11 ffôn diwifr gorau ar gyfer y cartref

Cynnwys

* Trosolwg o'r goreuon yn ôl golygyddion Healthy Food Near Me. Ynglŷn â meini prawf dethol. Mae'r deunydd hwn yn oddrychol, nid yw'n hysbyseb ac nid yw'n ganllaw i'r pryniant. Cyn prynu, mae angen i chi ymgynghori ag arbenigwr.

Er gwaethaf mynediad llwyr i'n bywydau o gyfathrebu cellog, mae ffonau llinell dir yn dal i gadw eu cyfran sefydlog o'r farchnad. Nid yw'r dewis o fodelau ffôn radio teilwng ar gyfer llinellau sefydlog yn 2020 mor amrywiol ag yn y segment ffôn symudol, ond mae'n dal i fod yno. Mae golygyddion cylchgrawn Simplerule yn cynnig adolygiad newydd i chi, fel canllaw, o 2020 ar y ffonau radio gorau sydd ar gael ar loriau masnachu Rwsia, y mae eu ymarferoldeb yn ddigonol ar gyfer defnydd cartref llawn a chyfforddus.

Sgôr o'r ffonau diwifr gorau ar gyfer y cartref

Enwebu Place Enw'r cynnyrch Pris
Ffonau Diwifr Rhad Gorau      1 Alcatel E192      ₽1
     2 Gigaset A220      ₽1
     3 Panasonic KX-TG2511      ₽2
Y ffonau diwifr ffôn sengl gorau      1 Gigaset C530      ₽3
     2 Gigaset SL450      ₽7
     3 Panasonic KX-TG8061      ₽3
     4 Panasonic KX-TGJ320      ₽5
Y ffonau diwifr gorau gyda set llaw ychwanegol      1 Alcatel E132 Duo      ₽2
     2 Gigaset A415A Duo      ₽3
     3 Panasonic KX-TG2512      ₽3
     4 Panasonic KX-TG6822      ₽4

Ffonau Diwifr Rhad Gorau

Mae'r detholiad byr cyntaf wedi'i neilltuo i'r modelau mwyaf rhad. Mae pob un ohonynt yn rhagdybio presenoldeb un sylfaen ac un set llaw yn y set gyflenwi, heb ystyriaethau ychwanegol o'r un lleihau costau. Os oes angen, gellir prynu set law ychwanegol ar gyfer unrhyw fodel ar wahân.

Alcatel E192

Rating: 4.6

11 ffôn diwifr gorau ar gyfer y cartref

Gadewch i ni ddechrau gyda'r brand teleffon radio Alcatel - y cwmni Ffrengig a fu unwaith yn enwog, a oedd yn enwog yn y 2000au cynnar am ffonau symudol o ansawdd uchel. Ar ôl uno â Lucent Technologies yn 2006, daeth y cwmni yn flaenoriaethau Americanaidd a newidiodd ychydig, tra'n cynnal digon o hyder yn ei gynhyrchion.

Ffôn diwifr ffactor ffurf set llaw yw'r Alcatel E192 gyda bysellbad alffaniwmerig mecanyddol ac arddangosfa LCD unlliw miniatur wedi'i goleuo'n ôl. Dimensiynau tiwb - 151x46x27mm, gwaelod - 83.5 × 40.8 × 82.4mm. Mae'r cas yn lliw llwyd tywyll gyda gwead arwyneb matte. O hyn ymlaen, bydd gan bron pob ffôn radio a gyflwynir ddyluniad o'r fath fel yr un mwyaf llwyddiannus. Dau opsiwn lliw corff - gwyn neu ddu. Ymhellach, am y lliwiau, gall yr opsiynau fod yn wahanol, ond efallai na fydd pob un ar gael i'w werthu, a bydd angen egluro'r pwyntiau hyn yn y mannau gwerthu.

Mae'r ffôn yn gweithio yn unol â safon DECT, a bydd yr holl fodelau pellach yn yr adolygiad yn cefnogi'r un safon. Yr ystod amledd gweithredu yw 1880 - 1900 MHz. Tua 50 metr yw'r radiws darlledu radio y tu mewn, mewn man agored - hyd at 300 metr.

