12 Siaradwr Llawr Gorau

Cynnwys

* Trosolwg o'r goreuon yn ôl golygyddion Healthy Food Near Me. Ynglŷn â meini prawf dethol. Mae'r deunydd hwn yn oddrychol, nid yw'n hysbyseb ac nid yw'n ganllaw i'r pryniant. Cyn prynu, mae angen i chi ymgynghori ag arbenigwr.

Daw systemau sain mewn amrywiaeth eang o fformatau, o bâr stereo syml o siaradwyr cyfrifiadurol i setiau canghennog cymhleth ar gyfer theatrau cartref. Beth bynnag, systemau acwstig enfawr sydd o ddiddordeb mwyaf i ddefnyddwyr, gan mai nhw yw'r rhai sy'n gallu atgynhyrchu'r sbectrwm sain cyfan yn llawn ac yn fwyaf byw - o'r amleddau uchaf i'r isaf. Mae systemau o'r fath yn cynnwys gosod llawr, ac os ydym yn sôn am set sain 5.1 neu 7.1, yna o leiaf bydd y siaradwyr blaen yn sefyll ar y llawr yma.

Mae golygyddion cylchgrawn Simplerule yn rhoi golwg estynedig i chi ar y siaradwyr llawr gorau sydd ar gael ar y farchnad yn ystod hanner cyntaf 2020. Dewisodd ein harbenigwyr fodelau yn seiliedig ar gyfuniad o ganlyniadau profion annibynnol, barn arbenigwyr adnabyddus ac adborth gan y defnyddwyr eu hunain. Yn ogystal, ystyriwyd y ffactor fforddiadwyedd hefyd, felly ni chafodd datrysiadau Hi-End hynod ddrud eu cynnwys yn fwriadol yn yr adolygiad.

Graddio'r seinyddion llawr gorau

Enwebu Place Enw'r cynnyrch Pris
Y siaradwyr llawr cyllideb gorau o dan 15000 rubles     1 YAMAHA NS-125F     ₽15
     2 YAMAHA NS-F160     ₽14
     3 Agwedd Prifysgol Un     ₽14
Y siaradwyr llawr canol ystod gorau     1 Yamaha NS-555     ₽21
     2 HECO Victoria Prime 702     ₽33
     3 Synhwyrydd DALI 5     ₽39
      4Arddull Cerddoriaeth HECO 900     ₽63
Y siaradwyr pen uchel gorau sy'n sefyll ar y llawr     1 Cytgan Ffocal 726     ₽74
     2 HECO Aurora 1000     ₽89
     3 OPTICON DALI 8     ₽186
Y siaradwyr llawr gorau 5.1 a 7.1     1 MT-Power Elegance-2 5.1     ₽51
     2 Opteg DALI 5 7.1     ₽337

Y siaradwyr llawr cyllideb gorau o dan 15000 rubles

Gadewch i ni ddechrau'n draddodiadol gyda'r segment mwyaf fforddiadwy o ran cost - nid yw systemau siaradwr llawr yn fwy na 15 mil rubles. Ar yr un pryd, mae angen i chi ddeall nad yw pris fforddiadwy yn yr achos hwn o bell ffordd yn gyfystyr â rhywbeth drwg, ac mae'r brandiau a gyflwynir yn gwneud hyn yn ddigon clir.

YAMAHA NS-125F

Rating: 4.7

12 Siaradwr Llawr Gorau

Yn gyntaf, gadewch i ni ystyried system siaradwr y brand Japaneaidd YAMAHA, nad oes angen unrhyw gyflwyniad arbennig arno. Mae hwn yn un o'r samplau prin pan fo'r ansawdd yn llawer uwch na phris manwerthu'r cynnyrch. Yn ein hadolygiad, dyma'r system fwyaf rhad, ac ar y farchnad yn y dosbarth hwn mae'n un o'r atebion gorau. Wrth brynu system, dylech gofio bod bron pob platfform masnachu ar-lein poblogaidd yn nodi'r pris ar gyfer un golofn, ac nid ar gyfer pâr.

Mae'r NS-125F yn system siaradwr Hi-Fi goddefol dwy ffordd. Mae wedi'i leoli fel blaen ac mewn gwirionedd y mae, ond mae cyfran sylweddol o ddefnyddwyr yn ei ddefnyddio'n llwyddiannus ar gyfer dyfais sain cefn. Mae gan un golofn ddimensiynau 1050x236x236mm a phwysau 7.2kg. Mae'r corff wedi'i wneud o MDF, gall y gorffeniad fod yn wahanol, gan gynnwys lacr piano, a'r opsiwn hwn yw'r mwyaf trawiadol o ran ymddangosiad, a barnu yn ôl adolygiadau defnyddwyr.

Mae'r system hon yn defnyddio math gwrthdröydd cam o ddyluniad acwstig. O hyn ymlaen, dylid deall gwrthdröydd cam mewn acwsteg fel gallu twll ar ffurf pibell yn yr achos siaradwr, sy'n ehangu'r ystod o ddirgryniadau sain amledd isel atgenhedlu (bas). Gwneir hyn oherwydd effaith cyseiniant y tiwb atgyrch bas ar amledd islaw'r hyn a atgynhyrchir yn uniongyrchol gan y siaradwr (uchelseinydd).

Cyfanswm pŵer graddedig y system yw 40W, pŵer brig yw 120W. Yma ac isod, ar gyfer systemau goddefol, mae'r gwerthoedd hyn yn cyfeirio at bŵer mewnbwn y mwyhadur ar gyfer yr ansawdd sain gorau posibl a'r mynegiant.

