

Mae'r trydydd safle yn y detholiad adolygiad hwn yn benodol iawn. Y gwneuthurwr yw Vtech, un o arweinwyr y farchnad mewn teganau addysgol i blant.

Mae'r VTech Kidizoom Smartwatch DX yn cyfuno amrywiaeth o weithgareddau hwyliog i blant ac mae wedi'i gynllunio gyda ffocws ar ddysgu hanfodion defnyddio teclynnau creadigol i blant. Ac, wrth gwrs, ar gyfer hamdden. Ni ddarperir swyddogaethau rheoli rhieni yn y model hwn, ac mae'r ddyfais wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer hamdden a diddordeb y plentyn ei hun.

Mae Kdizoom Smartwatch DX yn cael eu gwneud mewn ffactor ffurf tebyg i'r un a ddisgrifir uchod. Dimensiynau'r bloc gwylio ei hun yw 5x5cm, croeslin y sgrin yw 1.44 ″. Mae'r achos yn blastig, mae'r strap yn silicon. Ar hyd y perimedr mae befel metel gyda gorffeniad sgleiniog. Mae gan yr oriawr gamera 0.3MP a meicroffon. Opsiynau lliw - glas, pinc, gwyrdd, gwyn, porffor.

Mae rhan meddalwedd y ddyfais yn synnu ar yr ochr orau eisoes gan ddechrau gyda'r dewis o'r opsiwn deialu. Cânt eu cynnig cymaint â 50 am bob chwaeth - dynwarediad o ddeial analog neu ddigidol mewn unrhyw arddull. Bydd y plentyn yn hawdd i ddysgu llywio gan y saethau ac yn ôl y rhifau, oherwydd gallwch chi newid ac addasu'r amser gyda chyffyrddiadau syml ar y sgrin gyffwrdd.

Mae'r galluoedd amlgyfrwng yma yn seiliedig ar y camera a gweithrediad syml botwm mecanyddol sy'n gweithredu fel caead camera. Gall yr oriawr dynnu lluniau mewn cydraniad 640 × 480 a fideo wrth fynd, gwneud sioeau sleidiau. Ar ben hynny, yng nghragen meddalwedd yr oriawr mae hyd yn oed hidlwyr gwahanol - math o Instagram mini i blant. Gall plant arbed eu creadigrwydd yn uniongyrchol i'r cof mewnol gyda chynhwysedd o 128MB - bydd hyd at 800 o ddelweddau yn ffitio. Gall hidlwyr hefyd brosesu fideo.

Mae swyddogaethau ychwanegol yn Kidizoom Smartwatch DX: stopwats, amserydd, cloc larwm, cyfrifiannell, her chwaraeon, pedomedr. Gellir cysylltu'r ddyfais yn hawdd â chyfrifiadur trwy gebl USB safonol sydd wedi'i gynnwys yn y pecyn. Gellir lawrlwytho a gosod gemau a chymwysiadau newydd trwy'r cymhwysiad perchnogol VTech Learning Lodge.

Daw'r model hwn mewn blwch ciwt a chwaethus, felly gall fod yn anrheg dda.

manteision

Anfanteision

ELARI KidPhone 3G

Rating: 4.6

13 oriawr clyfar gorau i blant

Ac yn cwblhau'r detholiad hwn o'r adolygiad o'r smartwatches gorau i blant yn ôl cylchgrawn Simplerule gyda model arbennig iawn. Fe'i cyflwynwyd mewn arddangosfa arbenigol yn Berlin IFA 2018 a gwnaeth sblash hyd yn oed.

Mae hon yn oriawr smart lawn gyda chyfathrebu a rheolaeth rhieni, ond hefyd gydag Alice. Ydy, yn union yr un peth Alice, sy'n adnabyddus i ddefnyddwyr y cymwysiadau Yandex cyfatebol. Dyma’r brif nodwedd sy’n cael ei phwysleisio ar bob platfform masnachu ar-lein gyda logo a’r arysgrif “Mae Alice yn byw yma.” Ond mae ELARI KidPhone 3G yn hynod nid yn unig am ei robot ciwt.