Mae ymarferoldeb y ffôn yn cynnwys y canlynol. Wedi'i gynnwys yn 10 alaw ganu, mae'r gyfrol yn addasadwy o fewn 5 lefel, gan gynnwys mud cyflawn. Gallwch hefyd gloi'r bysellfwrdd neu dawelu'r meicroffon. Mae'r log galwadau wedi'i gynllunio ar gyfer 10 rhif. Gellir cysylltu hyd at 5 set llaw ag un sylfaen. Cefnogir cyfathrebu mewnol lleol (intercom), yn ogystal â galwadau cynadledda ar gyfer tri pharti - un alwad allanol a dwy alwad fewnol. Gallwch chi osod alawon gwahanol ar gyfer galwadau allanol a mewnol. ID galwr adeiledig. Mae modd ffôn siaradwr.

Mae'r llyfr ffôn yn cynnwys hyd at 50 o rifau. Maent yn cael eu harddangos ar un llinell LCD unlliw. Mae'r arddangosfa yn hynod o syml, nid graffig, ac ni fyddai hyn yn broblem oni bai am yr arddangosfa nodau a weithredir yn hynod wael - mae ffont y sgrin yn ddarllenadwy'n wael. Mae llawer o ddefnyddwyr yn cwyno am yr amgylchiad hwn, ond ar yr un pryd maen nhw'n goddef hynny, oherwydd fel arall mae'r model yn dangos ei hun o'r ochr orau.

Mae'r ffôn yn cael ei bweru gan dri batris nicel-magnesiwm AAA y gellir eu hailwefru. Mae codi tâl yn digwydd yn awtomatig cyn gynted ag y gosodir y set llaw ar y sylfaen. Pan fydd y tâl wedi dod i ben, mae'r ffôn yn canu. Yn yr un modd, mae'r ffôn yn arwydd o'r allanfa o ardal ddarlledu'r signal radio.

manteision

Anfanteision

Gigaset A220

Rating: 4.5

11 ffôn diwifr gorau ar gyfer y cartref

Ffôn radio rad, solet ac o ansawdd uchel arall ar gyfer y cartref yw'r model A220 a gynhyrchwyd gan y cwmni Almaenig Gigaset, is-gwmni i'r cawr technoleg enwog Siemens AG. Mae'r model ychydig yn ddrutach na'r un blaenorol, ond ym mron pob nodwedd allweddol mae ychydig yn well ac yn fwy ymarferol.

Dimensiynau tiwb - 151x47x31 mm. Mae corff y sylfaen a'r set llaw wedi'u gwneud o blastig du gwydn gyda gorffeniad matte. Mae siâp a thuedd bach y sylfaen wedi'u meddwl yn dda, fel bod y tiwb a osodwyd ynddo yn gorwedd yn gyson, yn amlwg yn fwy hyderus nag yn yr ateb blaenorol. Mae'r sgrin LCD hefyd wedi'i goleuo'n ôl un llinell, ond gyda ffont darllenadwy arferol. Gellir cysylltu hyd at 4 set llaw â'r sylfaen.

Mae'r radio yn gweithio yn unol â safon DECT gyda'r estyniad Protocol Mynediad Generig (GAP), sy'n darparu cydnawsedd â dyfeisiau DECT eraill. Mae radiws derbyniad sefydlog y signal gan y tiwb yr un fath â radiws y model a ddisgrifir uchod - 50 metr dan do a 300 mewn man agored. Mae yna ddull “amgylcheddol” arbennig Eco Mode Plus, sy'n awgrymu ychydig iawn o ymbelydredd a defnydd pŵer yr un mor fach iawn.

Mae gan y ffôn radio ID galwr, gan gynnwys technoleg ID Galwr. Llyfr ffôn ar gyfer rhifau 80, log galwadau – ar gyfer 25 o rifau, cof am rifau deialu – hyd at 10. Gallwch osod galwad cyflym gydag un cyffyrddiad i 8 rhif. Mae'r ffôn siaradwr yn cael ei droi ymlaen gydag un cyffyrddiad. Cefnogir galwadau intercom a chynadledda rhwng parti allanol ac estyniadau lluosog.

Mae'r set llaw yn rhedeg ar yr un batris AAA nicel-magnesiwm, ond nid tri, ond dau. Capasiti'r pecyn yw 450mAh. Os dymunir, gellir disodli'r pecyn gydag elfennau mwy galluog, ac mae llawer o ddefnyddwyr yn gwneud hyn, gan ystyried nad yw ymreolaeth cyfluniad safonol y set law yn ddigon.