Mae pob siaradwr yn cynnwys tri gyrrwr - dau woofers côn diamedr 3.1″ (80mm) ac un trydarwr cromen 0.9″ (22mm). Mae'r system yn gallu atgynhyrchu sain ag amledd o 60 i 35 mil Hz. rhwystriant - 6 ohm. Sensitifrwydd - 86 dB / W / m. Yr amledd croesi yw 6 kHz.

Fel y soniwyd uchod, mae YAMAHA NS-125F yn gyfuniad trawiadol o bris fforddiadwy ac ansawdd uchel. Mae adborth gan ddefnyddwyr yn gwbl gadarnhaol, ac yn aml hyd yn oed yn frwdfrydig. Dim ond yn llawn y gall arbenigwyr Simplerule gadarnhau sgôr y defnyddiwr. Mae'r system hon yn rhoi sain o ansawdd uchel mewn gwirionedd, gydag isafbwyntiau da hyd yn oed yn absenoldeb subwoofer gyda siaradwyr â diamedr cymharol fach, yn amlwg heb ei gynllunio ar gyfer bas cyfoethog. Yma, mae'r gwrthdröydd cam yn gweithio i'r eithaf. Yn allanol, mae'r siaradwyr yn edrych yn chwaethus ac yn daclus, yn enwedig y rhai â gorffeniad lacr piano.

manteision

Anfanteision

YAMAHA NS-F160

Rating: 4.6

12 Siaradwr Llawr Gorau

Er mwyn peidio â mynd yn bell, gadewch i ni ystyried system siaradwr YAMAHA arall ar y llawr ar unwaith. Mae model NS-F160 ddwywaith yn ddrutach na'r un a ddisgrifir uchod, ond mae'n dal i fod yn rhan o'r gyllideb. Mae'r nodweddion y byddwn yn eu dadansoddi, fel yn achos y model blaenorol, yn ymwneud ag un golofn.

Felly, mae uchder stand un llawr – 1042mm – bron yr un fath â’r un blaenorol, lled – 218mm, dyfnder – 369. Mae’r pwysau’n sylweddol iawn – 19kg. Mae'r corff wedi'i wneud o MDF gyda gorffeniad allanol gyda ffilm gyda phatrwm “effaith pren”. Mae gwead yr wyneb yn agos iawn at argaen naturiol.

Mae NS-F160 yn system siaradwr dosbarth Hi-Fi oddefol dwy ffordd, monopolar gyda dyluniad acwstig bas-atgyrch. Pŵer enwol (argymhellir) y mwyhad mewnbwn yw 50W, y pŵer brig yw 300W. Yn atgynhyrchu dirgryniadau sain yn yr ystod amledd o 30 i 36 mil Hz. Gwrthiant - 6 ohm. Sensitifrwydd - 87dB.

Mae dyluniad sylfaenol y siaradwr yma bron yn union yr un fath â'r model blaenorol, dim ond yr NS-F160 sy'n defnyddio siaradwyr mwy: pâr o yrwyr deinamig 160mm mewn diamedr, ynghyd â thrydarwr cromen amledd uchel 30mm. Mae amddiffyniad magnetig.

Mae'r datblygwyr wedi darparu opsiynau ar gyfer cysylltu'r siaradwr yn unol â'r cynllun biweirio a bi-amping (cysylltiad Bi-amplifier), ond nid oes ceblau arbennig yn y pecyn, dim ond ar gyfer cysylltiad safonol.

Os byddwn yn dadansoddi'r nodweddion ffurfiol ac yn eu cymharu â darlleniadau gwirioneddol y system sydd ar waith, yna nid oes gan ddefnyddwyr cyffredin na gweithwyr proffesiynol unrhyw gwynion sylfaenol am yr NS-F160. Mae cwestiynau'n codi mewn sbectrwm culach. Felly, er enghraifft, mae llawer yn unfrydol yn y farn y bydd angen subwoofer o hyd ar gyfer gwaelodion llawn y system siaradwr. Yn gyffredinol, mae arbenigwyr Simplerule yn cefnogi'r sefyllfa hon, ond ar yr un pryd mae yna nifer fawr o ddefnyddwyr sy'n gwbl fodlon â'r sain y mae'r siaradwyr yn ei roi yn eu ffurf pur.

manteision

Anfanteision

Agwedd Prifysgol Un

Rating: 4.5

12 Siaradwr Llawr Gorau

Mae'r trydydd rhif yn y dewis o'r lloriau cyllideb gorau yn ôl Simplerule eisoes yn set o ddau siaradwr Agwedd Uni Un. O ran cost fesul colofn, mae'r pris hyd yn oed yn is na'r YAMAHA NS-125F, ond mae'r model yn mynd ar werth ar ffurf cit sy'n costio 12 mil rubles ar gyfartaledd erbyn diwedd mis Mawrth 2020.

Pwysleisiwn ar unwaith y gwahaniaeth allweddol, mae hefyd yn fantais, o'r model hwn. Mae'r Agwedd Uni Un yn system weithredol, sy'n golygu bod ganddo fwyhadur adeiledig. Felly, dim ond ar gyfer cyfeirio y mae paramedrau megis rhwystriant yn y disgrifiad o'r nodweddion, gan fod y mwyhadur, yn ôl diffiniad, yn cael ei ddewis gan y gwneuthurwr ei hun, sy'n optimaidd ar gyfer ffactor ffurf siaradwr a pharamedrau siaradwr o'r fath.