Cynhyrchir oriawr mewn dau liw - du a choch, fel y gallech chi ddyfalu, ar gyfer bechgyn a merched. Maint y sgrin yw 1.3 modfedd yn groeslinol, mae'r trwch yn weddus - 1.5 cm, ond mae'r ddyfais wedi'i chynllunio ar gyfer plant hŷn, felly maen nhw'n edrych yn eithaf organig. Mae’r sgrin braidd yn siomedig oherwydd mae’n “mynd yn ddall” o dan belydrau’r haul. Ond mae'r synhwyrydd yn ymatebol, ac mae'n hawdd eu rheoli â chyffyrddiadau. Gallwch ddewis y papur wal at eich dant o'r opsiynau arfaethedig, ond ni fyddwch yn gallu rhoi eich lluniau eich hun ar y cefndir.

Mae'r hyn sydd eisoes yn drawiadol yma hyd yn oed cyn cwrdd ag Alice yn gamera cymharol bwerus o gymaint â 2 megapixel - o'i gymharu â modelau blaenorol ar 0.3 megapixel, mae hwn yn wahaniaeth afresymol. Mae tynnu lluniau a fideos o'r radd flaenaf. Gallwch storio cynnwys yn y cof mewnol - mae'n cael ei ddarparu am gymaint â 4GB. Mae'r 512GB RAM yn darparu perfformiad gweddus.

Mae cyfathrebu hefyd mewn trefn lawn yma. Gallwch fewnosod cerdyn SIM nanoSIM a bydd yr oriawr yn gweithio yn y modd ffôn clyfar gyda chefnogaeth ar gyfer mynediad cyflym i'r Rhyngrwyd 3G. Lleoliad - ger tyrau cell, GPS a Wi-Fi. Mae hyd yn oed modiwl Bluetooth 4.0 ar gyfer cyfathrebu â theclynnau eraill.

Mae swyddogaethau rhieni ac ychwanegol yn cynnwys monitro sain (gwrando o bell), geofencing gyda hysbysiad ymadael a mynediad, botwm SOS, pennu lleoliad, hanes symud, mynediad camera o bell, galwadau fideo, negeseuon llais. Mae yna hefyd gloc larwm, golau fflach a chyflymromedr.

Yn olaf, Alice. Mae'r robot Yandex enwog wedi'i addasu'n arbennig ar gyfer lleisiau plant a dull lleferydd. Mae Alice yn gwybod sut i adrodd straeon, ateb cwestiynau a hyd yn oed jôc. Yn ddiddorol, mae’r robot yn ateb cwestiynau yn rhyfeddol o fedrus ac “yn y fan a’r lle”. Mae hyfrydwch y plentyn yn sicr.

manteision

Anfanteision

Y smartwatches gorau ar gyfer plant 11 i 13 oed

Nawr yn symud ymlaen i'r categori o smartwatches wedi'u hanelu at blant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau cynnar. O ran ymarferoldeb, nid ydynt yn wahanol iawn i'r grŵp blaenorol, ond mae'r dyluniad yn fwy aeddfed ac mae'r meddalwedd ychydig yn fwy difrifol.

Gwylio GPS Smart T58

Rating: 4.9

13 oriawr clyfar gorau i blant

Gadewch i ni ddechrau gyda'r model symlaf a mwyaf rhad yn y dewis. Mae enwau eitemau eraill - Smart Baby Watch T58 neu Smart Watch T58 GW700 - i gyd yr un model. Mae'n niwtral o ran dyluniad, mae ganddo'r holl swyddogaethau angenrheidiol ar gyfer monitro a rheoli o bell. Mae hyn yn golygu bod yr oriawr yn gyffredinol o ran oedran, a gall hefyd ddod yn warant o ddiogelwch plant a'r henoed neu bobl ag anableddau.