Yn gyffredinol, byddai'r model hwn yn radiotelephone rhad bron yn ddelfrydol, os nad ar gyfer pethau bach annifyr nad ydynt yn rhy feirniadol yn unigol, ond yn y màs gall fod yn annifyr. Hyn, er enghraifft, yw'r anallu i ddiffodd y sain yn llwyr, ond dim ond gostwng y sain i'r lleiafswm; y diffyg ymreolaeth y soniwyd amdano eisoes; cynnwys gwybodaeth gwan y cyfarwyddiadau, pan fydd yn rhaid chwilio'r ateb i gwestiwn pwysig iawn ar y Rhyngrwyd. Ond yn gyffredinol, mae hwn yn ffôn radio da iawn, dibynadwy, gwydn a chyfleus ar gyfer y cartref.

manteision

Anfanteision

Panasonic KX-TG2511

Rating: 4.4

11 ffôn diwifr gorau ar gyfer y cartref

Mae gorffen dewis y ffonau diwifr cyllideb gorau ar gyfer y cartref yn ôl Simplerule yn fodel brand nad oes angen cyflwyniad arbennig arno - Panasonic. Mae ychydig yn ddrutach, ond hefyd yn sylweddol well, yn fwy swyddogaethol.

Mae fformat y ffôn radio hwn bron yn debyg i'r ddau fodel blaenorol ym mhopeth - set llaw gyfleus, bysellfwrdd mecanyddol, arddangosfa monocrom wedi'i goleuo'n ôl. Dim ond y sgrin sydd eisoes yn llawer gwell - mae'r wybodaeth yn cael ei harddangos mewn dwy linell. Mae corff y sylfaen a'r tiwb wedi'i wneud o blastig, darperir y posibilrwydd o osod wal. Mae gan yr ystod bum opsiwn ar gyfer gosod arlliwiau o fewn y “raddfa lwyd” - o wyn i ddu.

Amrediad amledd gweithredu'r ffôn radio yw'r mwyaf cyffredin - 1880 - 1900 MHz a'r un safon - DECT gyda chefnogaeth GAP. Nid oes unrhyw wahaniaethau yn y radiws darpariaeth sydd ar gael - 50 a 200 metr ar gyfer y tu mewn a'r tu allan, yn y drefn honno. Log galwadau mwy capacious - ar gyfer 50 o rifau, llyfr ffôn llai capacious - ar gyfer 50 rhif yn erbyn 80 ar gyfer y model blaenorol. Mae'r ffôn yn cofio'r 5 rhif diwethaf a ddeialwyd. Mae yna ID galwr sy'n gweithio ar ddwy dechnoleg - analog ANI (Dynodwr Rhif Awtomatig) ac ID Galwr digidol.

Mae ymreolaeth y set llaw ychydig yn well nag un y model blaenorol, er mai dim ond dau fatris AAA nicel-magnesiwm sy'n cael eu defnyddio yma hefyd. Cynhwysedd y pecyn safonol yw 550 mAh, sydd, yn ôl gwybodaeth swyddogol, yn ddigon ar gyfer 18 awr o amser siarad neu 170 awr o amser segur.

Mae'r casgliadau cyffredinol ar y model hwn gan arbenigwyr Simplerule yn gwbl gadarnhaol, ac eithrio'r sensitifrwydd meicroffon eithaf gwan. Nid yw'r meicroffon yn gwbl “fyddar”, ond bydd clywadwyedd y tanysgrifiwr yn newid yn sylweddol pan fydd y tiwb yn cael ei dynnu o'r ffynhonnell sain.

Os ydych chi eisiau prynu set llaw ychwanegol, dylech wybod bod set llaw y gyfres KX-TGA250 yn benodol addas ar gyfer y model hwn.

manteision

Anfanteision

Y ffonau diwifr ffôn sengl gorau

Yn ail ddetholiad yr adolygiad, byddwn hefyd yn ystyried setiau o ffonau radio ar gyfer y cartref gydag un sylfaen ac un ffôn, ond heb ystyried y gost isel. Beth bynnag, nid yw'r rhan fwyaf o'r modelau cartref o ansawdd a swyddogaethol ar farchnad 2020 yn rhy ddrud.