Dimensiynau un golofn Agwedd Uni Un - 190x310x800mm, pwysau - 11.35kg. Mae'r golofn hefyd yn cynnwys tri siaradwr, fel y ddau opsiwn blaenorol, ond mae dosbarthiad yr amleddau atgenhedladwy yma yn cael ei wneud yn ôl egwyddor wahanol, mwy ar yr hyn isod. Sgriw cysylltiad ffynhonnell sain.

Mae hon eisoes yn system tair ffordd, nid system ddwy ffordd. Ac mae cyfluniad y siaradwyr mewn un golofn fel a ganlyn: rheiddiadur amledd isel 127mm mewn diamedr gyda philen polymer; yn union yr un rheiddiadur ar gyfer amleddau canolig; trydarwr sidan 25mm mewn diamedr. Mae'r system yn gallu atgynhyrchu sain yn yr ystod amledd o 40 i 20 mil Hz. Pŵer graddedig - 50W. Y gymhareb signal-i-sŵn yw 90dB.

Yr hyn sy'n gosod yr Agwedd Uni Un ar wahân i lawer o osodwyr lloriau eraill yw ei swyddogaeth sydd wedi'i ehangu'n sylweddol. Felly, yma gwelwn y posibilrwydd o gysylltu iPod trwy orsaf ddocio reolaidd; both USB; darllenydd cerdyn ar gyfer cof fflach MMC, SD, SDHC. Mae set o'r fath o swyddogaethau ychwanegol, fodd bynnag, yn achosi asesiadau pegynol o arbenigwyr a defnyddwyr uwch. Mae rhai yn dadlau na all “stwffio” o'r fath ond niweidio prif dasg y system sain - ansawdd sain. Mae eraill, i'r gwrthwyneb, yn dadlau nad yw swyddogaethau ychwanegol yn effeithio'n uniongyrchol ar y sain mewn unrhyw ffordd, ond eu bod yn eithaf defnyddiol ynddynt eu hunain.

Anfantais amlwg yr Agwedd Uni Un yw'r gwifrau wedi'u bwndelu. Mae'n amlwg bod y gwneuthurwr wedi arbed ar hyn hyd yn oed o ran meddwl trwy gymhwysedd corfforol. Nid yw hyd, trawstoriad, ansawdd / gwydnwch yn gwrthsefyll beirniadaeth gymedrol hyd yn oed, felly mae'n debygol y byddai'n ddoeth ailosod y gwifrau ar unwaith.

manteision

Anfanteision

Y siaradwyr llawr canol ystod gorau

Yn ail ddetholiad ein hadolygiad, byddwn yn ystyried pedwar siaradwr llawr gwaelod heb derfyn pris llym. Yma bydd y siaradwyr “dosbarth canol” amodol sy'n sefyll ar y llawr yn cael eu cyflwyno gyda'r adolygiadau gorau gan arbenigwyr a defnyddwyr cyffredin.

Yamaha NS-555

Rating: 4.9

12 Siaradwr Llawr Gorau

Gadewch i ni ddechrau'n draddodiadol gyda'r opsiwn mwyaf rhad, ac eto dyma fydd y brand chwedlonol Japaneaidd YAMAHA gyda'r system llawr acwstig hyd yn oed yn fwy poblogaidd NS-555. O ran pris, mae bron yn disgyn i'r categori cyllideb amodol, ond o ran nodweddion mae'n dal i berfformio'n sylweddol well na'r modelau symlaf.

Mae dimensiynau un golofn yn 222mm o led, 980mm o uchder a 345mm o ddyfnder; pwysau - 20kg. Mae'r dyluniad a'r ymddangosiad yn eu cyfanrwydd yn anarferol o effeithiol diolch i siâp cryno, ond cadarn a “drud” a gorchudd lacr piano aml-haenog. Gyda'r griliau ymlaen ac i ffwrdd, mae'r edrychiad yn hollol wahanol, ond yn ysblennydd yn y ddau achos. Mae ansawdd y deunyddiau a'r cynulliad yn berffaith, sydd ar gyfer cynhyrchion YAMAHA yn fwy rheol na rhywbeth rhagorol.

Mae'r NS-555 yn system siaradwr Hi-Fi goddefol 165-ffordd gyda dyluniad acwstig bas-atgyrch ac ymbelydredd monopolar. Mae pob colofn (uchelseinydd) yn cynnwys pedwar rheiddiadur math deinamig - dau rai amledd isel 127mm mewn diamedr yr un, un côn amledd canol 25mm ac un trydarwr amledd uchel XNUMXmm. Terfynellau sgriw ar gyfer cysylltu mwyhadur. Mae'n bosibl cysylltu yn ôl y cynllun deu-weirio. Mae gan siaradwyr amddiffyniad magnetig.

Mae'r system yn gallu atgynhyrchu sain sy'n cwmpasu'r ystod amledd o 35 i 35 mil Hz. rhwystriant - 6 ohm. Sensitifrwydd - 88dB. Y pŵer ymhelaethu mewnbwn graddedig yw 100W.

Yr argraff gyffredinol yw bod y model hwn yn derbyn llawer o ganmoliaeth ddiffuant am ei sain lân, gytbwys, tebyg i fonitor. Yma gallwch weld anfodlonrwydd bach a phrin â dyfnder y gwaelodion a hynodrwydd yr uchafbwyntiau, ond dylid deall bod y system yn agosach at fonitoriaid stiwdio ac yn darlledu sain onest heb addurniadau. Er mwyn ychwanegu mynegiant i un neu'r llall sbectrwm amledd - mae hyn yn parhau i fod ar ddewis y defnyddiwr ar lefel y chwaraewr, mwyhadur, cyfartalwr, ac ati.