Dimensiynau dyfais - 34x45x13mm, pwysau - 38g. Mae'r dyluniad yn synhwyrol, yn chwaethus ac yn fodern. Mae'r cas yn pefrio gydag arwyneb drych metelaidd, mae'r strap yn symudadwy - silicon yn y fersiwn safonol. Mae'r oriawr yn ei chyfanrwydd yn edrych yn barchus iawn a hyd yn oed yn "ddrud". Lletraws y sgrin yw 0.96″. Mae'r sgrin ei hun yn unlliw, nid yn graffig. Siaradwr a meicroffon adeiledig. Mae gan yr achos amddiffyniad da, nid yw'n ofni glaw, gallwch chi olchi'ch dwylo'n ddiogel heb dynnu'r oriawr.

Mae swyddogaethau rheoli rhieni yn seiliedig ar ddefnyddio cerdyn SIM cyfathrebu symudol microSIM. Gwneir y lleoli gan dyrau cell, GPS a'r pwyntiau mynediad Wi-Fi agosaf sydd ar gael. Mynediad i'r rhyngrwyd – 2G.

Mae'r oriawr yn caniatáu i riant plentyn neu warcheidwad person oedrannus olrhain ei symudiad mewn amser real, gosod y geoffence a ganiateir a derbyn hysbysiadau o'i groes (ffens electronig). Hefyd, gall yr oriawr dderbyn a gwneud galwadau ffôn heb fod yn gysylltiedig ag un gweithredwr cellog. Mae cysylltiadau'n cael eu cadw ar gerdyn microSD. Hefyd, mae gan y ffôn, fel bron pob un o'r uchod, botwm larwm, swyddogaeth gwrando o bell. Swyddogaethau ychwanegol - cloc larwm, negeseuon llais, cyflymromedr.

Gellir rheoli'r holl swyddogaethau a gweithredoedd uchod yn hawdd trwy'r cymhwysiad symudol rhad ac am ddim ar gyfer fersiwn Android 4.0 neu'n hwyrach neu fersiwn iOS 6 neu'n hwyrach.

Mae'r batri na ellir ei symud yn darparu hyd at 96 awr o amser wrth gefn. Mae amser codi tâl llawn trwy gebl USB safonol tua 60 munud, ond gall fod yn hirach, yn dibynnu ar bŵer y ffynhonnell.

manteision

Anfanteision

Ginzu GZ-521

Rating: 4.8

13 oriawr clyfar gorau i blant

Mae'r ail fodel yn y detholiad hwn, a argymhellir gan arbenigwyr Simplerule, yn debyg iawn i'r Ginzzu GZ-502 a ddisgrifir uchod, ond mae'n wahanol iawn iddo, gan gynnwys y pris i fyny. Ond mae nodweddion yr oriorau hyn yn fwy diddorol.

Yn allanol, mae'r bloc gwylio yn eithaf agos at yr Apple Watch, ac nid oes unrhyw beth “o'r fath” yma - mae dyluniad cryno, ond chwaethus tebyg i'w gael mewn llawer o weithgynhyrchwyr, gan gynnwys y rhai gorau. Dimensiynau gwylio - 40x50x15mm, croeslin sgrin - 1.44″, matrics IPS, sgrin gyffwrdd. Mae'r strap arferol eisoes yn fwy difrifol ac yn fwy trawiadol na'r rhan fwyaf o'r modelau a ddisgrifir - eco-lledr (lledrette o ansawdd uchel) mewn lliwiau dymunol. Mae lefel IP65 o amddiffyniad lleithder - nid yw'n ofni llwch, chwys a sblasio, ond ni allwch nofio yn y pwll gydag oriawr ymlaen.