Gigaset C530

Rating: 4.9

11 ffôn diwifr gorau ar gyfer y cartref

Rydym yn parhau eto gyda nod masnach Gigaset, a fydd yn niferus yn ein hadolygiad. Mae'r rhesymau am hyn yn eithaf naturiol - fe dorrodd “merch” Siemens i'r farchnad yn hyderus ac mae'n dal i feddiannu cyfran drawiadol ohoni.

Mae gan fodel C530 “gefell” mwy datblygedig - C530A, lle mae'r gwahaniaethau'n canolbwyntio'n bennaf ar sylfaen fwy swyddogaethol. Ar yr un pryd, mae'r pris o leiaf 30% yn uwch, a gallwch chi benderfynu a yw'n werth chweil trwy ddarllen nodweddion y set gyda dau diwb C530A Duo isod.

Dimensiynau tiwb - 156x48x27mm, gwaelod - 107x89x96mm. Mae dyluniad y ffôn yn agos at ffonau symudol botwm gwthio, yn enwedig y sgrin LCD graffig lliw. Mae hyd yn oed allweddi wedi'u goleuo'n ôl, a oedd yn ddiffygiol yn y model blaenorol. Set llaw ychwanegol addas yw'r Gigaset C530H, a chefnogir y clustffon Gigaset L410. Mae hynodrwydd cysylltu'r model hwn nid yn unig mewn nifer fwy o setiau llaw a allai fod wedi'u cysylltu - hyd at chwech, ond hefyd yn y gallu i gysylltu hyd at 4 sylfaen wahanol i un set llaw.

Amledd gweithredu, safonau, radiws y parth derbyniad dibynadwy, presenoldeb a math o ID galwr - mae hyn i gyd yn union yr un fath â'r modelau a ddisgrifir uchod. O hyn ymlaen, rydym yn cymryd hyn fel safon gyffredinol, a byddwn ond yn nodi nodweddion o'r fath os ydynt yn wahanol.

Yn y model hwn, rydym yn gweld cyfaint sylweddol fwy o'r llyfr ffôn - hyd at 200 o gofnodion. Capasiti da yn y log galwadau yw 20 rhif. Yr un maint â'r log rhif deialu. Gallwch ddewis o blith 30 o alawon polyffonig ar gyfer galwad sy'n dod i mewn.

I bweru'r set llaw, mae bron yr un batris nicel-magnesiwm AAA yn cael eu defnyddio mewn dau ddarn, ond yn fwy capacious - 800 mAh o gapasiti'r pecyn, sy'n rhoi hyd at 14 awr o amser siarad neu hyd at 320 awr o amser wrth gefn.

Swyddogaethau ychwanegol: ateb ceir trwy godi'r set llaw o'r sylfaen, clo allwedd, cloc larwm, mud meicroffon, modd nos. Mae modd defnyddiol ar wahân - “Baby Monitor”, yn golygu trosglwyddo galwad i rif wedi'i raglennu fel adwaith i sŵn penodol yn yr ystafell.

O ran y diffygion, maent yn fach yn y Gigaset C530, a gallant ymddangos yn ddi-nod i rai, a gallant gythruddo eraill. Er enghraifft, mae nifer fawr o alawon polyffonig yn rhithiol, oherwydd, mewn gwirionedd, mae'r rhain i gyd yn donau ffôn, ac nid oes llawer o alawon, ac maent yn swnio'n eithaf tawel. Yna, mae effaith “syrthni” yn dangos galwad sy'n dod i mewn. Felly, os na fydd y galwr yn aros am ateb ac yn hongian i fyny, bydd y ffôn derbyn Gigaset C530 yn arddangos yr alwad am ychydig mwy o amser, er ei fod wedi mynd mewn gwirionedd.

manteision

Anfanteision

Gigaset SL450

Rating: 4.8

11 ffôn diwifr gorau ar gyfer y cartref

Mae radiotelephone cartref nesaf Gigaset hyd yn oed yn agosach at ffactor ffurf ffôn symudol botwm gwthio. Mynegir hyn ar ffurf botymau, y sgrin a rhai o nodweddion y swyddogaeth.