Mae YAMAHA NS-555 o ran gwerthusiad gan weithwyr proffesiynol a defnyddwyr cyffredin yn debyg i'r ddwy system gyllideb o'r un brand a ddisgrifir uchod - mae'r adborth yn gwbl gadarnhaol i'r pwynt o frwdfrydig. Roedd y Japaneaid yn bendant wedi fy mhlesio ag astudiaeth drylwyr o'r system a pherfformiad technegol rhagorol. Dim ond “clywedol”, a dweud y gwir, yw honiadau i'r model hwn, lle mae mwy o oddrychedd, ac nid ffeithiol.

manteision

Anfanteision

HECO Victoria Prime 702

Rating: 4.8

12 Siaradwr Llawr Gorau

Nesaf, ystyriwch system siaradwr HECO ddiddorol arall. Mae'r Victa Prime 702 yn llawer drutach na'r un a ddisgrifir uchod, ond ar yr un pryd mae'n fwy pwerus, yn fwy sensitif ac yn gyffredinol mae ganddo ystod ehangach o bosibiliadau ar gyfer atgynhyrchu sain o ansawdd uchel a chytbwys. Yr unig beth yw bod y Victa Prime 702 yn y tu allan yn llawer llai nag ymddangosiad y YAMAHA NS-555 chic.

Mae dimensiynau un golofn yn 203mm o led, 1052mm o uchder, 315mm o ddyfnder. Mae'r corff wedi'i wneud o MDF mewn sawl haen wedi'i gludo. Mae'r dyluniad hwn yn darparu cryfder a hefyd yn effeithiol yn atal cyseiniant diangen a thonnau sefyll. Mae'r podiwm yn ychwanegu syrthni i bob colofn. Mae'r gorffeniad allanol gyda ffilm o ansawdd uchel gyda gwead pren bron yn union yr un fath ag argaen naturiol.

Mae YAMAHA NS-555 yn system Hi-Fi 4-ffordd oddefol gyda dyluniad acwstig bas-atgyrch ac ymbelydredd monopolar. Mae pob siaradwr yn cynnwys 2 siaradwr - 170 woofers â diamedr o 25mm yr un, un ystod ganol yr un maint a thrydarwr XNUMXmm. Trydarwr cromen wedi'i wneud o sidan artiffisial o ansawdd uchel, ar fagnet ferrite pwerus gyda hylif magnetig oeri. Mae'r conau yn y gyrwyr midrange a bas wedi'u gwneud o bapur ffibr hir gydag ataliad eang sy'n darparu strôc fawr.

Y pŵer ymhelaethu mewnbwn graddedig ar gyfer y system hon yw 170W, sy'n sylweddol fwy na'r model blaenorol. Mae'r brig hyd yn oed yn llawer mwy - 300W. Mae amlder crossover yn 350Hz. Sensitifrwydd - 91dB. Y rhwystriant lleiaf yw 4 ohm, yr uchafswm yw 8 ohm. Mae ystod yr amleddau atgenhedlu rhwng 25 a 40 mil Hz. Mae'n bosibl cysylltu yn ôl cynlluniau deu-weirio a deu-amping.

Nodweddir y system hon gan ymateb amledd eithriadol o wastad, bron yn berffaith gyda mân arlliwiau ar ffurf sensitifrwydd cynyddol yn y bas canol. Ond mae'r arlliwiau hyn yn systemig eu natur, felly fe wnaeth arbenigwyr Simplerule eu rhestru fel diffygion, yn ogystal â lleoleiddio ychydig yn aneglur.

Ar y llaw arall, mae'r system gyfan yn dangos trosglwyddiad cywir, manwl, tebyg i fonitor o ddeunydd sain. Mae microdynameg yn hynod gywir, yn trosglwyddo naws “anamlwg” fel reverb, naws, ac ati.

Mae amrywiaeth y gwneuthurwr yn cynnwys system HECO Victa Prime 2.5 502 ffordd llawer rhatach. Mae mewn sawl ffordd yn debyg i fodel 702, ond gyda llai o nodweddion mynegiannol. Mae hefyd yn cyfateb yn llawn i'r pris.

manteision

Anfanteision

Synhwyrydd DALI 5

Rating: 4.7

12 Siaradwr Llawr Gorau

System siaradwr ar y llawr o fodel dosbarth canol amodol Zensor 5 a weithgynhyrchir gan gwmni o Ddenmarc o dan y nod masnach DALI (Danish Audiophile Loudspeaker Industries). Yn ôl y niferoedd sych o nodweddion technegol, gall y model hwn ymddangos yn wannach na nifer o rai blaenorol, ond nid yw hyn yn anfantais, ond dim ond nodwedd o'r cyfluniad penodol hwn, ac mae dosbarth y ddyfais yn uwch yma. A gadewch i ni bwysleisio ar unwaith i osgoi dryswch - dyma ni'n ystyried y Zensor 5 goddefol. Mae'r system weithredol wedi'i dynodi gan y mynegai AX ac mae'n llawer drutach.

Felly, mae Zensor 5 yn system siaradwr Hi-Fi dwy ffordd gyda dyluniad acwstig bas-atgyrch ac ymbelydredd monopolar. Mae ystod yr amleddau atgenhedlu rhwng 43 a 26500 Hz. Y pŵer ymhelaethu mewnbwn lleiaf a argymhellir yw 30W, y pŵer brig yw 150W. Sensitifrwydd - 88dB. Yr amledd croesi yw 2.4kHz. rhwystriant - 6 ohm. Pwysedd sain uchaf - 108 dB.