Mae galluoedd cyfathrebu'r model hwn yn ddatblygedig. Mae slot ar gyfer cerdyn SIM symudol nanoSIM, modiwlau GPS, Wi-Fi a hyd yn oed fersiwn Bluetooth 4.0. Mae'r holl fodiwlau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer lleoli, trosglwyddo ffeiliau'n uniongyrchol, galwadau a negeseuon testun. Mae'n anodd sefydlu mynediad i'r Rhyngrwyd oherwydd cyfarwyddiadau anwybodus. Mae rhai rhieni yn ystyried yr amgylchiad hwn hyd yn oed yn fantais, ond rydym yn dal i'w gyfrif fel anfantais. Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol nad yw yn y cyfarwyddiadau ar y Rhyngrwyd.

Mae'r swyddogaeth rheolaeth rhieni wedi'i chwblhau yma. Yn ogystal â swyddogaethau gorfodol megis olrhain ar-lein, mae'r Ginzzu GZ-521 hefyd yn arbed hanes symud, geofencing, gwrando o bell, botwm panig, diffodd o bell, a synhwyrydd llaw. Yn enwedig mae llawer o rieni yn hoffi'r swyddogaeth sgwrsio gyda negeseuon llais. Nodweddion ychwanegol - synwyryddion cwsg, calorïau, gweithgaredd corfforol; monitor cyfradd curiad y galon, cyflymromedr; larwm.

Mae'r oriawr yn cael ei phweru gan fatri na ellir ei symud 600 mAh. Ymreolaeth mae'n darparu cyfartaledd, ond nid y gwaethaf. Yn ôl adolygiadau, mae angen codi tâl unwaith bob dau ddiwrnod ar gyfartaledd, yn dibynnu ar y gweithgaredd defnydd.

Yn ogystal â phroblem y Rhyngrwyd, mae gan y model hwn hefyd un anfantais gorfforol arall, er nad yw'n rhy bwysig. Mae'r cebl gwefru magnetig wedi'i gysylltu'n wan â'r cysylltiadau a gall ddisgyn yn hawdd. Felly, mae angen ichi godi'r oriawr mewn man lle na fydd unrhyw un yn tarfu arno ar hyn o bryd.

manteision

Anfanteision

Wonlex KT03

Rating: 4.7

13 oriawr clyfar gorau i blant

Mae'r trydydd safle yn y detholiad yn oriawr ysblennydd i blant a phobl ifanc Wonlex KT03. Ar rai marchnadoedd, mae'r model hwn wedi'i labelu fel Smart Baby Watch, ond mewn gwirionedd nid oes model o'r fath na chyfres KT03 yn amrywiaeth SBW, a dyma'n union beth mae Wonlex yn ei wneud.

Mae hon yn oriawr ieuenctid chwaraeon gyda mwy o amddiffyniad. Dimensiynau achos - 41.5 × 47.2 × 15.7mm, deunydd - plastig gwydn, strap silicon. Mae gan yr oriawr ddyluniad mynegiannol, llawn chwaraeon a hyd yn oed ychydig yn “eithafol”. Y lefel amddiffyn yw IP67, sy'n golygu amddiffyniad rhag llwch, tasgu a throchi damweiniol tymor byr mewn dŵr. Mae'r corff yn gwrthsefyll effaith.

Mae gan yr oriawr sgrin groeslin 1.3 ″. Matrics IPS gyda chydraniad o 240 × 240 picsel gyda dwysedd o 261 y fodfedd. Sgrin gyffwrdd. Siaradwr adeiledig, meicroffon a chamera syml. Cefnogir cyfathrebu dros y ffôn trwy gerdyn SIM microSIM rheolaidd a mynediad i'r Rhyngrwyd trwy 2G. Lleoli ger GPS, tyrau celloedd a mannau problemus Wi-Fi.

Mae nodweddion rheolaeth rhieni yn cynnwys: sgwrsio â negeseuon llais, cyfathrebu ffôn dwy ffordd, olrhain symudiadau ar-lein, arbed a gweld hanes symudiadau, llyfr cyfeiriadau gyda chyfyngiad ar ddod i mewn ac allan yn unig i'r niferoedd a gofnodwyd ynddo, y “Cyfeillgarwch ” swyddogaeth, gosod geofences, gwobrau ar ffurf calonnau a llawer mwy.