Y gwahaniaeth pwysicaf rhwng y radiotelephone hwn a llawer o rai tebyg yw gwahanu'r sylfaen a'r gwefrydd. Felly, mae'r sylfaen yn drosglwyddydd hirsgwar mewn cas plastig, sydd amlaf wedi'i osod ar wal mewn man anamlwg. Ac mae set law'r ffôn wedi'i gosod mewn “gwydr”, sy'n gwasanaethu fel charger a stand rhan-amser yn unig y gellir ei osod yn unrhyw le heb gael ei glymu wrth allfa llinell ffôn. Y model tiwb estyn addas yw SL450H. Ychwanegu. mae'r set llaw hefyd yn cynnwys arddangosfa LCD graffig lliw a bysellbad cyfforddus.

Mae ymarferoldeb y ffôn yr un peth i raddau helaeth â'r model blaenorol, ond mae yna welliannau. Er enghraifft, mae rhif adnabod y galwr yn ysgrifennu'r rhif a bennwyd ar unwaith i'r llyfr cyfeiriadau, fel mai dim ond y rhif hwn y mae'n rhaid i'r perchennog ei lofnodi. Mae cynhwysedd y llyfr cyfeiriadau yn enfawr, o'i gymharu â modelau blaenorol - cymaint â 500 o gofnodion. Mae'r log galwadau yn llawer mwy cymedrol - 20 rhif. Mae'n cefnogi cyfathrebu mewnol rhwng y setiau llaw, ffôn siaradwr, galwadau cynadledda gydag un galwr allanol, a hyd yn oed gwasanaeth neges destun byr - y SMS adnabyddus. Gellir cysylltu hyd at 6 set llaw ag un sylfaen.

Swyddogaethau ychwanegol: rhybudd dirgrynol, modd Galw Babanod (Monitor Babi), cloc larwm, clo bysellbad, cysylltiad Bluetooth, cysylltiad clustffon trwy gysylltydd safonol.

Nodwedd arall o'r model hwn, sy'n ei gwneud yn debyg i ffonau symudol, yw batri lithiwm-ion o'i fformat ei hun. Ei gapasiti yw 750mAh, a ddylai ddarparu hyd at 12 awr o amser siarad a hyd at 200 awr o amser wrth gefn.

manteision

Anfanteision

Panasonic KX-TG8061

Rating: 4.7

11 ffôn diwifr gorau ar gyfer y cartref

Nawr, gadewch i ni symud i ffwrdd o'r llinell o debygrwydd mwyaf i ffonau symudol, ac ar yr un pryd o nod masnach Gigaset. Mae'r model arfaethedig gan Panasonic yn radiotelephone clasurol, ond gydag ychwanegiadau pwysig o ran ymarferoldeb, yn gyntaf oll, peiriant ateb.

Ond, gadewch i ni ddechrau gyda'r nodweddion sylfaenol a'u gwahaniaethau o'r modelau uchod. Nid oes unrhyw ddynwarediad o ffonau symudol bellach ym mherfformiad allanol a dyluniad y ffôn. Mae'r sgrin hefyd heb geisiadau arbennig - lliw, ond yn fach a dwy linell. Mae'r llyfr ffôn yn eithaf capacious - 200 o rifau. Cof rhifau deialu ar gyfer 5 cofnod. Gallwch raglennu galwad cyflym am 8 botwm. Mae'r alwad yn cynnig cymaint â 40 tonau ffôn ac alawon polyffonig. Cefnogir intercom rhwng setiau llaw a galwadau cynadledda gydag un galwr allanol. Mae yna awto-dynodydd gydag ynganiad llais o'r rhif a bennir gan y ffôn siaradwr.

Ychwanegiad pwysig at y Panasonic KX-TG8061 yw peiriant ateb digidol adeiledig. Ei gapasiti amser yw 18 munud. Mae botymau ar gyfer gwrando ar recordiadau a rheolaeth wedi'u lleoli ar y gwaelod. Yn ogystal, mae'r peiriant ateb yn cefnogi teclyn rheoli o bell - ffoniwch eich rhif cartref o unrhyw le, ac yna dilynwch gyfarwyddiadau'r atebydd llais.

Nodweddion defnyddiol ychwanegol y ffôn radio hwn: clo bysellbad; larwm; auto-ateb wrth dynnu'r set llaw o'r sylfaen; modd nos; y gallu i gysylltu clustffon; modd nos.