Mae dimensiynau un siaradwr yn 162mm o led, 825mm o uchder, 253mm o ddyfnder, pwysau 10.3kg. Mae pob siaradwr yn cynnwys tri gyrrwr - dau woofers diamedr 133mm a thrydarwr cromen 25mm diamedr. Mae rhan flaen y siaradwyr wedi'i gorchuddio â lacr piano du, cabinet MDF gyda gorffeniad finyl mewn tair arddull - Lludw Du (lludw du / lludw), Cnau Ffrengig Ysgafn (cnau Ffrengig ysgafn) a gwyn solet. Rhoddir y porthladd gwrthdröydd cam ar y rhan flaen yn ei chyfanrwydd gydag arwyneb heb gymalau.

Ar yr ochr dechnegol, nid oes gan arbenigwyr a defnyddwyr cyffredin unrhyw gwynion am Zensor 5. Yma mae'r cwmni o Ddenmarc yn hyderus yn cadw lefel uchel a'r sylw mwyaf i fanylion. O ran y sain, mae'r graddfeydd ar y cyfan hefyd yn hynod gadarnhaol. Mae arbenigwyr Simplerule yn unfrydol â chydweithwyr yn yr asesiad uchel o sain gofodol, mae ffynonellau sain wedi'u lleoli'n glir, dyfnder y llwyfan, cydraniad uchel iawn ar amleddau canolig a dynameg impeccable.

Mae popeth a ddisgrifir o ran ansawdd sain yn cael ei nodi mewn system gwbl “ffres”, o’r munudau cyntaf o wrando. Ar ôl cynhesu, bydd Zensor 5 yn datgelu hyd yn oed mwy o'i botensial. Ar yr un pryd, mae cynhesu yma yn cael ei argymell gan y gwneuthurwr ei hun ac o leiaf 50 awr.

manteision

Anfanteision

Arddull Cerddoriaeth HECO 900

Ardrethu: 4.

12 Siaradwr Llawr Gorau

Mae ail ran yr adolygiad o'r siaradwyr llawr gorau yn ôl cylchgrawn Simplerule wedi'i chwblhau gan y set fwyaf pwerus a diddorol yn gyffredinol o ddau siaradwr HECO Music Style 900. Ar rai lloriau masnachu, gellir gwerthu'r siaradwyr ar wahân, felly fe'ch cynghorir i nodi'r pecyn yn bwrpasol, heb ddibynnu ar y disgrifiad yn y catalog yn unig.

Mae HECO Music Style 900 yn system oddefol dwy sianel, tair ffordd gyda dyluniad acwstig bas-atgyrch ac ymbelydredd monopolar. Dimensiynau un golofn yw 113 × 22.5 × 35cm, pwysau'r set yw 50kg. Mae pob siaradwr yn cynnwys 4 siaradwr: dau woofer 165mm mewn diamedr yr un, un ystod ganol yr un maint a thrydarwr 25mm.

Mae'r system yn atgynhyrchu sain yn yr ystod o 25 i 40 mil Hz. rhwystriant - 4-8 ohm. Sensitifrwydd - 91dB. Yr uchafswm pŵer ymhelaethu mewnbwn a argymhellir yw 300W. Pŵer graddedig - 170W y sianel.

Darperir y cysylltiad gyda'r posibilrwydd o ddefnyddio cylchedau Bi-Amping a Bi-Wiring. Cysylltwyr sgriw ar gyfer cysylltu ceblau â goreuro.

Mae defnyddwyr uwch ac arbenigwyr yn unfrydol i raddau helaeth o ran gwerthfawrogi'r HECO Music Style 900 fel enghraifft o ansawdd Almaeneg rhagorol. Yn ogystal, mae llawer yn cytuno bod hwn yn achos cymharol brin pan fydd gwneuthurwr yn gwneud acwsteg yn benodol ar gyfer cerddoriaeth, ac nid ar gyfer ffilmiau yn unig.

Mae HECO Music Style 900 yn derbyn adborth cadarnhaol iawn ar gyfer deunyddiau priodol o ansawdd uchel - sidan yn y trydarwr, papur yn y côn, amgylchyn rwber o ansawdd uchel gyda symudiad manwl gywir. Mae hyn oll, ynghyd â chynulliad hynod gywir, yn rhoi cyflenwad hynod gywir a cain o ddeunydd gyda manylder rhagorol ar gyfer systemau o'r dosbarth hwn.

Ar wahân, mae'n werth canmol y system am ei gydnawsedd eang â bron unrhyw fwyhadur, transistor a thiwb. Mae hyn yn cael ei hwyluso gan yr un ansawdd uchel o ddeunyddiau a chynulliad, ond i raddau mwy yn dal yn sensitifrwydd uchel. Er mwyn datgloi'r potensial yn llawn, mae mwyhadur mwy neu lai pwerus yn cael ei argymell o hyd - yn gyntaf oll, i gael gwaelodion llawn.

Mae yna hefyd awgrymiadau mai dim ond gyda'r cysylltiad Bi-Amping y gellir sicrhau ansawdd mwyaf digonol y deunydd sain yn yr HECO Music Style 900, ond nid yw'r datganiad hwn yn gyffredinol, a bydd y canlyniad yn dal i ddibynnu mwy ar y mwyhadur.

manteision

Anfanteision

Y siaradwyr pen uchel gorau sy'n sefyll ar y llawr

Nawr, gadewch i ni symud ymlaen at y rhan fwyaf diddorol o'r adolygiad o'r lloriau llawr gorau yn ôl cylchgrawn Simplerule. Yma byddwn yn siarad am systemau sy'n agos ym mhob ffordd at y dosbarth premiwm. Gadewch inni eich atgoffa unwaith eto ein bod yn ein hadolygiad yn cyflwyno'r darllenydd i enghreifftiau byw o systemau o ansawdd uchel sydd ar gael i'r defnyddiwr torfol. Mae acwsteg Hi-End gyda phris o gannoedd o filoedd neu, ar ben hynny, miliynau o rubles yn bwnc ar gyfer adolygiad ar wahân.