Argymhellir defnyddio'r ap rhad ac am ddim Setracker neu Setracker2 i reoli'r holl reolaethau rhieni. Mae'r oriawr yn gydnaws â systemau gweithredu Android heb fod yn hŷn na fersiwn 4.0 ac iOS heb fod yn hŷn na 6ed.

Mae'r oriorau hyn yn dda i bawb, ond mae un cafeat. Mae yna ddiffyg ffatri ar ffurf ychydig yn egsotig - cysylltiad digymell â theclynnau eraill trwy Bluetooth fel rhan o'r swyddogaeth “Byddwch yn ffrindiau”. Mae ailosod i osodiadau ffatri ac ailgyflunio o'r newydd yn helpu.

manteision

Anfanteision

Gwylio Babanod Smart GW700S / FA23

Rating: 4.6

13 oriawr clyfar gorau i blant

Mae talgrynnu'r detholiad hwn o'r oriawr clyfar gorau i blant gan Simplerule yn Smart Baby Watch arall, a bydd yn fodel poblogaidd o ansawdd uchel gydag arddull niwtral ar wahân. Mae'r galw mwyaf am yr addasiad arddull lliw du a choch, ond mae 5 opsiwn arall ar gael hefyd, yn ogystal â hyn.

Mae dimensiynau'r achos gwylio yn 39x45x15mm, mae'r deunydd yn blastig, mae'r strap yn silicon. Mae gan y model hwn hyd yn oed mwy o amddiffyniad llwch a lleithder gwell na'r model chwaraeon blaenorol - IP68. Maint y sgrin yw 1.3″ yn groeslinol. Technoleg - OLED, sy'n golygu nid yn unig disgleirdeb eithriadol, ond hefyd y ffaith nad yw'r sgrin yn “dallu” o dan belydrau'r haul.

Mae uned gyfathrebu'r model hwn yn union yr un fath â'r un blaenorol, ac eithrio'r modiwl Bluetooth a'r swyddogaeth “Byddwch yn ffrindiau” yn gweithio drwyddo. Nid yw hyn, fodd bynnag, yn golled rhy fawr, gan fod yr holl swyddogaethau rheoli rhieni eraill yn bresennol yma, ac eithrio'r synhwyrydd llaw, a ystyrir gan ddefnyddwyr fel anfantais.

Mae mantais yn y model hwn yn nyluniad y slot ar gyfer cerdyn SIM y gweithredwr cellog. Felly, mae'r nyth wedi'i gau gyda chaead bach, sy'n cael ei sgriwio ar gwpl o sgriwiau. Mae sgriwdreifer arbennig wedi'i gynnwys yn y danfoniad. Mae'n ymddangos bod yr ateb hwn yn fwy dibynadwy na phlwg plastig, sy'n aml yn cwympo allan ac yn aml yn torri i ffwrdd ar gyfer llawer o fodelau.

Mae'r oriawr yn cael ei phweru gan fatri na ellir ei dynnu i mewn gyda chynhwysedd o 450 mAh. Nid yw'r ddyfais yn defnyddio gormod o egni, felly mae'n rhaid i chi godi tâl ar yr oriawr, yn ôl adolygiadau defnyddwyr, unwaith bob 2-3 diwrnod.

manteision

Anfanteision

Y smartwatches gorau ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau

Yn olaf, y categori mwyaf “oedolyn” o smartwatches mewn adolygiad arbennig o gylchgrawn Simplerule. Mewn egwyddor, yn allanol, nid yw'r modelau hyn yn llawer gwahanol i oriorau smart llawn ar gyfer oedolion, ac mae gwahaniaethau pwysig yn gorwedd yn union ym mhresenoldeb rheolaeth rhieni. Ac felly gall rhai ohonyn nhw hyd yn oed wasanaethu fel elfen benodol o fri i berson ifanc yn ei arddegau. Wrth gwrs, os daw rhywun i'r ysgol gydag Apple Watch gwreiddiol, ni fyddant yn gyfartal, ond mae'n dal i fod yn dipyn o “dwyllo”, gan nad yw oriawr smart o'r lefel hon yn gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â nwyddau pobl ifanc yn eu harddegau.