Mae'r ffôn yn cael ei bweru gan ddau fatris nicel-magnesiwm AAA cyflawn. Capasiti'r pecyn yw 550mAh. Mae hyn yn ddigon ar gyfer hyd at 13 awr o amser siarad neu hyd at 250 awr o amser segur. Yn ogystal, mae gan y sylfaen ei hun gyflenwad pŵer brys rhag ofn y bydd toriadau pŵer tymor byr.

manteision

Anfanteision

Panasonic KX-TGJ320

Rating: 4.6

11 ffôn diwifr gorau ar gyfer y cartref

Bydd y dewis yn cael ei gwblhau gan ffôn radio Panasonic arall gyda'r pris uchaf yn yr adran hon - Panasonic. Mae'r gost oherwydd ymarferoldeb uwch a rhai nodweddion bron yn unigryw, ond mae rhai defnyddwyr yn dal i ystyried ei fod yn or-bris.

Dimensiynau tiwb y model hwn yw 159x47x28mm, pwysau yw 120g. Mae'r dyluniad yn glasurol, ond gydag arddull mynegiannol ddeniadol. Arddangosfa LCD graffig lliw, bysellfwrdd mecanyddol wedi'i oleuo'n gyfforddus. Mae'r set llaw hyd yn oed yn dod â chlip gwregys.

Yn gyffredinol, mae ymarferoldeb y ffôn yn debyg i'r modelau datblygedig blaenorol, ond gyda rhai estyniadau a gwelliannau. Felly, mae yna awto-dynodwr rhifau a pheiriant ateb gyda'r posibilrwydd o wrando o bell a rheoli trwy alwad o unrhyw ffôn arall. Gweithredwyd lleihau sŵn o ansawdd uchel, sy'n gweithio nid yn unig yn y modd siarad, ond hefyd ar gyfer recordio neges gan alwyr i beiriant ateb. Cynhwysedd y peiriant ateb yw 40 munud.

Mae galluoedd logio hefyd wedi'u hehangu: mae'r llyfr cyfeiriadau wedi'i gynllunio ar gyfer 250 o gofnodion, cof rhifau deialu - 5 cofnod, y log galwadau - 50 cofnod. Gellir rhaglennu hyd at 9 rhif ar gyfer galwadau cyflym.

Gellir cysylltu hyd at 320 o setiau llaw ag un sylfaen Panasonic KX-TGJ6, a gellir cysylltu hyd at 4 sylfaen ag un set llaw. Cefnogir ffôn siaradwr, intercom i rifau ffôn lleol a galwadau cynadledda gydag un yn dod i mewn a sawl tanysgrifiwr mewnol. Mae'r model tiwb KX-TGJA30 yn addas fel opsiwn.

I bweru'r tiwb, mae angen dwy gell nicel-magnesiwm AAA. Maent yn cael eu cynnwys yn y danfoniad. Dylai cynhwysedd set safonol o fatris fod yn ddigon ar gyfer 15 awr o amser siarad a hyd at 250 awr o amser segur. Mae gan y sylfaen gyflenwad pŵer brys.

Swyddogaethau ffôn ychwanegol: cloc larwm, ail ddeialu ceir, atebwch trwy wasgu unrhyw fotwm, clo bysellbad, modd nos, cysylltiad clustffon â gwifrau, chwilio am set llaw gan ddefnyddio darganfyddwr ffob allwedd.

manteision

Anfanteision

Y ffonau diwifr gorau gyda set llaw ychwanegol

Mae'r detholiad canlynol o'r ffonau diwifr gorau ar gyfer y cartref yn 2020 yn ôl cylchgrawn Simplerule yn cyflwyno setiau o sylfaen, prif set law ac un ychwanegol. Yn fwyaf aml, mae pecynnau o'r fath yn cynnwys dau diwb, yn llai aml - yn fwy. Mae gan bron pob pecyn o'r fath opsiynau "sengl" yn amrywiaeth y gwneuthurwr cyfatebol, ac nid oes neb yn eich gorfodi i brynu cit. Ond ar gyfer defnydd cartref, os yw aelodau'r teulu yn defnyddio'r llinell sefydlog yn weithredol, mae pryniant o'r fath yn gwneud synnwyr oherwydd yr arbedion amlwg

Alcatel E132 Duo

Rating: 4.9

11 ffôn diwifr gorau ar gyfer y cartref

I ddechrau, gadewch i ni ystyried y pecyn mwyaf cyllidebol gan Alcatel, sy'n gallu bodloni pob cais defnyddiwr sylfaenol heb ymarferoldeb “premiwm”. Yma ac isod, mae dau diwb wedi'u cynnwys yn y pecyn.