Cytgan Ffocal 726

Rating: 4.9

12 Siaradwr Llawr Gorau

Yn gyntaf, ystyriwch system Chorus 726 a gynhyrchwyd gan y cwmni preifat Ffrengig Focal-JMLab. Fe'i sefydlwyd ym 1979 gan y peiriannydd sain Jacques Maul. Mae'r pencadlys wedi'i leoli yn nhref enedigol Maoule Saint-Etienne.

Mae Chorus 726 yn system Hi-Fi oddefol 49-ffordd gydag atgyrchau bas blaen ac ymbelydredd monopolar. Mae ystod yr amleddau atgenhedlu rhwng 28 a 40 mil Hz. Y pŵer ymhelaethu mewnbwn lleiaf a argymhellir yw 250W, yr uchafswm yw 91.5W. Sensitifrwydd - 300dB. Yr amledd croesi yw 8Hz. rhwystriant enwol - 2.9 ohms, lleiafswm - XNUMX ohms.

Mae nodweddion ffisegol y system fel a ganlyn. Mae dimensiynau un siaradwr yn 222mm o led, 990mm o uchder a 343mm o ddyfnder. Pwysau - 23.5kg. Mae'r corff wedi'i wneud o MDF, mae'r waliau yn 25mm o drwch. Nid yw arwynebau y tu mewn i'r wal yn gyfochrog er mwyn osgoi tonnau sefyll. Cysylltwyr mwyhadur - sgriw. Mae'r golofn yn cynnwys pedwar rheiddiadur - dau yrrwr amledd isel, pob un yn 165mm mewn diamedr, un amrediad canol o'r un maint a thrydarwr 25mm. Mae'r dyluniad yn llym, yn gadarn, yn sylw manwl iawn i fanylion, ansawdd rhagorol y deunyddiau a chydosod gemwaith.

Wrth asesu ansawdd technegol Chorus 726, mae arbenigwyr a defnyddwyr cyffredin yn unfrydol - mae hon yn dechneg wirioneddol o safon uchel. Yma mae sylw i'r manylion lleiaf yn amlwg ac yn teimlo'n dda, yn ogystal â rhagwelediad dylunwyr a datblygwyr. Felly, yn ogystal â siâp y gofod mewnol y soniwyd amdano eisoes, yn siaradwyr Corws 726, mae'n well optimeiddio gwrthdroyddion cam o safbwynt aerodynamig; Mae'r conau siaradwr wedi'u gwneud o ddeunydd Polyglass arbennig, sydd, diolch i'w strwythur (papur wedi'i orchuddio â chynnwys microbeads) yn rhoi ysgafnder, ac ar yr un pryd anhyblygedd ynghyd â lleithder mewnol. Mae'r groesfan yma wedi'i gymryd yn gyfan gwbl o'r un un a osodwyd yn flaenorol ar yr acwsteg blaenllaw Focal Grande Utopia.

Mae sain y system siaradwr yn derbyn y graddfeydd uchaf gan brofwyr annibynnol, sy'n nodi timbres eithriadol o naturiol, manylder uchel, bas tynn, llwyfan eang, lleoleiddio manwl gywir a chofrestr uchaf dryloyw. Mae rhai arbenigwyr yn nodi diffygion mewn cywirdeb ar amleddau uchel.

manteision

Anfanteision

HECO Aurora 1000

Rating: 4.8

12 Siaradwr Llawr Gorau

Bydd yn parhau i ddewis y siaradwyr llawr uchel gorau Aurora 1000 a weithgynhyrchir gan y cwmni arbenigol Almaeneg HECO. Ymunodd y cwmni â'r farchnad yn ôl yn 1949 ac ers hynny mae wedi bod yn adnabyddus ledled y byd am systemau acwstig defnyddwyr a phroffesiynol o ansawdd uchel.

Mae Aurora 1000 yn system acwstig Hi-Fi oddefol gyda dyluniad acwstig bas-atgyrch ac ymbelydredd monopolar. Yn wahanol i'r modelau blaenorol a rhai eraill a ddisgrifiwyd, mae'r gwrthdröydd cam yn y seinyddion wedi'i leoli o'r cefn. Nid yw hyn at ddant pawb, gan nad yw'n caniatáu ichi osod seinyddion yn agos at y wal. Ond nid yw hyn, serch hynny, yn anfantais.

Mae dimensiynau un golofn yn 235mm o led, 1200mm o uchder a 375mm o ddyfnder. Pwysau - 26.6kg. Mae'r golofn yn cynnwys dau reiddiadur amledd isel 200mm mewn diamedr yr un, un rheiddiadur amledd canol gyda diamedr o 170mm a thrydarwr maint 28mm. Mae'r cysylltwyr ar gyfer cysylltu'r mwyhadur yn aur-plated, sgriw. Darperir cynllun cysylltu dwy-wifren.

O'i gymharu â'r holl fodelau uchod, mae gan yr Aurora 1000 y potensial pŵer mwyaf trawiadol. Felly, yr isafswm pŵer ymhelaethu a argymhellir yma yw 30W, ac mae'r uchafswm cymaint â 380W. Mae'r system yn atgynhyrchu dirgryniadau sain yn yr ystod amledd o 22 i 42500 Hz. Sensitifrwydd - 93dB. Yr amledd croesi yw 260Hz. Isafswm rhwystriant - 4 ohm, enwol - 8 ohm.