Gwylio Babanod Smart GW1000S

Rating: 4.9

13 oriawr clyfar gorau i blant

Bydd yr adran fach yn agor gyda model anarferol o steilus, o ansawdd uchel a swyddogaethol o'r gwneuthurwr mwyaf enfawr o oriorau smart Smart Baby Watch. Mae'r gyfres ychydig yn debyg o ran enw a mynegeion i'r model blaenorol, ond mewn gwirionedd nid oes llawer yn gyffredin rhyngddynt. Mae'r GW1000S yn well, yn gyflymach, yn fwy swyddogaethol, yn ddoethach ac yn well ym mron pob ffordd.

Mae angen rhywfaint o esboniad yma. Gyda dynodiadau enwau o'r fath - GW1000S - mae yna oriorau Smart Baby Watch a Wonlex ar y farchnad. Maent yn union yr un fath ym mhob ffordd ac yn gwbl anwahanadwy, yn cael eu gwerthu am brisiau tebyg. Nid oes unrhyw reswm i gyhuddo unrhyw un o ffug, gan fod tebygolrwydd uchel y cânt eu cynhyrchu yn yr un ffatri gan yr un cwmni. Ac mae “dryswch” gyda nodau masnach yn arfer cyffredin ymhlith llawer o weithgynhyrchwyr yn y Deyrnas Ganol.

Ac yn awr gadewch i ni symud ymlaen at y nodweddion. Dimensiynau'r cas gwylio yw 41x53x15mm. Mae ansawdd y deunyddiau yn weddus, mae'r oriawr yn edrych yn gadarn ac nid yw'n bradychu arbenigedd plant, ac mae hyn yn bwysig i blentyn yn ei arddegau sydd am ffarwelio â phopeth plentynnaidd cyn gynted â phosibl. Nid yw hyd yn oed y strap yma yn silicon, ond wedi'i wneud o lledr o ansawdd uchel, sydd hefyd yn ychwanegu at y model "oedolion".

Maint y sgrin gyffwrdd yw 1.54″ yn groeslinol. Mae'r wyneb gwylio rhagosodedig wedi'i osod i ddynwared cloc analog gyda dwylo. Yn ogystal â'r siaradwr a'r meicroffon, mae galluoedd amlgyfrwng yr oriawr yn seiliedig ar gamera 2 megapixel pwerus, a all hyd yn oed recordio fideo. A bydd yn bosibl trosglwyddo'r fideo a ddaliwyd yn hawdd ac yn gyflym yn uniongyrchol trwy Rhyngrwyd symudol 3G gan ddefnyddio cerdyn SIM microSIM. Bydd hi hefyd yn trosglwyddo data am leoliad y dyn ifanc yn ogystal â data GPS a mannau problemus Wi-Fi cyfagos.

Mae swyddogaethau rhiant y model hwn yn cynnwys y canlynol: olrhain lleoliad ar-lein, cofnodi a gwylio hanes symud, SMS yn hysbysu am dorri'r parth diogel a ganiateir, sgwrs llais, botwm panig SOS, diffodd o bell, gwrando o bell, cloc larwm. Mae yna hefyd synwyryddion cwsg, gweithgaredd a chyflymromedr.