Dimensiynau tiwb - 160x47x28mm. Yn allanol, mae bron yn union yr un fath â'r model Alcatel E192 cyntaf yn ein hadolygiad ac, yn anffodus, mae ganddo'r un sgrin un llinell unlliw â ffont nad yw'n ddarllenadwy'n dda. Ond dyma unig anghyfleustra ac anfantais amlwg y model hwn.

Mae log galwadau'r ffôn radio yn cynnwys hyd at 10 rhif, mae'r llyfr ffôn yn cynnwys 50 cofnod. Gellir sefydlu deialu cyflym ar gyfer 3 rhif. Cof y rhifau deialu — ar 5 cofnod. Mae ID galwr dwy safon adeiledig. Yn gweithio intercom, intercom, galwad cynadledda. Gallwch ddewis tôn ffôn o 10 opsiwn ar gyfer galwad sy'n dod i mewn.

Swyddogaethau ychwanegol y ddyfais: clo bysellbad, atebwch trwy godi'r set llaw o'r sylfaen, cloc larwm, mudwch y meicroffon.

Yr hyn arall y gellir ei briodoli i'r model hwn fel anfantais yw ymreolaeth wan. Mae dau fatris AAA rheolaidd y gellir eu hailwefru yn darparu dim mwy na 100 awr o amser wrth gefn a dim mwy na 7 awr o amser siarad. Ar gyfer ffôn cartref, pan fydd y doc codi tâl bob amser wrth law, nid yw hyn mor hanfodol ag ar gyfer ffôn symudol, ond mae'n dal i achosi rhywfaint o anfodlonrwydd ymhlith defnyddwyr.

manteision

Anfanteision

Gigaset A415A Duo

Rating: 4.8

11 ffôn diwifr gorau ar gyfer y cartref

Gadewch i ni barhau â datrysiad mwy cymhleth, mewn synnwyr da, gan Gigaset, sydd, er nad yw'r gwahaniaeth mwyaf trawiadol yn y pris, â manteision pwysig ym mron popeth - yma o leiaf rydyn ni'n gweld ffont arddangos ar y sgrin y gellir ei ddarllen fel arfer ac mae gennym ni fanteision derbyniol. ymreolaeth.

Dimensiynau tiwb y model hwn yw 155x49x34mm, pwysau yw 110g. Sgrin LCD unlliw, llinell sengl, backlit. Mae'r arddull dylunio yn glasurol. Mae'r bysellfwrdd hefyd wedi'i oleuo'n ôl. Darperir y posibilrwydd o osod wal.

Mae ymarferoldeb y ddyfais yn cynnwys ID galwr awtomatig dwy-safon a pheiriant ateb gyda'r un peth, fel mewn modelau blaenorol, y posibilrwydd o wrando o bell a rheoli trwy ffonio'ch rhif eich hun. Cefnogir galwadau mewnol a galwadau cynadledda gyda chysylltiad galwr allanol. Gellir cysylltu hyd at 4 set llaw ag un sylfaen. Cynigir hyd at 20 o donau ffôn gwahanol ac alawon polyffonig ar gyfer sain yr alwad.

Mae'r llyfr ffôn adeiledig wedi'i gynllunio ar gyfer 100 o gofnodion. Mae'r cof rhif deialu yn cynnwys 20 cofnod. Gallwch osod hyd at 8 rhif ar gyfer deialu cyflym. Mae yna hefyd swyddogaeth rhestr ddu yn y model hwn, er bod rhai tanysgrifwyr yn nodi na allant ei ganfod. Mae'n debyg mai'r rheswm am y ffenomen yw'r gwahaniaethau rhwng pleidiau penodol.

Mae ymreolaeth y setiau llaw yn y Gigaset A415A Duo, er ymhell o fod yn record, yn dal i fod o leiaf ddwywaith yn uwch nag un y model blaenorol. Er bod y pecyn yn cynnwys bron yr un ddau fatris nicel-magnesiwm AAA, mae eu gwefr lawn eisoes yn ddigon ar gyfer 200 awr o amser segur neu 18 awr o amser siarad.

manteision

Anfanteision

Panasonic KX-TG2512

Rating: 4.7

11 ffôn diwifr gorau ar gyfer y cartref

Nawr, gadewch i ni droi eto at amrywiaeth gyfoethog Panasonic o ffonau diwifr ar gyfer y cartref. O ran ymarferoldeb, mae'r ffôn hwn yn colli ychydig i'r un a ddisgrifir uchod, ond i'r rhai nad oes ganddynt angen brys am beiriant ateb, bydd y model hwn yn ddewis da. Y model hwn yw un o'r rhai mwyaf poblogaidd ar lwyfannau masnachu ar-lein Rwsia ar gyfer un o'r cyfuniadau gorau o bris a pherfformiad.