Yr Aurora 1000 yw prif flaenllaw cyfres Aurora, ac nid y pris mawr yn unig sy'n ei ddangos. Mae arbenigwyr yn gwerthfawrogi agwedd drylwyr yr Almaen (yn yr ystyr orau) at y naws lleiaf. Derbyniodd y corff anhyblyg atgyfnerthiad mewnol ychwanegol i ddileu hyd yn oed y siawns lleiaf o gyseiniannau a naws. Mae pob siaradwr wedi'i osod ar bodiwm metel arbennig trwy bigau pendil metel enfawr gydag uchder addasadwy.

O ran sain, mae arbenigwyr yn nodi yn y model hwn cydraniad uchel, y trosglwyddiad gorau o ficrodynameg, lleoleiddio manwl gywir, ffocws clir o ddelweddau sain, golygfa gydlynol yn gyffredinol a nifer o bwyntiau cadarnhaol eraill.

manteision

Anfanteision

OPTICON DALI 8

Rating: 4.8

12 Siaradwr Llawr Gorau

A bydd y rhan hon o'r adolygiad o'r siaradwyr llawr gorau yn ôl cylchgrawn Simplerule yn cael ei gwblhau gan gynnyrch disglair arall cwmni adnabyddus o Ddenmarc - acwsteg premiwm DALI OPTICON 8. Dyma'r model drutaf o'i gymharu â'r holl rai blaenorol, mae'n bron ddwywaith yn ddrytach na hyd yn oed yr HECO Aurora 1000 drud iawn. Yn yr ystod DALI mae model iau o'r un gyfres - OPTICON 6, sydd, wrth gwrs, yn israddol i'r “wyth” ym mhopeth, ond mae'n llawer rhatach.

Mae proffil acwstig OPTICON 8 yr un fath â phroffil y rhan fwyaf o systemau eraill yn yr adolygiad: dyluniad acwstig atgyrch bas, ymbelydredd monopolar. System 3.5 lôn, math goddefol gyda photensial pŵer gwych. Mae'r ystod amledd gweithredu rhwng 38 a 32 mil Hz. Sensitifrwydd - 88dB. Yr amledd croesi yw 390Hz. Y pwysedd sain uchaf yw 112dB. rhwystriant enwol - 4 ohm. Yr isafswm pŵer ymhelaethu a argymhellir yw 40W, yr uchafswm yw 300W.

Mae dimensiynau pob siaradwr yn system DALI OPTICON 8 yn 241mm o led, 1140mm o uchder a 450mm o ddyfnder. Pwysau - 34.8kg. Terfynellau sgriw aur-plated, mae'n bosibl cysylltu yn ôl y cynllun bi-weirio. Mae pob siaradwr yn cynnwys dau woofers diamedr 203.2mm, un gyrrwr midrange 165mm, un trydarwr cromen 28mm a thrydarwr rhuban 17x45mm ychwanegol.

O ran ansawdd technegol OPTICON 8, nid oes unrhyw amheuaeth - mae'r dosbarth premiwm i'w weld yn glir yma yn ansawdd y cydrannau a'r cynulliad di-ffael. Mae ansawdd a chost uchel (mewn ffordd dda) y deunyddiau hefyd yn amlwg i unrhyw arbenigwr.

O ran asesu ansawdd sain, dim ond gan y rhai sydd â rhagfarnau penodol o flaen systemau siaradwr brand DALI y gall negyddol penodol ddod. Fel arall, mae arbenigwyr yn cytuno ar nodweddion uchel timbres naturiol, lleoliad cywir acenion, manylion, datrysiad a pharamedrau nodweddiadol eraill.

Gellir argymell Opteg 8 yn hyderus ar gyfer ystafelloedd mawr – bydd potensial trawiadol o ran graddfa pŵer a chyflenwad yn caniatáu i’r system “droi o gwmpas” yn wirioneddol.

manteision

Anfanteision

Y siaradwyr llawr gorau 5.1 a 7.1

Ac ar ddiwedd ein hadolygiad, gadewch i ni roi sylw i un o'r fformatau siaradwr mwyaf poblogaidd ym mywyd beunyddiol, sydd yn aml yn cynnwys theatrau cartref. Mae'r rhain yn systemau amlsianel 5.1 a 7.1. Mae cydnawsedd â'n thema yma yn amlwg yn nodweddion y prif siaradwyr blaen - maent yn enfawr ac wedi'u cynllunio ar gyfer gosod llawr.

MT-Power Elegance-2 5.1

Rating: 4.9

12 Siaradwr Llawr Gorau

O'r amrywiaeth o becynnau acwstig 5.1, nododd arbenigwyr Simplerule y system benodol hon am resymau'n ymwneud â'r gymhareb orau o ran pris, ansawdd a galluoedd. 5.1 mae systemau, yn ôl eu diffiniad, yn llai “audiphile” ac nid yw gofynion mor gynnil yn cael eu cyflwyno ar eu cyfer ag ar gyfer acwsteg sy’n canolbwyntio ar wrando’n feddylgar ar gerddoriaeth, felly mae Elegance-2, er na ellir ei alw’n ateb rhad, ymhell o fod yn waharddol yn o ran ansawdd.

Mae Elegance-2 yn system siaradwr goddefol yn gyffredinol lle mai dim ond yr subwoofer sy'n weithredol (mae ganddo fwyhadur adeiledig). Cyfanswm pŵer graddedig y system yw 420W, y cyfanswm mwyaf yw 1010W. Mae ystod weithredol yr amleddau atgenhedlu rhwng 35 a 20 mil Hz.