Rhaid inni dalu teyrnged, mae'r batri yma yn dda iawn - gallu o 600 mAh, sy'n brin ar gyfer atebion o'r fath. Fel rheol, mae gweithgynhyrchwyr yn gyfyngedig i 400 mAh, ac mae hyn eisoes yn creu anghyfleustra. Math o batri - polymer lithiwm. Yr amser wrth gefn amcangyfrifedig yw hyd at 96 awr.

manteision

Anfanteision

Gwylio Babanod Clyfar SBW LTE

Rating: 4.8

13 oriawr clyfar gorau i blant

A bydd ein hadolygiad yn cael ei gwblhau gan fodel hyd yn oed yn fwy pwerus a dwywaith mor ddrud o'r un brand. Yn ei enw, dim ond un arwydd “siarad” sydd - y dynodiad LTE, ac mae'n golygu cefnogaeth i dechnoleg cyfathrebu symudol 4G.

Y gyfres hon sy'n dod allan mewn cynllun lliw pinc yn unig - cas a strap silicon, hynny yw, ar gyfer merched. Ond mae yna hefyd fodelau tebyg ar y farchnad gyda'r dynodiad nid LTE, ond 4G - yr un ymarferoldeb ac ymddangosiad, ond dewis ehangach o opsiynau lliw.

Mae dimensiynau'r achos gwylio yn debyg i'r fersiwn flaenorol, ond mae'r sgrin eisoes yn gallu synnu. Yn lle datrysiad safonol iawn o 240 × 240, rydym yn gweld naid sydyn tuag at welliant yma - 400 × 400 picsel. Ac mae hyn yn yr un dimensiynau bras, hynny yw, mae'r dwysedd picsel yn llawer uwch - 367 dpi. Mae hyn yn awtomatig yn golygu gwelliant sylweddol yn ansawdd y ddelwedd. Matrics - IPS, ansawdd y ddelwedd a llachar.

Nid yw posibiliadau amlgyfrwng ar gydraniad uchel o'r matrics yn dod i ben - yn y model hwn rydym yn gweld yr un camera cymharol bwerus â'r un blaenorol - 2 megapixel gyda'r gallu i dynnu lluniau da a recordio fideos.

Ar gyfer cyfathrebu, defnyddir cerdyn SIM nanoSIM. Mae'r holl gyfathrebiadau angenrheidiol ar gyfer lleoli tri ffactor: cysylltiad GSM, GPS a Wi-Fi. Ar gyfer cyfathrebu uniongyrchol â theclynnau eraill, defnyddir modiwl Bluetooth, er mai 3.0 yw'r hen fersiwn. Er mwyn arbed y cynnwys a ddaliwyd, mae slot ar gyfer cardiau cof allanol.

Mae ymarferoldeb rhiant, cyffredinol ac ategol yn cynnwys y swyddogaethau a'r nodweddion canlynol:

  1. recordydd llais, olrhain symudiad ar-lein gyda hanes recordio a gwylio, gosod geofence a ganiateir ac anfon hysbysiadau SMS yn awtomatig rhag ofn ei adael, gwrando o bell, rheoli camera o bell, galwad fideo, cloc larwm, calendr, cyfrifiannell, pedomedr. Ar wahân, gall synwyryddion cysgu, calorïau, gweithgaredd corfforol a chyflymromedr ddod yn ddefnyddiol.

  2. Nodwedd fwyaf rhagorol y model hwn yw'r batri lithiwm-ion gyda'i gapasiti 1080mAh. Wrth gwrs, mae'n syml angenrheidiol ar gyfer cyfathrebu 4G, ond mae'n dal yn amlwg nad yw'r gwneuthurwr wedi bod yn stingy.

Mae absenoldeb synhwyrydd llaw ychydig yn rhwystredig, gan ei fod yn arbennig o ddymunol ar gyfer modelau pobl ifanc yn eu harddegau. Ond mae sypiau newydd yn cyrraedd yn rheolaidd, a gall ymddangos yn “sydyn” - mae hyn yn normal ar gyfer electroneg Tsieineaidd.

manteision

Anfanteision

Sylw! Mae'r deunydd hwn yn oddrychol, nid yw'n hysbyseb ac nid yw'n ganllaw i'r pryniant. Cyn prynu, mae angen i chi ymgynghori ag arbenigwr.

Gadael ymateb