Mae sgriniau setiau llaw rheolaidd yn unlliw gyda golau ôl glas dymunol, ac mae dwy linell yn deialu ac yn arddangos y galwr. Mae'r bysellfwrdd hefyd wedi'i oleuo'n ôl. Cefnogir cyfathrebu mewnol - galwadau o ffôn i ffôn, ffôn siaradwr a galwadau cynadledda. Mae ID galwr awtomatig. Ni ddarperir peiriant ateb.

Mae gan y llyfr ffôn swm cymharol fach - dim ond 50 cofnod, yn ogystal â'r log galwadau. Mae'r cof rhif deialu yn cynnwys hyd at 5 cofnod. Gallwch osod unrhyw un o 10 alaw safonol ar gyfer galwad. Y model tiwb estyn addas yw KX-TGA250. O'r swyddogaethau ychwanegol - atebwch gydag un botwm, atebwch trwy godi'r set llaw o'r gwaelod, gan ddiffodd y meicroffon.

Mae'r ffôn yn cael ei bweru gan ddau fatris AAA sydd wedi'u cynnwys gyda'r ffôn. Dylai eu gallu o 550 mAh, yn ôl y gwneuthurwr, fod yn ddigon ar gyfer uchafswm o 18 awr o amser siarad neu hyd at 170 awr o amser segur.

manteision

Anfanteision

Panasonic KX-TG6822

Rating: 4.6

11 ffôn diwifr gorau ar gyfer y cartref

Bydd y dewis yn cael ei gwblhau gan y model Panasonic mwyaf diddorol a swyddogaethol. Mae'n cyfuno'r ymarferoldeb mwyaf rhesymol ar gyfer defnydd cartref, ansawdd gweddus a phris eithaf fforddiadwy.

Mae tiwbiau safonol y model hwn yn cynnwys sgrin unlliw dwy linell gyda backlight. Mae botymau'r bysellfwrdd hefyd wedi'u goleuo'n ôl. Gallwch ddewis o gymaint â 40 tonau ffôn safonol ac alawon polyffonig i'w gosod ar gyfer galwad sy'n dod i mewn. Model tiwb addas ar gyfer ôl-ffitio yw KX-TGA681. Gellir cysylltu hyd at chwe set llaw â'r sylfaen.

Mae'r llyfr ffôn swmpus wedi'i gynllunio ar gyfer 120 o gofnodion. Log galwadau - 50 cofnod. Mae'r ffôn yn cofio hyd at 5 rhif deialu diwethaf nad ydynt wedi'u cofrestru yn y llyfr ffôn. Gellir gosod hyd at 6 rhif i ddeialu cyflym. Mae yna restrau du a gwyn, ffôn siaradwr. Cefnogir galwadau mewnol a galwadau cynadledda. Mae'r llyfr ffôn yn caniatáu ei rannu.

Mae gan y ffôn beiriant ateb digidol deallus gyda negeseuon llais ac ynganiad llais o'r amser recordio. Fel pob ffôn blaenorol gyda pheiriannau ateb, mae'r model hwn yn cefnogi teclyn rheoli o bell, pan allwch chi ffonio'ch rhif cartref yn hawdd o unrhyw un arall a gwrando ar negeseuon gyda chyfrinair.

Mae gan y model set ehangach o swyddogaethau ychwanegol defnyddiol: clo bysellbad, atebwch trwy unrhyw fotwm, atebwch trwy godi'r ffôn o'r gwaelod, tawelwch y meicroffon, modd nos, cloc larwm, cydnawsedd â'r ffob allwedd KX-TGA20RU.

manteision

Anfanteision

Sylw! Mae'r deunydd hwn yn oddrychol, nid yw'n hysbyseb ac nid yw'n ganllaw i'r pryniant. Cyn prynu, mae angen i chi ymgynghori ag arbenigwr.

Gadael ymateb