Mae'r parti blaenllaw yn y MT-Power Elegance-2 5.1 yn bâr o siaradwyr tair ffordd sy'n wynebu blaen ar y llawr gyda dimensiynau o 180x1055x334mm yr un a phwysau o 14.5kg. Sensitifrwydd - 90dB. Pwer - 60W. rhwystriant - 3 ohm. Mae pob siaradwr yn cynnwys y gyrwyr canlynol: un trydarwr 25.4mm, tri gyrrwr midrange 133.35mm, ac un woofer 203.2mm.

Mae gan ddau siaradwr cefn dwy ffordd â phŵer o 50W ddimensiynau o 150x240x180mm yr un a phwysau - 1.9kg. Mae'r ystod amledd chwarae o 50 i 20 mil Hz. Sensitifrwydd - 87dB. rhwystriant - 8 ohm. Mae pob siaradwr cefn yn cynnwys dau yrrwr - trydarwr maint 25.4mm a midrange gyda maint o 101.6mm mewn diamedr.

Mae nodweddion sianel ganol dwy ffordd fel a ganlyn. Pwer - 50W. rhwystriant - 8 ohm. Sensitifrwydd - 88 dB. Math o gynllun acwstig atgyrch bas. Mae ystod yr amleddau atgenhedlu rhwng 50 a 20 mil Hz. Dimensiynau colofn - 450x150x180mm. Mae'n cynnwys tri gyrrwr - trydarwr amledd uchel 25.4mm mewn diamedr, dau reiddiadur canol-ystod o 101.6mm yr un.

Ac yn olaf, ychydig o eiriau am y subwoofer. Pwer - 150W. Maint y siaradwr yn y groeslin yw 254mm. Mae'r amledd croesi o 50 i 200 Hz. Dyluniad acwstig gwrthdröydd cam. Mae'r ystod amledd chwarae o 35 i 200 Hz. Dimensiynau subwoofer - 370x380x370mm, pwysau - 15.4kg. Terfynellau cysylltu â goreuro, dyluniad sgriw.

manteision

Anfanteision

Opteg DALI 5 7.1

Rating: 4.8

12 Siaradwr Llawr Gorau

Mae'r adolygiad o'r siaradwyr llawr gorau yn cael ei gwblhau gan fodel dosbarth premiwm gan y gwneuthurwr Daneg DALI, sydd eisoes yn gyfarwydd i ni. Hyd yn oed o ystyried y dosbarth premiwm, mae pris y system yn edrych yn rhy ddrud i lawer, ac am reswm da. Fodd bynnag, yn hanner cyntaf 2020, dyma un o'r systemau sain aml-sianel premiwm 7.1 gorau a fforddiadwy yn y dosbarth hwn.

Fel y system flaenorol, mae Opticon 5 yn set o siaradwyr goddefol gyda subwoofer gweithredol. Cwmpas yr ystod o amleddau atgenhedlu - o 26 i 32 mil Hz. Mae modd cysylltu yn ôl y cynllun Bi-weirio.

Mae'r siaradwyr blaen 2.5-ffordd yn mesur 195x891x310mm yr un ac yn pwyso 15.6kg. Yn cynnwys dau drydarwr – cromen 28mm mewn diamedr a rhuban 17x45mm; ac amledd isel 165mm mewn diamedr. Amrediad amlder - o 51 i 32 mil Hz. Yr amledd croesi yw 2.4 mil Hz. Dyluniad acwstig gwrthdröydd cam. rhwystriant - 4 ohm. Sensitifrwydd - 88dB.

Pâr o siaradwyr dwy ffordd cefn yn mesur 152x261x231mm yr un ac yn pwyso 4.5kg. Yn cynnwys trydarwr 26mm o ddiamedr a woofer 120mm. Mae'r achos hefyd yn fath bas-atgyrch. Mae'r ymbelydredd yn monopolar. rhwystriant - 4 ohm. Sensitifrwydd - 86 dB. Amrediad amlder - o 62 i 26500 Hz. Yr amledd croesi yw 2 kHz. Mae nodweddion amgylchoedd y canol yn cyfateb i rai'r prif seinyddion amgylchynol.

Mae paramedrau'r sianel ganolfan 2.5-ffordd fel a ganlyn. Dimensiynau colofn - 435x201x312mm, pwysau - 8.8kg. Dau reiddiadur amledd uchel - cromen 28mm mewn diamedr a rhuban un 17 × 45 mewn maint, un rheiddiadur amledd isel 165mm o faint. Tai gwrthdröydd cam. Sensitifrwydd - 89.5dB. rhwystriant - 4 ohm. Yr amledd croesi yw 2.3kHz. Mae ystod yr amleddau atgenhedlu rhwng 47 a 32 mil Hz.

Pŵer yr subwoofer Dali Sub K-14 F gweithredol yw 450W. Mae dimensiynau'r siaradwr mewn diamedr yn 356mm. Tai gwrthdröydd cam. Mae amlder crossover yn 40-120Hz. Mae ystod yr amleddau atgenhedlu rhwng 26 a 160 Hz. Dimensiynau cas subwoofer - 396x429x428mm, pwysau - 26.4kg.

manteision

  1. y gallu i gysylltu yn unol â'r cynllun Bi-weirio.

Anfanteision

Sylw! Mae'r deunydd hwn yn oddrychol, nid yw'n hysbyseb ac nid yw'n ganllaw i'r pryniant. Cyn prynu, mae angen i chi ymgynghori ag arbenigwr.

Gadael ymateb